www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Obvody pro jednoduchou modulaci výstupního zvukového signálu

Obr.1: Zapojení funkčních bloků pro změnu obdélníkového průběhu

Jedná se o obdobu generování zvuku za pomocí dynamického střídání log0 a log1. Na obrázku 1 jsou použité 3 bity z I/O brány, které jsou připojeny na obvody deformace obdélníkového průběhu. Jednotlivé výstupy jsou sloučeny na sběrnici nf signálu, kterou je možné připojit na reproduktorek či nf zesilovač.

První výstupní bit je připojen na obvod oscilátoru. Jedná se o jednoduchý obvod, který synchronně s frekvencí obdélníku generuje sinusový průběh s obdobným kmitočtem. Záleží na obvodových vlastnostech OSC, které definují frekvenční pracovní oblast sinus signálu. Zpravidla je OSC naladěn na 2kHz s možností rozladění +/- 1500Hz. Je patrné, že výstupní kvalita generátoru sinus signálu je omezená. Metoda vhodná pro jednoduché aplikace se signalizačním akustickým výstupem.

Druhý a třetí výstupní bit z I/O brány jsou připojené na integrační členy. Integrační člen způsobuje chtěné tvarové zkreslení generovaného obdélníkového průběhu. Důsledkem integrace je přeměna obdélníkového průběhu na pilovitý nebo trojúhelníkový průběh. Efekt integrace je ovlivněn dle parametrů RC a je částečně závislý na periodě obdélníkového průběhu. Vnitřní hodnoty RC součástek v INT funkčních blocích udávají výstupní frekvenční rozsah nf signálu a také jeho průběh. Ačkoliv se jedná o velmi omezené možnosti pilovitého průběhu, využívá se, neboť důležitým výstupním efektem je změna průběhu obdélníkového průběhu. Dle zvoleného efektu integrace lze dosáhnout jiných (měkčích) výstupních akustických signálů.

Definujícími parametry jsou dolní a horní hranice frekvence sinus signálu. Programátor musí zajistit na bitu optimální střídání log1 a log0. To může být obtížné v nestabilním časovém programovém chodu. Časová zpoždění se projevují na změně výstupního kmitočtu. Této metody se používá jen v případech, kdy CPU provádí pouze jeden úkol.

Tato forma individuálního zpracování generovaných průběhů má ještě jednu důležitou výhodu. Vznikly nám 3 výstupní nf kanály, které lze řídit samostatně. Výstupní nf kanály jsou před vlastním vstupem do nf zesilovače spojené. Díky programovým možnostem lze vytvořit 3 hlasný výstup. Pak již záleží na CPU jak bude tyto výstupy zvukově modifikovat. I touto poměrně jednoduchou metodou lze vytvářet velmi zajímavé zvuky, které jsou složeninou jednotlivých hlasových kanálů.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.