Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

D/A Převodník

Obr. 3: Bloková schématická značka D/A převodníku pro telekomunikace

D/A převodník je modul, který je určen pro převod příchozího digitálního hovoru z telefonní sítě do účastnického telefonního vedení. Do převodníku vstupuje 64kb/s tok digitalizovaného hovoru o šířce 8 bitů slova. Výstupem je zkreslený analogový signál, který je modulován v pásmu 0,3-3,4kHz. Tento analogový signál lze pak pomocí vazebního kondenzátoru modulován do účastnického vedení a,b drátů. D/A převodník vnáší tzv. kvantizační tvarové zkreslení, které je způsobeno vlastní digitalizací, resp. schodovitým vzorkování.

Obr.4: Vnitřní elektronické schéma osmibitového D/A převodníku

Na obr. 4 je znázorněné nejjednodušší elektronické schéma D/A převodníku. Ten se skládá z řady rezistorů, které jsou propojeny s jednotlivými vstupními bity B0 až B7. Na těchto vstupech se objevují logické úrovně, které jsou přijímány z bitového toku 64kb/s. Jejich paralelní interpretace na vstupech B vytvoří cizí napětí, které modifikuje bázi tranzistoru. Tranzistor je zapojen jako jednostupňový NF zesilovač s malým koeficientem zesílení. Respektive se jedná o zapojení impedančního převodníku. Logická jednička na kterémkoliv vstupu B způsobí připojení +5V, které je pak děleno řadou rezistorů. Umístění bitu v řadě oblivňuje kladný potenciál v bázi tranzistoru. Pokud bude hodnota vstupů B=00000000, nebude připojené žádné cizí napětí, tranzistor je plně zavřen a na výstupu bude maximální výstupní analogové napětí. Pozor, tranzistor je zapojený s posuvem fáze o 180°. Proto se jeví výstup jakoby obrácený. Pro vstupy B=11111111 je tranzistor buzen maximálním cizím napětím, a je tedy otevřen. Díky této skutečnosti se na výstupu objeví nízké výstupní napětí (0V). Synchronním střídáním bitových kombinací na vstupu Bx jsou vytvářeny změny napětí na bázi tranzistoru, který je přenáší přes vazební kondenzátor na nízkofrekvenční analogový výstup. Jednotlivé hranaté změny přechodů obdélníků jsou částečně zaobleny vyhlazovacím kondenzátorem v emitoru tranzistoru. Počet hodnot výstupních napětí je dán z šířky osmibitového slova, tedy 256 úrovní.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.