www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Dioda jako spínací (blokovací) člen

Diodu díky její jednosměrnosti lze využít v mnoha variantách pro různé účely. V oblasti telekomunikací (přenosu informací) se diody používají velmi často. Pro přenos informačních signálu (impulsy telefonní volby, počítací impulsy) a jejich zpracování je dioda názorným příkladem pro přiblížení takto využité diody. Nebudeme se zabývat konkrétními způsoby používaných v telekomunikacích, ale pokusíme se pomocí názorného příkladu vyjádřit obecné využití.

Na obr.14 je zapojená dioda a žárovka paralelně na vstupní impulsní napětí Uin. Jenom podotýkám, že žárovka je zvolena úmyslně pro jednoduchost, její praktické využití by způsobilo malé problémy (nelineární člen). Vstupní (řídící) napětí je definováno dvěma stavy. Jedná se o kladný a záporný obdélníkový impuls. Úkolem našeho zapojení je detekovat (svitem žárovky) pouze jeden stav. Třeba impuls se zápornou polaritou (-). Pro kladný(+) impuls je polarizovaná (otevřená) dioda a mezi body A a B je napětí polarizované diody, což je okolo 0,5V. Toto malé napětí nám žárovku nerozsvítí, nebo-li žárovka nesignalizuje. Odpor Ro omezuje proud diody, nebo-li diodu chrání. Odtud běžný název ochranný (omezovací) odpor. Jinak se dá říct, že dioda blokuje svit žárovky. Mluvíme o blokovací diodě. Přijde-li záporný(-) impuls, dioda se dostává do závěrného směru. V závěrném směru dioda nereaguje (nemění v obvodu hodnoty U a I), takže plná hodnota -Uin je na svorkách A a B a rozsvítí (aktivuje) žárovku. Pozor na omezovací odpor Přirozeně obráceně zapojenou diodou invertujeme (obrátíme) reakci na vstupní napětí Uin.

Obr. 14: Využití kladné a záporné polarity impulsu

Na obr.14b je principiálně podobné zapojení, akorát s tím rozdílem, že dioda blokuje vstupní impuls svým vysokým odporem. Nebo-li pro kladný impuls je dioda otevřená (polarizovaná) a žárovka svítí. Pro záporný impuls je dioda zavřená a brání průtoku proudu žárovkou, která nesvítí. Přirozeně volbou opačné polarity diody v obvodu bude dioda signalizovat svitem příchod záporného impulsu. Tato forma rozlišení polarity vstupního signálu je výhodnější. Výhodnější proto, protože kombinací dvou diod můžeme detekovat oba stavy vstupního signálu. Schéma je uvedené na obr.15.

Obr.15: Detekce kladné a záporné půlvlny

Jedná se o dvojí sériové zapojení diody a žárovky s opačně orientovanou polaritou a celkově paralelně připojené na vstupní napětí. Pro každý impuls je dán pouze jeden možný směr toku proudu. Vstupní polarita je signalizovaná svitem žárovky. • Katalog součástek : Diody, varikapy Tesla
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Barevné značení diod - ELECTRON
 • Barevné značení diod - JEDEC
 • Články o diodách
 • Poruchy diod v obvodech
 • Náhrady diod
 • Diody v elektronických schématech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Weby o elektronice
  Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
  elektronika/odkazy.php
  Navrhování elektronických obvodů
  Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
  knihy/navrh_obvodu
  Hledání součástky
  Vyhledání součástky dle katalogového označení
  vyhledavac_soucastek.php
  Fyzikální základy elektrotechniky
  Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
  elektronika/elektrotechnika_1
  Od krystalky k modelům
  Byla jakousi kronikou amatéra.
  elektronika/krystal/obsah_krystal.php
  Katalogy TDA
  Katalogový list analogových zesilovacích součástek
  stranky/katalog/ark0_2.php
  Polovodičové spínací obvody
  Polovodičové impulsové a spínací obvody.
  knihy/polovodice_spinaci_obvody
  Odkazník o elektronice
  Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
  seznam/elektronika
  Výpočty filtrů
  Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
  filtry/index_filtry.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.