www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Základní zapojení vibračního měniče

pružina, magnetický, elektrický proud, poloha, proudový obvod, svorka, vzestupný, asynchronní a synchronní

Základní zapojení vibračního měniče
Související stránky v této knize

Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Výpočet ideálního transformátoru
Filtrační tlumivky, nové druhy materiálů
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Usměrňovače s germaniovými a křemíkovými usměrňovacími ventily
Zdvojovače napětí
Doutnavkové stabilizátory
Zapojení ferorezonančního stabilizátoru s korekcí
Výpočet průřezu jádra transformátoru
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno


Související stránky v knihovně

Datumovka 1
Nastavení aktuálního stavu otiskových číselných sad
Nastavení hodnoty "4" na první otiskové sadě
Tisk datumu
Rok 1964 až rok 1967
Věcný rejstřík P až P
Mechanický záznam zvuku
Stojatá vlna na vedení
Atmosféra a plyn
Síla odstředivá, kuličky
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Ochrana nulováním
Světelná stopa
Měření proudu a napětí
Pružina
Vzájemné působení dvou částic
Hmotnost tělesa, kilogram
Jednoduchý elektrický obvod
Magnetické pole cívky
Elektrický zvonek
Model vedení proudu
Chlorid draselný
Elektrolýza
Kyvadlo
Palivo pro vysokou pec
Pružina, síla
materiál, keramický, magnetický, lisování
světlovod, svodič, svorka, synchronizace
Rozloha světadílů a oceánů
Afrika, africký kontinent
průtoková hybnost - pružina
svítidlo - svorka
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Napájecí zdroje
Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Elektroakustické součástky
Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Polovodičové spínací obvody
Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro