www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Návrh filtrační tlumivky

tabulka, průměr, protéká, vzduchová mezera, přesnější nastavení indukčnosti, jádro EI

Návrh filtrační tlumivky
Související stránky v této knize

Návrh síťového transformátoru a tlumivky, stanovení výkonu
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Hustota proudu síťového transformátoru
Graf pro určení potřebného průměru vodiče
Odhad rozměrů okénka transformátoru
Tloušťka vzduchové mezery transformátoru


Související stránky v knihovně

Derivační článek
Detekce MFC volby na rozhraní U
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy
Dokumentace přístupových sítí
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Informativní určení vlivu Ir
Optimalizace R2 značek pro ústředny V. generace
Poruchy diod v obvodech
Poruchy diod v obvodech
Síťový transformátor
Stavy K ve směru odchozím
Stavy K ve směru příchozím
Stejnosměrný signál
Tabulky významu jednotlivých skupin R2 kódů
Teplotní závislost PN přechodů
Třetí generace přenosových systémů
Doba kamenná, nadpřirozené síly
Struktura dekodéru 1 ze 4
Paralelní osmibitová sčítačka
Kapaliny, plyny, tekutiny
Tepelný odpor, akumulovat teplo
Filtrační papír
šumivka, šunt, tabulka, tabelátor
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Otvor pro vnitřní závit
Podložky, závlačky, čepy
Lichoběžníkový závit, oblý a pilovitý
Závrtné šrouby, přesné matice
Morseovy dutiny, vrtání, fréza
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro