Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L3

Na obr.12 je část sekvenčního diagramu PCM L3 pro příchozí směr, který demonstruje obsazení příchozího kanálu PCM a třímístnou provolbu. Povšimněme si vazby mezi rozhraním L3 a Lx, která je v porovnání s jiným rozhraním, velmi univerzální. Touto úmyslnou skutečností se budeme zabývat později.

Obr.12: Ukázka sekvenčního diagramu pro příchozí hovor

Na obrázku 12 je graficky znázorněn příchozí hovor do pobočkové ústředny s třímístnou provolbou. Uvažujme, že rozhraní L2 je připojené k veřejné telefonní síti JTS, např. Českého Telecomu. Požadavek příchozího hovoru je konstruován zprávou [OBSAZENI_P], která byla detekována na vrstvě L2. Na základě této skutečnosti předá L3 do Lx rozhraní informaci o konstruktoru. Následně jsou přijaty zprávy [PRIJMI_CISLO], které jsou dány k analýze do rozhraní Lx. Na první dvě číslice Lx vrací odpověď "Neuplna", neboť Lx ví, že pbx ústředna je trojmístná a také ví, že první číslice v ústředně skutečně existují. Po přijetí třetí a poslední číslice v Lx dojde k dotazu na volaného, jeho vyzvonění atd. Po jeho vyvěšení je z Lx do L3 zaslána informace "Prijato". L3 generuje zprávu [PRIHLAS] směrem do JTS, kde dojde k propojení hovorového spojení volaný - volající. Dle sekvenčního diagramu dle obr.12 volající účastník v JTS zavěšuje první, což způsobí zprávu [VYBAVENI_A]. Ta bude přenesena do Lx a zapříčiní volání destruktoru.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.