www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Dioda jako stabilizační prvek

V zhledem k tomu, že s rostoucím proudem roste i úbytek napětí na diodě, lze tohoto efektu využít i k stabilizaci proudu v proudové větvi s připojeným nelineárním členem. Nelineární člen se chová tak, že s časem a teplotou se mění vnitřní odpor. Zpravidla se jedná o snižování vnitřního odporu, což má za následek zvyšování proudu. Nelineární člen je prakticky každá polovodičová součástka (i když se nezahřívá) a i jiné běžně používané součástky (žárovky..). Nepřiměřené zvýšení proudu je ve funkci obvodu nežádoucí, neboť může ovlivnit jiné parametry. Například u tranzistoru zvýšení kolektorového proudu zahřívá vlastní PN přechod, na který reaguje proud báze svým zvýšením. Zvýšení Ib podpoří zvýšení Ic a tak vzniká uzavřený cyklus, který může zničit vlastní tranzistor. Jak tedy zabránit zvyšování proudu v nelineárním členu? Možností je více. Nejjednodušší je využití sériově zapojené diody v příslušné proudové větvi. Princip spočívá v tom, že s rostoucím proudem roste úbytek na diodě. Tento úbytek a součet ostatní Jedná se o zapojení žárovky. Žárovka je jedna s nejvhodnějších příkladů nelineárních prvků. Její odpor za studena je mnohem větší než aktivní (pod proudem) odpor v obvodu. Znamená to, že po připojení žárovky nám protéká proud Io, ale s časem nám vzroste proud na Io+Is. Is je hodnotou narostlého proudu. Do jaké míry by vzrostlo Io je dáno vlastností nelineárního členu. V našem případě Io+Is může přetěžovat například zdroj nebo ohrožovat v proudové větvi jiné (citlivé) součástky. Zapojená sériová dioda zareaguje na Is nárůstem úbytku Ud na hodnotu Ud+Us. Pro zachování rovnice Ucc=Už+Ud se dá definovat Ucc=(Už-Us)+(Ud+Us). Porovnejme si celkový příkon žárovky:

pro Us=0 je P=Už.Io
pro Us>0 je Ps=(Už-Us).(Io+Is)


V praxi by jsme zjistili, že Ps>P. Kdyby platilo Ps=P, byl by vliv stabilizační diody 100%. S tím ovšem nemůžeme počítat, takže pro určení účinnosti stabilizace se dá použít informativní vzorec:

Účinnost=Ps/P . 100% [%;W,W]


Hlavním parametrem pro účinnost je tvar křivky diody v propustném směru. Obecně platí, čím prohnutější je křivka, tím je dioda jako stabilizátor proudu účinnější. Prohnutost celkové charakteristiky se dá zvětšit sériovým odporem, který je ve stejné proudové větvi jako dioda a nelineární člen.

Obr.6.16 Dioda zamezující nepřiměřenému nárůstu proudu žárovkou


Na obr.6.16 je znázorněn náš konkrétní případ. Pro lepší vnímavost je problematika stabilizace graficky určena v závislosti na čase. Porovnejme si průběh proudu Io se stabilizační diodou a bez ní. Bez stabilizační diody nám hodnoty Io po delším čase dosahují podstatně vyšších (kritických) hodnot. Sériově zapojená stabilizační dioda kontroluje maximální hodnotu proudu Io a také linearizuje průběh křivky proudu. Celková linearita je dána grafickým součtem jednotlivých průběhů. Linearizace spočívá ve vzájemném vyrovnání (dutosti a vypuklosti) průběhů diody a nelineárního členu. Je třeba si uvědomit, že nelinearita proudu se nám odrazí i na průběhu napětí. Zde pak využití diody specifikuje určitá (vhodná) oblast z celkového tvaru křivky. Mluvíme pak o pracovní oblasti, kde se používají hodnoty dynamické, jejichž lokální extrémy ohraničují pracovní oblast.

 • Katalog součástek : Diody, varikapy Tesla
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Barevné značení diod - ELECTRON
 • Barevné značení diod - JEDEC
 • Články o diodách
 • Poruchy diod v obvodech
 • Náhrady diod
 • Diody v elektronických schématech


 • Katalog součástek : Zenerovy diody
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Články o zenerové diodě


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Polovodičové spínací obvody
  Polovodičové impulsové a spínací obvody.
  knihy/polovodice_spinaci_obvody
  Lineární obvody
  Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
  ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
  Navrhování elektronických obvodů
  Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
  knihy/navrh_obvodu
  Články o elektronice
  Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
  internet/elektronika.php
  Katalog polovodičů
  Analogové integrované obvody
  obsah_katalog_tesla.php
  Polovodičová technika
  Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
  elektronika/polovodicova_technika
  Analogová schémata
  lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
  ar/konstrukce_ar_1/
  Řazení typů součástek
  Abecední katalog součástek
  katalog_abc_soucastky.php
  Nabíjení akumulátorů
  Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
  nabijece/obsah_nabijece.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.