www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Atmosférický lom

index lomu, nulová výška, troposféra, gradient, poloměr Země, teplota, permitivita

Atmosférický lom
Související stránky v této knize

Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Šíření rádiových vln
Rychlost elektromagnetických vln
Rychlost elektromagnetických vln
Rychlost elektromagnetických vln
Vliv turbulencí na rozptyl vlnění
Zisk anténní soustavy
Meteorologická situace pro přenos
Provedení autoantén a jejich instalace
Rozložení impedance na dipólu
Koncové výkonové tranzistory


Související stránky v knihovně

Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Šíření elektromagnetických vln
Družicové spoje
Země a vesmír
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Stavová rovnice plynů
Vlhkost vzduchu
Gravitační pole zemské
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Řazení kondenzátorů
Vysokofrekvenční elektronika
Zákon lomu, refrakce
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Předmluva ke knize
Atomy a molekuly
Měření teploty, Anders Celsius
Destilační přístroj
Rozpustnost pevných látek
Alkeny a Alkiny
Kvantitativní průběh reakce
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Schéma vysoké pece
Termální kalení, pevnost
Lihový kahan
Zákon lomu
Tepelné motory, chladič
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod
permeance, permitivita, piezo, plán kmitočtový
teorie funkce, teplota, Courier, termo, termočlánek
Úvod do zeměpisu
Atmosféra, teplota vzduchu
Antarktis
tepelný součinitel - teplota
Teplota, mlha, počasí, předpověď
Teplota, světové strany
Skupina proudových impulsů
Vliv teploty na várku
Varný roztok dřeva
Vliv teploty, vliv času, impregnace
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Napájecí zdroje
Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro