www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok

variátor, žhavící vlákno, elektronka, proud, magnetický tok, jádro, vinutí, závity

Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Související stránky v této knize

Části napájecích zdrojů
Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody
Jmenovité žhavící napětí a jmenovitý proud
Jmenovité žhavící napětí a jmenovitý proud
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
Germaniové usměrňovací napětí
Řez selenovou usměrňovací diodou
Vakuové zesilovací elektronky
Vakuové zesilovací elektronky
Základní parametry elektronek
Kolektorový přechod tranzistoru, emitor, kolektor, báze
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody
Schematická značka a charakteristika doutnavky
Charakteristika závislosti proudu na napětí Zenerovy diody
Výpočet ideálního transformátoru
Výpočet ideálního transformátoru
Síťové napájecí transformátory
Filtrační tlumivky, nové druhy materiálů
Napájecí zdroje nízkého napětí
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Jednocestné zapojení bez síťového transformátoru
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Můstkové zapojení
Usměrňovače s germaniovými a křemíkovými usměrňovacími ventily
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Kritická indukčnost
Kritická indukčnost
Zatěžovací charakteristika usměrňovače
Napětí sekundárního vinutí
Napětí sekundárního vinutí
Impulsové výkonové zdroje
Stabilizované zdroje
Doutnavkové stabilizátory
Konstantní napětí na doutnavce
Sériový doutnavkový stabilizátor
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Stabilizátory s variátory
Stabilizátory s variátory
Elektronková a tranzistorové stabilizátory
Kolísání zátěže stabilizátoru
Potenciál mřížky elektronky
Přípustná anodová ztráta
Elektromagnetické stabilizátory
Kompenzační vinutí LC cívky
Kompenzační vinutí LC cívky
Kompenzační vinutí LC cívky
Základní zapojení vibračního měniče
Návrhy napájecích zdrojů
Inverzní napětí a špičkový proud
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Výpočet vnitřního odporu usměrňovače
Určení sekundárního vinutí síťového transformátoru
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Návrh vyhlazovacích filtrů
Činný odpor tlumivky, indukčnost
Činný odpor tlumivky, indukčnost
Požadovaný činitel vyhlazení
Návrh síťového transformátoru a tlumivky, stanovení výkonu
Výpočet příkonu transformátoru
Výpočet počtu závitů na jeden volt
Graf pro určení závitů naindukovaného napětí jednoho voltu
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Hustota proudu síťového transformátoru
Hustota proudu síťového transformátoru
Graf pro určení potřebného průměru vodiče
Výpočet příkonu a výkonu transformátoru
Výpočet příkonu a výkonu transformátoru
Odhad rozměrů okénka transformátoru
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Návrh filtrační tlumivky
Tloušťka vzduchové mezery transformátoru
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí
Návrh doutnavkových stabilizátorů, výpočet předřadníku
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Kolísání zatěžovacího proudu, pracovní rozsah
Minimální proud protékající doutnavkou, kolísání proudu
Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Stabilizační účinnost se zřetelem na kolísání zatěžovacího proudu
Přípustná anodová ztráta regulační elektronky, pracovní napětí
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Základní měření na transformátorech, proud naprázdno, izolační odpor
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno


Související stránky v knihovně

Aktivní součástky
Analogové zpracování účastnického vedení
Analogový signál superponovaný
Astabilní klopný obvod
Baterie (Součástka)
Cívka (Součástka)
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitální signál superponovaný
Dioda (Součástka)
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Dva a půltá generace ústředen
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Elektronka (Součástka)
Filtrační článek
Fotodioda (Součástka)
Fyzické parametry signálů
Galvanická vazba tranzistorů
Greatzův můstek
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Horizontální řízení směru tisku
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Hybridní součástky
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Indukční vazby
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení Ifmax a Ifimpmax
Informativní určení vlivu Ir
Integrační článek
Integrovaný obvod (Součástka)
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Kontrola činnosti optočlenu
LED dioda (Součástka)
Maximální výstupní napětí
Maximální výstupní proud
Mechanické a provozní vlastnosti HSP
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Modul DIF
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro