www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Čítače

Další důležitým logickým obvodem je čítač. Úkolem čítače je čítat vícebitovou sběrnici dle daného matematického vzorce. Opět nejčastěji se používají čítače "bcd" kódu. Základním vstupem čítače je vstup I a výstup je ve formě více bitové sběrnice, jejíž šíře je odvozena od velikosti čítače. Můžeme mluvit o sběrnici, neboť výstupní bity jsou užitečné pohromadě. Vstupní bit I pracuje s vzestupnou (event. sestup.) hranou obdélníkového průběhu. Často se mluví o taktovacím či krokovacím signálu. Celový efekt je dán střídáním logických úrovní 1 a 0. Reakce výstupních bitu ABCD je její čítání (inckrementace) v bcd kódu. Je-li počáteční hodnota DCBA=0000, tak po prvním přechodu vstupního bitu I z log. 0 na 1 se změní hodnota "bcd" kódu na DCBA=0001. Další reakce na vstupní bit I nám přiblíží pravdivostní tabulka.

Čítač vlastní poměrně mnoho pomocných a řídících stavů, které jsou integrovány na několik fyzických vstupních bitů. Při určité kombinaci je definovaný příslušný stav. Pro lepší orientaci a vnímavost si zavádíme imaginární vstupy pro každou funkci. Mezi nejhlavnější řídící vstup patří informace o směru čítání. Jedná se o směr nahoru, dolů a eventuelně o speciální. Nejčastěji je tento vstup označen CU/CD. Mezi další řídící bity patří i RESET. Jehož aktivní úroveň pozastaví čítání a nastaví čítač do základní polohy. Základní poloha může být určena ze směru čítání, nejčastěji však na hodnotu 0000. Ovládání čítače se provádí za pomocí bitu SET. Z logického hlediska potřebujeme vytvořit i tento stav čítače. Zastavit čítání - BLOK. Blokování se provádí tak, ža čítač ignoruje vstupní obdélník na bitu I. Často se i zde používá nastavení vysoké impedance na výstupní sběrnici ABCD. Další pomocné bity, které mohou mít speciální význam pro ostatní logické obvody, je signalizace krajních hodnot čítače. Jsou to hodnoty 000Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.