www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Paměť ROM

Většina dnešních logických zařízení vyžaduje pracovat s předem definovanými údaji. Dříve kombinačně nastavované jumpery značně komplikovaly velikost zařízení. V době miniaturizace se technologicky zadařilo integrovat velké kombinační pole do malého čipu. Struktura ROM paměti lze přirovnat k poli kontaktů, kde log 1 se prezentuje připojením +Ucc a log. 0 uzemněním. Značnou složitost a rozmanitost nastává v oblasti adresace paměti. Hlavnímy parametry adresace jsou velikost slabiky a počet slabik. Z velikosti slabiky je určený i počet D výstupů, nazývaných již jako datová sběrnice. Počet slabik udává šíři adresové sběrnice, nebo-li počet A vstupů. Například je-li organizace 4x256, znamená to 4 datové výstupy D0 až D3 a 8 bitovou adresovou sběrnici A0 až A7. Pro adresování 256 buněk je třeba 8 vodičů (2na8).

Chceme-li číst některou paměťovou buňku, musíme ji naadresovat. Znamená to nastavení kombinace A vstupů pro danou buňku.

U adresace se setkáváme s dalším velmi důležitým signálním vodičem a to je potvrzení platnosti dat na adresové sběrnici PA. Kdybychom si měli rozebírat proces adresace dopodrobna v lichoběžníkovatě se překrývajících průběhách, asi by jsme ztratili mnoho času. Pro nás je platná aktivní úroveň externího řídícího vodiče PA. Aktivní hodnotu PA dávají obvody obstarávající činnost sběrnice. Je-li pohyb na sběrnici pomalejší než práce paměti, je PA velmi důležité. Opačně, je-li paměť pomalejší než sběrnice, je třeba určit platnost výstupních D bitů. V případě vybavení slabiky na D bitech je nastavena aktivní úroveň na bitu PD. PD potvrzuje platnost dat na výstupu.

Dostáváme se k dalšímu kritériu hodnotící paměť. Jedná se o přístupovou dobu a dobu vybavení. Mezi těmito dobami je rozdíl. Doba vybavení je proces kdy řídící jednotka paměti naadresuje A vstupy, potvrdí platnost PA, paměť zpřístupní a překopíruje na D výstupy slabiku, potvrdí platnost PD, řídící jednotka přebere datovou sběrnici. Tato doba není jen součet zdržení se v paměti, ale i okolních obvodů. Tudíž tato doba nespecifikuje rychlost vlastní paměti. Proto se zavádí přístupová doba. Přístupová doba je čas mezi potvrzením PA a PD. Je to čas, kdy interní obvody zpracovávají adresní vstupy A0 až A7. Doba zpracování adresy je závislá na použité organizaci. Zde je velmi důležitý způsob taktování paměti. Ta může být taktována interně nebo externě. Interní časování pracuje v nesynchronním režimu paměť - sběrnice. Externí taktování se provádí pomocí vstupu CLOCK. Často se setkáme i s taktováním kmitočtem odvozeným od CLOCK. Způsob použití taktování je nutno určit dle rychlosti paměti a rychlosti řízení sběrnic ok Jedná se o paměť ROM, takže odpadá další důležitý vodič R/W, který určuje směr přenosu dat. U ROM se jedná pouze o čtení.Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Polovodičové paměti
Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.