www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Zapojení jednoduchého NF generátoru RC

kladná zpětná vazba, oblast útlumu, amplituda kmitočtu, zesilovací činitel, minimální zesílení, oscilátor, kondenzátor, fáze napětí

Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Související stránky v této knize

Návrh a konstrukce mikroprocesorů
Nedokonalý, studený spoj
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Barevné označení součástek
Tantalové a kapkové kondenzátory
Efektivní hodnota střídavého napětí
Průběh napětí na vyhlazovacím kondenzátoru
Zdvojovač napětí
Odpojení zátěže za provozu
Síťový zdroj napětí 12V malého výkonu
Kondenzátor, kapacita, Farad
Paralelní kmitavý obvod LC
Kmitaví obvod LC
Základní elektrické parametry tranzistoru
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Výpočet indukčnosti plošné cívky
Předzesilovač se slučovačem
Středovlný adaptor
Zpětnovazební přijímač
Zapojení přijímače s varikapovým laděním
Provedení obvodu LC
Obvody superhetu a jejich činnost
Deformace přenosové charakteristiky
Parazitní modulace
Vliv rušivého signálu na oscilátor
Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Zkreslení nízkofrekvenčního signálu
Zkreslení nízkofrekvenčního signálu
Oscilátory a směšovače vstupů
Oscilátory a směšovače vstupů
Zapojení Colpitzova oscilátoru
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Automatické řízení citlivosti AVC
Varikap, polovodičová dioda
Schéma vstupní jednotky s tranzistory PNP
Stínění varikapů
Souběhové kmitočty
Mezifrekvenční zesilovač
Piezoelektrické filtry
Usměrněná složka VF napětí
Zapojení diodového detektoru
Demodulátor s fázově řízeným oscilátorem
Dekodér s polárním demodulátorem
Fázová chyba ve stupních pilotního signálu 19kHz
Měření na stereofonním dekodéru
Popis činnosti superhetu
Zatlumení výstupního laděného obvodu s cívkou
Zkreslení a šumové poměry v levém a pravém kanálu
Stereofonní rozdílové složky
Náchylnost k nakmitávání signálu
Seznam použitých součástek tuneru
Deska plošných spojů NF zesilovače


Související stránky v knihovně

Cívka (Součástka)
Derivační článek
Dolní frekvenční propusť
Elektronické základní součástky
Horní frekvenční propusť
Kapacitní vazba
Kondenzátor (Součástka)
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Poruchy kondenzátorů v obvodech
Princip spojovacího pole s tyratronem
Řízení hodnoty výstupního kmitočtu pomocí D/A
Rok 1780 až rok 1784
Tvarovací obvod RC
Derivační obvody
AKO zesilovač s kladnou zpětnou vazbou
Zdroje pilovitého napětí
Generátor pilového napětí
Automatické vyrovnání citlivosti AVC
Rozhlasová stereofonie
Paralelní a sériové řazení tyristorů
Řídící obvody s členy RC
Řídící obvody s diakem
Vynucené kmity
Jiskřiště
Velký vnitřní odpor
Nabíjecí proud akumulátoru
Zapojení pulsního měniče
Základní zapojení spínačů
Pojistky s tyristory
Kruhový čítač impulsů
Dvojitý triakový blikač
Řídící obvod se členem RC
Nabíječ akumulátorů 12V
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Můstkové zapojení
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Zdvojovače napětí
Násobiče napětí
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Návrh vysokonapěťových zdrojů
Chemické zdroje napětí
Diodový spínací bod
Laděný osciloskop
Zkoušeče statických parametrů
Druhy fázového závěsu
Generátor hodinového signálu
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Polovodičové spínací obvody
Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro