Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Příklad analýzy signálu DSS1 z doporučení Q.931

Pokud chceme znát strukturu informačních elementů jednotlivých signálů, musíme zalistovat v doporučení ITU Q.931 a Q.932. Ke každému signálu DSS1 je zde zobrazená tabulka s podrobným výpisem bitové struktury jednotlivých informačních elementů. Na obr. 3 je pro ukázku vybrána tabulka, která patří signálu INFORMATION.

Obr.3: Tabulka popisující informační elementy v doporučení ITU

První tři bajty jsme si již popisovali, zde jsou znázorněny trochu nevhodně, neboť v posloupnosti bajtů chybí délka LCREF. Doporučení je variabilní. DSS1 se sice používá ve střední Evropě, ale existují i jiné protokoly. "Reference (subclause)" je odkaz na podrobný popis daného informačního elementu. "Direction" je informace o smysluplném směru přenosu obsahu. Type "M" říká, že informační element je povinný. "Lenght" definuje maximální délku elementu.

Pro demonstraci si vezměme příklad bajtového výpisu bufferu, který přišel jako parametry zprávy L3 a pokusme se jej rozebrat. Pak by hexadecimálně obsah bufferu vypadal takto:

Obr.4: Výpis paměti bufferu přijaté zprávy

"08" je Protokol Diskriminator a označuje, že se jedná o signál DSS1 dle Q.931. "01" je informace o délce CREF, respektive následujícího bajtu. Ten má hodnotu "01" a říká, že se jedná o signál patřící k relaci hovoru CREF=1. Jedná se o jakýsi identifikátor hovoru. Následuje Message Type "7B", který říká, že se jedná o signál INFORMATION. Ten je generován terminálem při každém stisknutí tlačítka a přenáší volbu do ústředny. Tento signál má danou strukturu elementů, jež je demonstračně zobrazena na obr. 3. "70" je identifikátor informačního elementu, který je zde jediný a to proto, že je povinný. Informační element se nazývá "Called Party Number" a obsahuje v sobě vytočené číslo. "02" je informace o tom, že daný informační element má 2 bajty. Jedná se tedy o délku, která musí vždy následovat. "81" je informací o tzv. oktetu (proměnné) daného informačního elementu. Jeho hodnota je 1 a má svůj význam. Poslední bajt "55" je ASCII kód vytočené číslice 7.
Jak je patrné, není dekódování informačních elementů jednoduché. Důvod, proč dřívější vývojáři zvolili tak krkolomnou cestu přenosu informací, byl v úspoře paměťového místa, resp. k eliminaci nadbytečných bitů.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.