www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí

charakter, mezní hodnoty, teplota, frekvence, TESLA

Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Související stránky v této knize

Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Selenové usměrňovací desky
Schematická značka a charakteristika doutnavky
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Transformátorové plechy tvaru M
Zatěžovací charakteristika usměrňovače
Zdvojovače napětí
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče
Výpočet vnitřního odporu usměrňovače
Volba usměrňovacího ventilu
Velikost inverzního napětí
Výpočet stabilizační účinnosti doutnavkového stabilizátoru
Kolísání zatěžovacího proudu, pracovní rozsah
Určení účinnosti stabilizace, změna výstupního napětí
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Napětí stínící mřížky, odpor děliče a anodový odpor
Základní měření na elektronických napájecích zdrojích
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno


Související stránky v knihovně

Amplitudová modulace
Detekce MFC volby na rozhraní U
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy
Dolní frekvenční propusť
Filtrační článek
Filtry jako funkční bloky
Generátor pilovitého průběhu
Hlasová služba
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Horní frekvenční propusť
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní rozdělení diod dle druhu
Informativní určení vlivu Ir
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Kontrola činnosti optočlenu
Mikroprocesor (Součástka)
Modulovaný analogový signál
Modulovaný signál digitální
Obdélník a jeho generátor
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Obecný výběr pro určení typu diody dle požadavků
Optimalizace R2 značek pro ústředny V. generace
Optobrána
Optočlen (Součástka)
Registr frekvenční volby
Složitější a kombinované indukční a kapacitní vazby
Tabulky významu jednotlivých skupin R2 kódů
Vícenásobný přenos hovorů
Vstupní odpor
Vznik šumů na PN přechodech
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Impulsová technika
Shannon-Kotělnikovův teorém
Mikrofony
Třípásmová reproduktorová soustava
Postupná a odražená vlna
Šíření elektromagnetických vln
Frekvence rádiové vlny
Regulační obvody televize
Stejnosměrné měniče
Stavová rovnice plynů
Vlhkost vzduchu
Rychlost šíření zvuku. Odraz zvuku
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Přenos elektrické energie na dálku
Fotoelektrický jev
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Atmosférický lom
Předmluva ke knize
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro