www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


VACh germaniové diody, oblast typu P

nosič, polovodič, oblast, kladné napětí, minoritní, P, N, přechod, propustný

VACh germaniové diody, oblast typu P
Související stránky v této knize

Napájecí zdroje pro elektronická zařízení
Úvod - napájecí zdroje
Náhradní schéma usměrňovacího ventilu, ideální činný odpor
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Schematické znázornění atomu akceptorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
Germaniové usměrňovací napětí
Germaniové usměrňovací napětí
Selenové usměrňovací desky
Selenové usměrňovací desky
Selenové usměrňovací desky
Tranzistory, polovodičové zesilovací prvky
Tranzistory, polovodičové zesilovací prvky
Tranzistory, polovodičové zesilovací prvky
Konstrukční provedení plošného tranzistoru NPN, PNP
Konstrukční provedení plošného tranzistoru NPN, PNP
Kolektorový přechod tranzistoru, emitor, kolektor, báze
Kolektorový přechod tranzistoru, emitor, kolektor, báze
Charakteristika závislosti proudu na napětí Zenerovy diody
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Transformátorové plechy tvaru M
Síťové napájecí transformátory
Filtrační tlumivky, nové druhy materiálů
Napájecí zdroje nízkého napětí
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Můstkové zapojení
Charakteristika germaniové plošné diody v nepropustném směru
Charakteristika germaniové plošné diody v nepropustném směru
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Napětí sekundárního vinutí
Násobiče napětí
Parametrické a kompenzační zdroje
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Stabilizátory se zenerovými diodami
Stabilizátory se zenerovými diodami
Potenciál mřížky elektronky
Přípustná anodová ztráta
Návrhy napájecích zdrojů
Volba usměrňovacího ventilu
Volba usměrňovacího ventilu
Odpor fáze, vnitřní odpor
Návrh vyhlazovacích filtrů
Návrh a výpočet vyhlazovacího filtru
Požadovaný činitel vyhlazení
Návrh síťového transformátoru a tlumivky, stanovení výkonu
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Návrh filtrační tlumivky
Návrh vysokonapěťových zdrojů
Návrh doutnavkových stabilizátorů, výpočet předřadníku
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Návrh elektronkových stabilizátorů, triodové zapojení
Přípustná anodová ztráta regulační elektronky, pracovní napětí
Napětí řídící mřížky elektronky, napěťový dělič
Napětí stínící mřížky, odpor děliče a anodový odpor
Příklad provedení univerzálních napájecích zdrojů
Přední stěna zdroje, zdířky výstupního napětí a přívodní síťová šňůra
Použitá literatura


Související stránky v knihovně

Aktivní součástky
Bistabilní polovodičové prvky
Bitový součet
Digitální spínací členy
Dioda (Součástka)
Dioda jako stabilizační prvek
Fotodioda (Součástka)
Fotoodpor (Součástka)
Fototranzistor (Součástka)
Galvanická vazba tranzistorů
Grafy
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Kapacitní vazba tranzistorů
Kombinovaný signál
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutace; mezní kmitočet diody
Maximální výstupní napětí
Napěťové poměry PN přechodů
Napěťové poměry PN přechodů
Obvody pro jednoduchou modulaci výstupního zvukového signálu
Omezovač napětí
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Přelomový bod
Připojení vzduchem
Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty
Rozdíly PRI a SS7 ovlivňující obchodní podmínky použití
SDL vývojové diagramy pro rozhraní R2
Teplotní závislost PN přechodů
Tvarové zkreslení na PN přechodu
Tyristor (Součástka)
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost přechodových odporů
Vliv cizího záření na PN přechod
Vliv teploty na změnu Io a U2
Vliv teploty na změnu proudu Io a napětí U2
Vložení jiného řetězce do AsnsiString
Výkonové vlastnosti tranzistorů
Výkonové vlastnosti tranzistorů
Výstup a přechod ze stavu
Vyzařování PN přechodů
Základní architektura přístupových sítí JTS
Zpráva/stav a zavedené konvence
Vládnoucí třída ve společnosti
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Magnetický záznam zvuku
Vznik elektromagnetického vlnění
Výroba primárních signálů
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Napájecí zdroje
Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro