www.amapro.cz & Odkazy Internet [Digiální technika]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.


Nový projekt AmaPro
www.amapro.cz
Stránky o elektronice, telekomunikacích, digitální technice a programování v C/C++. Obsahuje přes 600 odborných článku výukového a informačního charakteru.
xphonet.cz
Centrum telefonních sítí xPhoNet je určeno pro laickou i odbornou veřejnost a pro vedoucí, obchodní i technické pracovníky provozovatelů telefonních sítí. Sestává ze tří částí: z registru sítí, z testeru sítí a z tranzitní ústředny. Registr je databází identifikačních údajů, telefonních čísel, mnoha technických i obchodních informací a zadání i výsledků proaktivních testů. Tester telefonních sítí simuluje činnosti telefonů napojených na pevné, mobilní či internetové sítě a kontroluje tak jejich funkčnost. Tranzitní telefonní ústředna slouží k propojení jednotlivých sítí do národní překryvné VoIP sítě ve tvaru hvězdy.
telefonujeme.cz
Diskusní fórum o poskytovatelích VoIP služeb. Ceny, kvalita, služby, spolehlivost, protokoly, nastavení, přidaná hodnota, zkušenosti.
comtel.cz
Katedra telekomunikační techniky zajišťuje výuku v bakalářském, inženýrském bloku studia a v doktorském programu.
earchiv.cz
Od roku 1996 působím "na volné noze", jako nezávislý konzultant a publicista (z pohledu berňáku jako OSVČ, neboli osoba samostatně výdělečně činná). Kromě toho mám stále také poloviční úvazek na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha, na katedře softwarového inženýrství
lupa.cz
server o českém Internetu.
gtsnovera.cz
Slovník pojmů
saidl.tone.cz
Asterisk - konfigurace Kompilace asterisku pro desky VIA EPIA s procesorem C3 Linksys - Několik konfiguračních tipů pro VoIP zařízení
oa-poruba.unas.cz
Přenosová m.- Topologie - ISO/OSI - Síťové prvky - Topologie wifi - Ethernet - QoS - ISDN
technictest.com
Přenosové soustavy - Test obsahuje otázky z přenosových soustav. V testu najdete otázky ze sítí PDH, SDH, ATM a PCM 30/32 ISDN - Test je zaměřen pouze na problematiku sítě ISDN. Najdete zde otázky typu primární připojka, základní přípojka, přenosové rychlosti, RM-OSI model
filip.fd.cvut.cz
V létě 1996 byla v rámci programu pro podporu rozvoje výzkumu na vysokých školách založena rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR při Fakultě dopravní ČVUT (FD) v Praze Laboratoř spolehlivosti systémů (LSS). Její hlavní aktivita byla soustředěna na řešení projektu MŠMT č. VS 96038 "Signály, procesy a faktory spolehlivosti u náročných systémů, zejména dopravních". Tento pětiletý projekt byl zahájen v roce 1996 a byl ukončen v roce 2000.
ip-telefon.cz
První seminář byl pořádán v roce 2004, zúčastnilo se ho přes 200 posluchačů a předneseno bylo 11 příspěvků (viz rok 2004). Další seminář se uskutečnil po dvou letech v roce 2006, posluchačů bylo opět přes 200 a zaznělo na něm 12 přednášek (viz rok 2006). Převážná většina účastníků hodnotila oba předchozí semináře velice pozitivně a přála si jejich pokračování. V roce 2008 se tak opět po dvou letech uskutečnil již třetí seminář, kde bylo předneseno 14 příspěvků (viz program).
sip.cesnet.cz
V současnosti existuje několik signalizačních protokolů. Kromě několika firemních řešení jsou používány protokoly MGCP (Media Gateway Control Protocol), H.323 a SIP (Session Initiation Protocol). Dvěma hlavními standartizovanými protokoly na scéně signalizace jsou protokoly H.323 a SIP.
isdn.webzdarma.cz
Nabízím zde mojí absolventskou práci (diplomka na VOŠkách), která byla ohodnocena pěknou jedničkou. Při jejím psaní mě naštvalo, že obdobné práce na internetu takřka nejsou, a nebo jsou jen mizerné úrovně. Chci tímto způsobem pomoci dalším studentům a zjednodušit jim práci. Český Telecom, jediný poskytovatel ISDN je na informace velmi skoupý, ale chci mu touto formou poděkovat za podporu. Věnoval mi takřka 30 všemožných reklamních materiálů, kde jsem se dozvěděl jak je ISDN NEJrychlejší, NEJspolehlivější, NEJefektivnější, NEJ... a NEJ. Opravdu děkuji :(.
svetsiti.cz
Svět sítí se snaží být kvalitním informačním zdrojem, přináší aktuální informace, zajímavosti a novinky ze světa sítí na straně jedné a na straně druhé se podrobněji věnuje technické problematice budování a správy počítačových sítí s těžištěm v oblasti podnikových sítí.
telegro.cz
Ústředny Protokoly Bezpečnost Slovníček pojmů
mobil.idnes.cz
TelefonyHTC iPhone LG Motorola Nokia Samsung Sony Ericsson ostatní... PalmareChytré telefony PDA Windows Mobile PalmOS Symbian Tech & Trendy Operátoři Tech & Trendy Navigace Katalog navigací Katalog mobilů Tarif kalkulačka Fórum Bazar Hry na mobil
ctu.cz
Zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a zajišťování sítí elektronických komunikací pro účely bezpečnosti státu se uskutečňují ve veřejném zájmu.
owebu.bloger.cz
Telekomunikační průmysl existuje na světě již přes sto let. Tento seriál bude věnován VoIP (Voice over Internet Protocol) technologii, jejím rozdílům oproti tradiční veřejné telefonní sítí (PSTN), zvláště pak jednotlivým používaným protokolům a kodekům. Ke každému prozkoumáme jeho historii a jeho případnou budoucnost používání. Také se podíváme na bezpečnostní požadavky těchto protokolů a nároky k práci uvnitř topologií používající například NAT (Native Address Translation).
fi.muni.cz
Dva soupeřící standady pro přenos VoIP jsou SIP (od IETF) a H.323 (od ITU). Dle Wikipedie se H.323 většinou používá na páteřních sítích telekomunikačních providerů, v menším měřítku se uplatňuje SIP. Budeme se tedy zabývat protokolem SIP.
homel.vsb.cz
Předmět Voice over IP je přednášen v zimním semestru a je určen pro posluchače Fakulty elektrotechniky a informatiky. Výuka probíhá v místnosti N211 v budově N na Katedře telekomunikační techniky od roku 2003, kdy byla otevřena laboratoř IP telefonie. Zařízení do laboratoře bylo pořízeno z grantu FRVŠ 1750/2003 "PROJEKT LABORATOŘE IP TELEFONIE". Základním cílem realizovaného projektu FRVŠ 1750/2003 bylo zavedení nového předmětu s praktickou výukou technologie Voice over IP . Technické zázemí laboratoře bylo koncipováno tak, aby umožnilo využití nejen pro výuku, ale aby v laboratoři mohly být řešeny různé úlohy související s aktivitami katedry 454 v oblasti VoIP. Praktickým výstupem projektu je zavedení sedmi laboratorních úloh z oblasti VoIP a zpracování podkladů pro výuku.
cesnet.cz
Sdružení CESNET založily vysoké školy a Akademie věd České republiky v roce 1996. Jeho hlavním cílem je provozovat a rozvíjet páteřní akademickou počítačovou síť České republiky. Současná generace této sítě se nazývá CESNET2 a nabízí na páteřních trasách přenosové rychlosti v řádu desítek gigabitů za sekundu. Připojit se k ní může každá instituce splňující podmínky přijatelného užití sítě.
mbdata.cz
VoIP systémy patří k nejnovějším technologiím v oblasti komunikace. Kapacita internetových spojů se každoročně zdvojnásobuje a tak VoIP se dostává z laboratoří do běžného života. Připravili jsme pro vás úvod, který vás seznámí s možnostmi a principy VoIP technologií.
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 

Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro