www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro




Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.



Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Základní měření na elektronických napájecích zdrojích

charakteristiky, protékajícího obvodem, ampérmetr, voltmetr, vnitřní odpor

Základní měření na elektronických napájecích zdrojích




Související stránky v této knize

Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Usměrňovače se vstupní tlumivkou
Mřížkové předpětí elektronky
Výpočet vnitřního odporu usměrňovače
Odpor fáze, vnitřní odpor
Určení účinnosti stabilizace, změna výstupního napětí
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno
Měření zvlnění výstupního napětí, voltmetr a wattmetr


Související stránky v knihovně

Elektrodynamické tlakové mikrofony
Snímací elektronkový paprsek, Plumbikon
Základní zákony proudu
Voltmetr, Ampérmetr
Elektromotorická síla, svorkové napětí
Vybíjení akumulátoru
Bočníky, ampérmetr, cejchování měřidla
Nulový vnitřní odpor
Tepelná energie, síla pole
Rozsah stupnice voltmetru
Amplituda napájecího napětí
Měření proudu a napětí
Zkreslení vzniklé poklesem napětí
Elektrický obvod
Otáčivá cívka v magnetickém poli
Časový průběh střídavého napětí
Stejnosměrné ampérmetry
Měřiče odporu a vodivosti
Měření parametrů tranzistoru MOS
Dvojčinný komplementární zesilovač
Úbytek nakrátko, zkrat, energie
volná plocha - voltmetr
Jednoduchý voltmetr a ampérmetr




Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Elektroakustické součástky
Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana



 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 







Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro