www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Vliv vzájemné vazby mezi obvody pásmových propustí

pásmová propusť, podkritická vazba, kritická vazba, nadkritická vazba, střed křivky, fázová charakteristika, kmitočet, zvětšování kapacity

Vliv vzájemné vazby mezi obvody pásmových propustí
Související stránky v této knize

Obvody LC v přijímačích
Paralelní kmitavý obvod LC
Kruhový kmitočet
Funkční křivka rezonančního obvodu
Thomsonův vzorec
Thomsonův vzorec
Základní elektrické parametry tranzistoru
Filtr soustředěné selektivity
Filtr soustředěné selektivity
Rezonanční kmitočet
Amplitudová a kmitočtová modulace
Signál určený k modulaci
Ohyb a odrazy vln na zeměkouli
Rozložení impedance na dipólu
Přímozesilující přijímače AM
Deformace přenosové charakteristiky
Vliv rušivého signálu na oscilátor
Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Oscilátory a směšovače vstupů
Mezifrekvenční zesilovač
Kmitočtové filtry
Skupinové zpoždění
Průběh skupinového zpoždění
Piezoelektrické filtry
Mezifrekvenční filtry
Filtry pro mezifrekvenční zesilovače
Průběh křivky propustnosti filtru
Konstrukce cívky mf zesilovače
Demodulátory FM
Nejjednodušší obvod frekvenční demodulace
Poměrové detektory
Demodulátor s fázově řízeným oscilátorem
Fázový komparátor
Počítací diskriminátor
Stereofonní příjem
Obálka pomocné nosné s modulací kanálu
Modulační obálka s nosným kmitočtem
Akustický dekodér
Dekodér s polárním demodulátorem
Princip polárního demodulátoru
Zdvojení v nelineárním zesilovači
Fázová odchylka, přeslechy
Šířka křivky propustnosti
Schéma zapojení koncového zesilovače


Související stránky v knihovně

Kruhová frekvence
Vynucené kmity
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Časový průběh střídavého napětí
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Osobní vozy škoda
Řídící obvod se členem RC
Kmitočet napájecího napětí
Jednotky zvuku
Germaniové usměrňovací napětí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Kalení plamenem
Zdroj netlumených kmitů
Měřiče kapacity a indukčnosti
Princip zapojení funkčního generátoru
Časování, kmitočet, střída signálu
Kmitočtová závislost zesilovač RC
kmitačka, kmitání, kmitočet, fáze
kmitočet, harmonický, reliéf, kritický
Pásmová propusť ,zdvih, 170Hz
Zesílení výkonu
Dvojitá krystalka
Předpony násobků a dílů
Doporučené násobky a veličiny
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro