www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Laděné obvody

paralelní odpor, laděný obvod, připojený odpor, kapacita, selektivita, vybíravost obvodu, převáděné napětí, kapacitní dělič, plovoucí nezemněné vinutí, impedance

Laděné obvody
Související stránky v této knize

Písmenný kód dovolený odchylky
Základy elektroniky
Kombinované zapojení rezistorů
Kondenzátor, kapacita, Farad
Cívka, indukčnost, Henry
Funkční křivka rezonančního obvodu
Thomsonův vzorec
Polovodičový tranzistor
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Filtr soustředěné selektivity
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Rezonanční kmitočet
Modulace přenášeného pásma, selektivita
Impedance napájecích kabelů
Impedance napájecích kabelů
Půlvlnný dipól
Symetrizace a symetrizační členy
Vstupní impedance továrních přijímačů
Rozložení impedance na dipólu
Vstupní impedance slučovače
Slučovač s obvody LC
Přímozesilující přijímače AM
Jednoduchý AM přijímač s diodovou detekcí
Středovlný adaptor
Zapojení přijímače FM
Zapojení vstupního obvodu FM
Zapojení přijímače s varikapovým laděním
Boltzmanova konstanta
Rušení vzniklé směšovací činností
Odolnost proti parazitnímu příjmu
Odolnost proti parazitnímu příjmu
Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Obvody vstupní jednotky
Oscilátory a směšovače vstupů
Zapojení směšovače
Zapojení směšovače
Zapojení středovlnného předzesilovače
Náhradní zapojení dvoubázového MOS tranzistoru
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Automatické řízení citlivosti AVC
Stínění varikapů
Stínění varikapů
Mezifrekvenční zesilovač
Kmitočtové filtry
Piezoelektrické filtry
Filtry pro mezifrekvenční zesilovače
Průběh křivky propustnosti filtru
Konstrukce cívky mf zesilovače
Demodulace signálu AM
Blokové zapojení koincidenčního demodulátoru
Fázový komparátor
Spektrum zakódovaného stereofonního signálu
Fázová odchylka, přeslechy
Zatlumení výstupního laděného obvodu s cívkou
Zatlumení výstupního laděného obvodu s cívkou
Selektivita přijímače
Selektivita přijímače
Stereofonní rozdílové složky
Charakteristický brum ve sluchátku
Náchylnost k nakmitávání signálu
Stereofonní zesilovač 2x3 watty
Deska plošných spojů NF zesilovače
Přídavné chlazení pro výkonový zesilovač


Související stránky v knihovně

Analogové spínací členy
Cívka (Součástka)
Čtvrtá generace ústředen
Dekodéry
Dva a půltá generace přenosových systémů
FAX
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Impedanční převodník mikrofonu
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Jednosměrná I/O HOLD brána
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Konstrukce HSP s doutnavkou
Měření přístupových sítí
Obecný popis rozhraní PRI
Obvodové měření
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Porovnávací člen
Propojovací člen definované hodnoty
Přenos dat z jednotlivých I/O bran MEM_B do tiskové I/O brány
Přípojné metalické vedení JTS
Sluchátko (Součástka)
Tvarové zkreslení obdélníku
Vlastnosti spojení vstupu a výstupu u HSP
Astabilní klopný obvod
Aritmetické a logické jednotky
Mikroprocesor a mikropočítač
Konstrukce mikrofonu
Reproduktory
Vznik a šíření elektromagnetických vln
Výpočet vysokofrekvenčního vedení
Stojatá vlna na vedení
Využití vf vedení
Přijímací antény
Přijímací antény pro televizi
Anténa Yagi
Rozhlasové přijímače
Dlouhé, střední, krátké a velmi krátké vlny
Zobrazovací zařízení Monitor
Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů
Rotační vektory, rezonance napětí
Plošné diody, propustný proud, chlazení vodou
Kmitočet napájecího napětí
Základní zapojení spínačů
Zapojení fázového můstku
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Usměrňovače se vstupní tlumivkou
Činitel zvlnění
Zdroj netlumených kmitů
Montážní logický člen
Fázorový měřič impedance
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro