www.amapro.cz & Odkazy Internet [Digiální technika]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.


Nový projekt AmaPro
www.amapro.cz
Stránky o elektronice, telekomunikacích, digitální technice a programování v C/C++. Obsahuje přes 600 odborných článku výukového a informačního charakteru.
eithel.net
Umělá inteligece jako obor je velice rozsáhlá a také poněkud nedefinovatelná. Už sama otázka co je inteligence zatím nemá obecně uznávanou odpověď. Ale většinou si pod tímto pojmem představujeme něco, co se rozhoduje podobně jako člověk - inteligentně.
milosnemec.cz
Dnešním dnem začíná nový seriál o umělé inteligenci. Bude vycházet nepravidelně a tak dlouho, dokud to mě i čtenáře bude bavit. Umělá inteligence, jako poměrně mladý vědní obor, integruje poznatky kybernetiky, matematiky, logiky, teorie algoritmů, informatiky, biologie, neurologie, lingvistiky a mnoha dalších disciplín. Neexistuje žádná jednotící teorie, umělá inteligence spíše aplikuje znalosti jiných oborů. My si ukážeme základní aplikační oblasti, techniky řešení problémů i konkrétní algoritmy.
scienceworld.cz
Herní umělá inteligence (dále AI - Artificial Intelligence) je v současné době jedním z nejbouřlivěji se rozvíjejících odvětví interaktivního zábavního průmyslu. Svébytný obor, který vznikl z programování her a herního designu, se v posledních letech začíná uplatňovat dokonce i při akademickém výzkumu umělé inteligence. K čemu vůbec potřebujeme v počítačových hrách umělou inteligenci? Jakých výsledků se prozatím podařilo dosáhnout a kam se bude vývoj ubírat v budoucnosti?
fbmi.cvut.cz
Otázka definice umělé inteligence. "Umělé" systémy a "inteligence" systémů. (Inteligentní) chování živých organizmů. Algoritmy umělé inteligence a jejich míra schopnosti napodobovat (inteligentní) chování živých organizmů. Předmět je zaměřen na metody, které jsou zmiňovány v souvislosti s umělou inteligencí, a jejich aplikace v medicíně. Detailně jsou probírány pojmy jako systém se zpětnou vazbou, stavový prostor a jeho prohledávání, matematická logika (zejména metoda rezoluce), rozpoznávání a klasifikace a dále takové globální pojmy jako je strojové učení, distribuovaná umělá inteligence, multiagentní systémy, evoluční výpočetní techniky a umělé neuronové sítě.
kyberpunk.org
V tom širším smyslu je cyberpunk kulturní a společenský fenoménem, který je typický tím, že odmítá jakékoliv roztřiďování lidí podle čehokoliv - pohlaví, náboženství, barva pleti. Podstatnou úlohu hraje Síť, Matrix, Metaverz zkrátka cyberprostor. Cyberpunkeři prosazují decentralizaci, kladou důraz na svobodu informací a svobodný přístup k nim (skrze počítače), věří, že technika může změnit život k lepšímu. Zhruba od roku 1990 se začíná prosazovat i cyberpunková móda spjatá s rave/techno subkulturou.
fel.cvut.cz
Obor může být studován v různých formách studia (prezenční/kombinovaná), typech programů (magisterský, bakalářský, ...) a blocích (základní, bakalářský). Na této stránce vidíte obor, jeho studijní plány a doporučené průchody.
odbornecasopisy.cz
vedoucí pracovníci všech stupňů, odborníci z praxe, učitelé a studenti, technici provozu a údržby, projektanti systémů a technologických celků, integrátoři systémů a konzultanti, pracovníci výzkumu, vývoje a konstrukce produktů, programátoři a návrháři softwaru, ostatní
labe.felk.cvut.cz
Jedná se o úvodní obecný předmět umožňující studentům pochopit cíle a metody kybernetiky a umělé inteligence a zařadit jednotlivé dílčí partie probírané v bakalářské etapě do hlubšího kontextu studovaného oboru. V přehledu jsou uvedeny základní principy teorie informace, řízení, rozhodování a znalostního inženýrství v rozsahu, který je nezbytným základem pro studium většiny předmětů bakalářského studia. Nejdůležitějším rysem předmětu je jednotící koncepční přístup k mnoha na první pohled různorodým součástem kybernetiky a umělé inteligence. Přednášky a cvičení předmětu jsou rozděleny tak, aby více vyhovovaly specifickým potřebám studentů oborů VT a KM.
informatika.fel.cvut.cz
Absolvent bude schopen navrhovat a aplikovat inteligentní systémy v oblastech, jako jsou např. automatické rozvrhování a plánování, analýza dat, formalizace expertních znalostí a jejich využití pro automatické uvažování. Za tímto účelem bude schopen posoudit výpočetní náročnost potřebných algoritmů a zaručit efektivitu navrhovaných systémů prostřednictvím softcomputingových (zejm. biologicky inspirovaných), distribuovaných (zejm. multi-agentních) a dalších strategií. Tyto schopnosti bude absolvent moci využít jak v informatické praxi, tak ve výzkumu např. v rámci následného doktorského studia.
sciencecafe.cz
Science Café nabízí prostor pro neformální setkávání vědců a veřejnosti a společné hledání otázek a odpovědí. Vědci a lidé, které věda baví a zajímá, mohou diskutovat nad šálkem čaje o nových vědeckých poznatcích. Projekt, který úspěšně probíhá v zahraničí, pořádá v České republice občanské sdružení Otevíráme. Cílem sdružení je vytvářet prostor pro sdílení a šíření poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti.
info.muni.cz
Letos je tomu už 150 let, kdy byly svět vědy a tehdejší společnost seznámeny s myšlenkami Charlese Darwina, který ve své knize O původu druhů propojil principy postupného vývoje s teorií přírodního výběru. Aby uctili toto výročí, ale také aktualizovali Darwinův odkaz, sjeli se vědci nejrůznějšího zaměření v listopadu do Kanady, kde se pod záštitou University of Toronto konala světová konference nazvaná 150 Years After Origin. Za Česko přispěli do programu i vědci z Masarykovy univerzity.
bretakral.e
Inteligence je vlastnost živých organismů, která slouží k dosažení jejich cílů. Vznikla a vyvíjela se po celá tisíciletí, dnes umožňuje živým organismům reagovat na jistý druh vjemu patřičnou reakcí. Například pokud tvorečka (mravence) napadne agresor (pavouk) snaží se tvoreček (mravenec) utéci. Agresor (pavouk) se jej snaží usilovněji chytit (je agresivnější), tvoreček (mravenec) se snaží usilovněji utéci do bezpečí.
iim.cz
Umělá inteligence je empirická věda která se zabývá zkoumáním a chápáním inteligentních projevů. Nástrojem bádání je abstrakce a modelování inteligentních projevů mimo medium lidské mysle (zpravidla pomocí počítače). Inteligentními projevy podle (Feigenbauma) rozumíme např.: učení, řešení problémů, porozumění jazyku, uvažování. Marvin Minsky, jehož definice je považována za tu nejobecnější a nejuznávanější, definuje umělou inteligenci jako vědu která se zabývá tím jak přinutit stroje aby exhibovaly chování takové, které by v případě člověka vykazovalo potřebu inteligence.
majdulenka.webzdarma.cz
Karty s magnetickým proužkem jsou zastaralé, protože profesionální zloději karet dokáží dnes celou technologii prolomit a proužky rychle kopírovat.
programujte.com
Perceptron sestává z jediného výkonného prvku modelovaného obvykle McCullochovým a Pittsovým modelem neuronu, který má nastavitelné váhové koeficienty a nastavitelný práh. Někteří autoři označují stejným názvem i celou síť takových prvků. Algoritmus vhodný k nastavení parametrů perceptronu publikoval poprvé F. Rosenblatt v roce 1958 a později v roce 1962. Rosenblatt dokázal následující větu:
it.pedf.cuni.cz
V padesátých let dvacátého století již slibným tempem rozvíjející se výpočetní stroje inspirovaly řadu lidí k otázkám, zda stroj může myslet jako člověk. Alan Turing v roce 1950 publikoval v magazínu Mind svůj (dnes již legendární) článek, ve kterém tvrdí, že pokud někdy nějaký počítač dovede vést dialog s člověkem a my nejsme schopni na základě obsahu tohoto dialogu poznat, zda spolu komunikovali dva lidé nebo člověk a stroj, můžeme tento považovat právem za inteligentní.
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 

Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro