www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Amplitudová modulace

V oblasti vf techniky a rádiového vysílání se používá amplitudově modulovaného signálu. Princip spočívá v modulaci nf signálu na vyšší frekvenci, které říkáme nosná. Modulovaný nf signál může představovat například telefonní hovor, hudbu a pod. Nosná frekvence je konstantní svým kmitočtem. Modulování nf signálu se projevuje změnou amplitudy nosné frekvence. Na obr.11.1 je znázorněn modulovaní nf sinus signál. Po modulaci na nosnou frekvenci je opticky možno zjistit změny amplitudy nosné, synchronně se změnou amplitudy sinus signálu.Obr.11.1: Amplitudová modulace sinus signálu

Modulace a následné rádiové vysílání způsobí to, že nosná frekvence bude symetrická. Při demodulaci se používá jedná část, druhou ořeže dioda. Pro zachování kvality rekonstrukce modulovaného signálu je zapotřebí dodržet tuto podmínku. Nosná frekvence musí mít tak vysoký kmitočet, aby tzv. vyplnila obsah modulovaného signálu. Zjednodušeně řečeno: Na obr.11.1 je vidět určitá hustota nosného sinus signálu. Ve skutečnosti je hustota nosné mnohem větší a opticky by vyplnila celý obsah modulovaného signálu. Nevýhodou amplitudové modulace je její závislost na útlumu při zpracování a přenosu. Změna maxima a minima amplitudy nosné sice poměrově nezpůsobí změnu modulovaného signálu, ale vyžaduje zapojení speciálních obvodů pro kontrolu úrovně signálu (AVC). Při modulovaném telefonním hovoru, který se přenáší po koaxiálních kabelech, je přijímaný signál stabilní. U rádiového přijímání amplitudově modulovaného signálu se úroveň mění s natočením přijímací cívky nebo antény. Obvody automatického vyrovnávání úrovně (AVC) s V radiotechnice se dříve používalo amplitudové modulace pro přenos informací. Především hudby a hlasu. Jednotlivé modulované nf signály (vysílací stanice) byly modulovány na určité kmitočty nosných frekvencí. Vzhledem k tehdejším kvalitám filtrů, respektive strmosti, musely být vytvořeny odstupy mezi jednotlivými nosnými frekvencemi. Zjednodušeně při modulaci na 100kHz, nešlo dále použít nosnou na frekvenci 101kHz, neboť by se obě modulace ovlivňovaly (intenference a křížová modulace).


Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Elektroakustické součástky
Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Napájecí zdroje
Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.