Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Hybridní součástky

Integrovaný obvod
IO je integrovaná polovodičová součástka disponující vstupně výstupnímy vodiči. IO klasifikuje vnitřní zapojení, které určuje jeho funkci. IO zpravidla má více vstupních vodičů, proto je konstrukčně řešena do tvaru "švába". IO se dělí na číslicové a analogové. Číslicové IO jsou zpravidla složitější a nepředpokládá se větší odběr proudu. Analogové IO jsou také nazývány operačními zesilovači. IO klasifikuje i stupeň integrace, který je důsledkem použité technologie výroby. IO je vytvořen na destičce (čipu), do kterého jsou implementovány i nevýkonové pasivní součástky (odpory a kondenzátory). Implementace kondenzátorů s vyššími kapacitami sebou nese značné prostorové problémy. U analogových IO jsou kondenzátory řešeny externě. Označení IO je provedeno číselným potiskem. U IO s vyšším stupněm integrace se značně projevují parazitní kapacity, které omezují pracovní kmitočet.


Operační zesilovače

OZ jsou analogové IO s nižším stupněm integrace. Pracují na principu získání výsledné diference dvou vstupujících napětí. Vstupní napětí se připojují na invertující a neinvertující vstupy. OZ definuje velikost odchylného výstupního napětí, při stejných dvou vstupních. OZ má vyvedeny i vodiče pro připojení externích RLC součástek, které dotvářejí charakter OZ. OZ se používá se symetrickým napájením, což definuje i způsob jeho napájení. OZ pak vyžaduje +Ucc, 0V (zem) a -Ucc. OZ se používá v obvodech měřící techniky a pro zpracování analogového signálu. Jeho funkce spočívá ve zpětných vazbách a pro řízení stability pracovních bodů.


Mikroprocesor
Je integrovaná funkčně výkonná jednotka. Konstrukčně je řešená na čip, z kterého jsou vyvedeny vývody ve všech směrech, takže tvoří obdobu švába IO, ale se čtvercovým tvarem. Díky adresové a datové sběrnici disponuje větším počtem vodičů. Procesor definuje jeho stupeň integrace, který je hlavním faktorem funkčního využití. Důležitá je i frekvence, s kterou můžou pracovat interní sběrnice. Je to i důsledek technologie výroby procesoru. Procesor je složen z mnoha univerzálních logických obvodů, které tvoří matematicko-logickou jednotku (ALU), ve které řídí procesor jednotlivé operační kroky. Procesor s okolím fyzicky komunikuje přes sběrnice a logicky pomocí registrů. Procesor je řízen strojovým kódem, což je nejnižší forma řízení.


Displej
Je elektronická součástka určená k zobrazování informací. Dělí se dle použitého způsobu zobrazení. Používají se segmentové, kde je znak seskládán z osvětlených čárek (segmentů), dále maticové, kde znak je zobrazen pomocí rozsvícených bodů a konstantní, kde znak je celý osvícený jedním obvodem. Pro zobrazení se s výhodou používají LED diody, nebo vlákna žárovek (starší způsob). V poslední době se používají LCD displeje, které mají velmi malou spotřebu. Pracují na polarizaci tekutého krystalu, který vlastním vyrovnáním tvoří inverzní strukturu. V důsledku tohoto stavu jsou zobrazeny ta místa, kde došlo k polarizaci. Potom pomocí vodivých plošek vytvoříme znaky, které chceme zobrazit. LCD displeje nepotřebují téměř žádný proud. Maticové displeje dokáží zobrazit vše. Jejich nevýhodou je větší množství vodičů, které vznikají v důsledku nutnosti křižování (pro jednotlivé body matice). Tento displej musí doprovázet pomocné obvody.

Předchozí článek Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích Následující článek
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Polovodičové spínací obvody
Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.