Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Derivační článek

Obr.1: Derivační RC článek

Obvodové zapojení dle obr.1 známe již jako zapojení horní propusti, a uvedli jsme si její specifický kapacitně vazební charakter. Za určitých provozních podmínek a při určitém charakteru signálu může toto obvodové zapojení způsobovat tzv. derivační efekt. Derivační efekt se projevuje změnou tvaru průběhu výstupního signálu. Jako u integračního článku i zde budeme předpokládat takový charakter signálu, u kterého se derivační efekt projevuje nejvíce. Vstupní signál bude mít obdélníkový průběh. Jak se projeví integrační efekt na změně výstupního signálu nám přiblíží průběh osciloskopu (obr. 2).

Obr.2: Tvar obdélníku na výstupu RC derivačního členu

Opticky z grafu je patrné, že nám kolem superponačního napětí vznikají symetricky dva exponenciální průběhy. Z obvodového zapojení RC článku vidíme sériový kondenzátor, kterým protéká nabíjecí proud. Nabíjecí proud vzniká díky hlavě impulsu (např. +Ucc) a uzavírá se přes kondenzátor C a odpor R na zem. Tento nabíjecí proud způsobí úbytek napětí na odporu R a začne s časem exponenciálně klesat (kondenzátor se nabíjí). Exponenciální pokles napětí na odporu R je paralelně připojený na Rz a prezentuje výstupní půlperiodu tvarového zkreslení derivačního členu.

Obr.3: Nabíjecí a vybíjecí proudy

Objeví-li se na vstupu derivačního členu doba meziimpulsová (např. 0V), je kladně nabitá strana kondenzátoru spojena vodivě se zemí. Kondenzátor má tendenci se vybíjet a uzavírá vybíjecí proud přes odpor R. Vybíjecí proud je opačně orientován a způsobí úbytek napětí na odporu R opačné polarity. Kdyby bylo nulové superponační napětí, nebo-li doba meziimpulsová rovna 0V, bude derivační výstupní napětí záporné. Této skutečnosti se v praxi velmi často používá.

Obr.4: Rozdílné vlivy derivačního článku na změnu tvaru

Na obr. 4 jsou osciloskopem pozorovatelné tvary derivovaných obdélníků při různých hodnotách RC součástek. Na obr. 9.20a je efekt derivace malý, nebo-li kapacita kondenzátoru je velká. Dle velikosti kapacity a časové délky impulsu se nemusí kondenzátor plně nabít. Budou-li hodnoty zvoleny tak, aby se kondenzátor stihl nabít, může být derivace obdélníku dle obr.9.20b. Za stejných podmínek by měl kondenzátor nižší kapacitu než v případě 4a. Kdybychom ještě snížili kapacitu kondenzátoru, jak je to v případě 9.20c, stihne se kondenzátor plně nabít ještě před změnou stavu obdélníku. Čím bude hodnota kapacity menší, tím budou vznikat kratší impulsy. Tvar derivovaného obdélníku, respektive nabíjení, vybíjení kondenzátoru ovlivňuje i hodnota odporu R a vnitřní impedance předcházejícího a následného funkčního bloku. Hodnota odporu R určuje rychlost vybíjení kondenzátoru. Reálná hodnota odporu R se výrazně projevuje na výstupní impedanci derivačního členu. V případě nekapacitní vazby je nutné akceptovat hodnotu R v statických bodech navazujících obvodů.

 • Katalog součástek : Rezistory, potenciometry Tesla
 • Barevné značení odporů TESLA
 • Články o rezistoru jako odporu
 • Poruchy rezistoru v obvodech


 • Katalog součástek : Kondenzátory Tesla
 • Barevné značení diskových kondenzátorů
 • Barevné značení kondenzátorů TESLA
 • Články o kondenzátorech
 • Poruchy kondenzátoru v obvodech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Prodejci součástek
  Seznam firem prodávajících elektronické součástky
  katalogy/prodejci_soucastek/
  Katalog součástek
  Elektronické součástky a katalogy TESLA
  tesla/index_tesla.php
  Řazení typů součástek
  Abecední katalog součástek
  katalog_abc_soucastky.php
  Základní elektronická zapojení
  Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
  knihy/zakladni_ele_zapojeni
  Katalog polovodičů
  Analogové integrované obvody
  obsah_katalog_tesla.php
  Polovodičové spínací obvody
  Polovodičové impulsové a spínací obvody.
  knihy/polovodice_spinaci_obvody
  Analogová schémata
  lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
  ar/konstrukce_ar_1/
  Polovodiče, tranzistory, diody
  Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
  knihy/polovodice/obsah_pn.php
  Nabíjení akumulátorů
  Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
  nabijece/obsah_nabijece.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.