www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Napájecí zdroje

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Informace o napájecích zdrojích

Napájecí zdroje pro elektronická zařízení
Obsah publikace - první část
Obsah publikace - druhá část
Obsah publikace - třetí část

Úvod - napájecí zdroje
Stabilizované zdroje napětí

Části napájecích zdrojů
Náhradní schéma usměrňovacího ventilu, ideální činný odpor
Vakuové usměrňovací diody
Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody
Jmenovité žhavící napětí a jmenovitý proud
Usměrňovací elektronky, inverzní napětí
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Schematické znázornění atomu akceptorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
VACh germaniové diody, oblast typu P
Germaniové usměrňovací napětí
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Selenové usměrňovací desky
Řez selenovou usměrňovací diodou
Selenové usměrňovací desky
Vakuové zesilovací elektronky
Základní parametry elektronek
Anodový ztrátový výkon
Tranzistory, polovodičové zesilovací prvky
Konstrukční provedení plošného tranzistoru NPN, PNP
Kolektorový přechod tranzistoru, emitor, kolektor, báze
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody
Schematická značka a charakteristika doutnavky
Zenerovy diody, závěrné a průrazné napětí
Charakteristika závislosti proudu na napětí Zenerovy diody
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Výpočet ideálního transformátoru
Transformátorové plechy tvaru EI
Transformátorové plechy tvaru M
Síťové napájecí transformátory
Filtrační tlumivky, nové druhy materiálů

Napájecí zdroje nízkého napětí
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Usměrňovač s vakuovou elektronkou
Jednocestné zapojení se síťového transformátoru
Jednocestné zapojení bez síťového transformátoru
Dvoucestné zapojení
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Můstkové zapojení
Usměrňovače s germaniovými a křemíkovými usměrňovacími ventily
Charakteristika germaniové plošné diody v nepropustném směru
Usměrňovače se vstupní tlumivkou
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Kritická indukčnost
Zatěžovací charakteristika usměrňovače
Napětí sekundárního vinutí

Zdroje vysokého napětí
Zdvojovače napětí
Násobiče napětí
Impulsové výkonové zdroje
Zdroje se zvláštními oscilátory
Vinutí na společném jádře

Stabilizované zdroje
Parametrické a kompenzační zdroje
Doutnavkové stabilizátory
Konstantní napětí na doutnavce
Sériový doutnavkový stabilizátor
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Stabilizátory se zenerovými diodami
Stabilizátory s variátory
Elektronková a tranzistorové stabilizátory
Mřížkové předpětí elektronky
Kolísání zátěže stabilizátoru
Zapojení stabilizátoru se sériovým stabilizačním členem
Regulační a zesilovací elektronky
Potenciál mřížky elektronky
Přípustná anodová ztráta
Elektromagnetické stabilizátory
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Kompenzační vinutí LC cívky
Zapojení ferorezonančního stabilizátoru s korekcí
Špatné stabilizační vlastnosti

Zvláštní napájecí zdroje
Základní zapojení vibračního měniče
Tranzistorové měniče
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče
Funkce měniče

Návrhy napájecích zdrojů
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Inverzní napětí a špičkový proud
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Velikost usměrněného napětí
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Výpočet vnitřního odporu usměrňovače
Celkový odpor transformátoru
Určení kapacity kondenzátoru
Výpočet kapacity kondenzátoru
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Střídavá složka napětí na kondenzátoru
Určení sekundárního vinutí síťového transformátoru
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Volba usměrňovacího ventilu
Odpor fáze, vnitřní odpor
Výpočet hodnoty efektivního napětí sekundárního vynutí
Činitel zvlnění

Návrh vyhlazovacích filtrů
Vyhlazovací filtry RC
Složené vyhlazovací filtry
Návrh a výpočet vyhlazovacího filtru
Činný odpor tlumivky, indukčnost
Požadovaný činitel vyhlazení

Návrh síťového transformátoru a tlumivky, stanovení výkonu
Výpočet příkonu transformátoru
Výpočet průřezu jádra transformátoru
Výpočet počtu závitů na jeden volt
Graf pro určení závitů naindukovaného napětí jednoho voltu
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Hustota proudu síťového transformátoru
Graf pro určení potřebného průměru vodiče
Výpočet příkonu a výkonu transformátoru
Odhad rozměrů okénka transformátoru
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Návrh filtrační tlumivky
Výpočet filtračních tlumivek
Graf pro návrh filtrační tlumivky
Indukčnost filtrační tlumivky
Tloušťka vzduchové mezery transformátoru

Návrh vysokonapěťových zdrojů
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí
Velikost inverzního napětí

Návrh doutnavkových stabilizátorů, výpočet předřadníku
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Výpočet stabilizační účinnosti doutnavkového stabilizátoru
Kolísání zatěžovacího proudu, pracovní rozsah
Určení účinnosti stabilizace, změna výstupního napětí
Minimální proud protékající doutnavkou, kolísání proudu

Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Stabilizační účinnost se zřetelem na kolísání zatěžovacího proudu

Návrh elektronkových stabilizátorů, triodové zapojení
Přípustná anodová ztráta regulační elektronky, pracovní napětí
Napětí řídící mřížky elektronky, napěťový dělič
Napětí stínící mřížky, odpor děliče a anodový odpor
Hrubý návrh elektronkového stabilizátoru napětí

Příklad provedení univerzálních napájecích zdrojů
Vnitřní a konstrukční uspořádáni zdroje napětí
Univerzální napájecí zdroj, plechová krabice, vypínač a žárovka
Přední stěna zdroje, zdířky výstupního napětí a přívodní síťová šňůra

Základní měření na elektronických napájecích zdrojích
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Základní měření na transformátorech, proud naprázdno, izolační odpor
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno
Měření zvlnění výstupního napětí, voltmetr a wattmetr

Závěrem o napájecích zdrojích
Použitá literatura


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro