Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Horní frekvenční propusť

Obr.1: Funkční blokové schéma horní propustí

Horní frekvenční propusť, nebo-li také dolní frekvenční zádrž je obvod, který má za úkol propouštět všechny vysoké frekvence až po námi určenou dolní frekvenci fd. fd nazýváme jako ořezávací, neboť zde je nejdůležitější zlom frekvenčního charakteru propusti. fd je určeno poklesem útlumu o 3 dB od lineární části frekvenční charakteristiky. Frekvence od bodu fd dolů budou filtrem potlačovány.

Obr. 2: Frekvenční charakteristika horní propusti

Z obr. 2 je vidět, že frekvence blízké fd jsou potlačovány méně. Jedná se o strmost, která charakterizuje kvalitu ořezání. Ideální propusť by se chovala tak, že frekvence nad fd by procházely s nulovým útlumem a frekvenční pásmo pod fd by bylo plně potlačeno. Bohužel v praxi tomu tak není. Nejjednodušší horní frekvenční propusť lze sestavit pomocí LC a RC součástek. Obvodové schéma je na obr 3.

a) RC horní propusť

b) LC horní propusť

Obr.3: Ukázky nejjednodušších horních propustí pomocí RLC součástek

Z obvodového zapojení kondenzátoru v horní propusti je patrné, že kondenzátor pracuje jako kapacitní vazba. Odděluje (o proti dolní propusti) statické body předchozího a následujícího obvodu. U obvodu LC je nutno uvážit reálnou hodnotu odporu cívky, která se výrazně projevuje v hodnotě výstupní impedance. Pro další navazující obvod může způsobit problémy s nastavením pracovního bodu v jeho vstupní části. Zpravidla se při LC horní propusti používá jiné vazby než klasické vazby proti zemi. Důvodem je nízká hodnota reálného odporu vinutí cívky. • Katalog součástek : Rezistory, potenciometry Tesla
 • Barevné značení odporů TESLA
 • Články o rezistoru jako odporu
 • Poruchy rezistoru v obvodech


 • Katalog součástek : Kondenzátory Tesla
 • Barevné značení diskových kondenzátorů
 • Barevné značení kondenzátorů TESLA
 • Články o kondenzátorech
 • Poruchy kondenzátoru v obvodech


 • Články o cívce a indukčnosti
 • Poruchy cívek v obvodech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Polovodičové spínací obvody
  Polovodičové impulsové a spínací obvody.
  knihy/polovodice_spinaci_obvody
  Polovodiče, tranzistory, diody
  Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
  knihy/polovodice/obsah_pn.php
  Lineární obvody
  Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
  ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
  Základní elektronická zapojení
  Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
  knihy/zakladni_ele_zapojeni
  Zapojení kabelů
  Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
  konektory.php
  Fyzikální základy elektrotechniky
  Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
  elektronika/elektrotechnika_1
  Analogová schémata
  lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
  ar/konstrukce_ar_1/
  Měřící přístroje
  Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
  merici_pristroje/merici_pristroje.php
  Nabíjení akumulátorů
  Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
  nabijece/obsah_nabijece.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.