www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Nový projekt AmaPro Filtrační článekObr. 11.5.3: Vstupní a výstupní průběhy filtračního článku

Důsledkem usměrnění střídavých složek pomocí usměrňovacích diod je vznik půlvln, které jsou superponované na hodnotu usměrněného napětí. To si označíme U1. Dle použité formy usměrnění má pila i svůj kmitočet. Při jednocestném usměrnění je frekvence pily nezměněna, je tedy dána síťovou 50Hz frekvencí. U Greatzova můstku dochází k překlápění záporné půlvlny, která způsobí zdvojnásobení frekvence pily. Bohužel 100 Hz již mnohem lehce projde do ostatních obvodů a projeví se třeba bručením v reproduktoru zesilovače. Další nevýhodou pily je to, že mění svůj tvar a velikost se zvětšujícím se odběrem proudu. Parazitní vliv pily definuje především její diference, nebo-li rozdílnost extrémních bodů. Diferenci si značíme D. Úkolem filtračního článku je to, aby bylo výstupní D co nejmenší.


Obr. 11.5.4: Filtrační článek P

Základní obvodové zapojení filtračního článku je na obr. 11.5.4. Jedná se o filtrační článek tytu P. Článek se skládá ze dvou vyhlazovacích kondenzátorů a sériově zapojeného odporu. Protože je odpor zapojený sériově, spadá na něm napětí, které je závislé na odebíraném proudu. Zpravidla se jedná o malý odpor (1-10W), takže je odpor proudově namáhán. Jeho velikost nesmí příliš omezit hodnotu výstupního proudu. Obecně platí: čím je hodnota odporu větší, tím účinnější je efekt filtrace. Definujícím parametrem filtračního článku je činitel filtrace. Jedná se o poměr vstupního D ku výstupnímu. Udává nám, kolikrát byla snížena diference výstupní pily ku vstupní.

činitel filtrace= D U1/ D U2


Je-li činitel filtrace roven 1, nedošlo k žádné filtraci. Čím vyšší bude činitel filtrace, tím lépe byla pila vyfiltrovaná. Je nutno uvážit i výstupní napětí U2, které zpravidla bývá (díky odporu) nižší. Potom je výhodnější uvést činitel filtrace v poměru ku vstupnímu a výstupnímu napětí. Činitel filtrace se uvádí při zatíženém U2. Na výstup U2 se připojí Rz, který imituje předpokládaný odběr ostatních obvodů a zátěže. Kondenzátory C1 a C2 bývají stejné hodnoty. Vzhledem k velikosti síťové frekvence 50 Hz (resp. 100 Hz) se jejich hodnota pohybuje v stovkách mF. Tyto kondenzátory způsobují tzv. pomalé zhasínání zdroje. Po vypnutí síťového napájení jsou schopny ještě chvíli dodávat elektrickou energii (do svého vybití).

 • Katalog součástek : Rezistory, potenciometry Tesla
 • Barevné značení odporů TESLA
 • Články o rezistoru jako odporu
 • Poruchy rezistoru v obvodech


 • Katalog součástek : Kondenzátory Tesla
 • Barevné značení diskových kondenzátorů
 • Barevné značení kondenzátorů TESLA
 • Články o kondenzátorech
 • Poruchy kondenzátoru v obvodech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Polovodičové spínací obvody
  Polovodičové impulsové a spínací obvody.
  knihy/polovodice_spinaci_obvody
  Lineární obvody
  Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
  ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
  Elektronické obvody
  Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
  katalogy/fb_csm/index.php
  Monolitické integrované obvody
  Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
  monoliticke_integrovane_obvody
  Analogová schémata
  lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
  ar/konstrukce_ar_1/
  Měřící přístroje
  Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
  merici_pristroje/merici_pristroje.php
  Nabíjení akumulátorů
  Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
  nabijece/obsah_nabijece.php
  Výkonové tranzistory
  Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
  knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
  Řazení typů součástek
  Abecední katalog součástek
  katalog_abc_soucastky.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.