www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Základní zapojení obvodu s tranzistorem

vodivost, kladné díry, vodivost typu P, rozpojení spínače, kolektor, otevřená dioda, průtok proudu, zbytkový porud, nabětí báze tranzistoru, zničení tranzistoru, poměr přírůstku

Základní zapojení obvodu s tranzistorem
Související stránky v této knize

Z historie časopisu Radioamatér
Nedokonalý, studený spoj
Základy elektroniky
Základy elektroniky
Paralelní řazení zapojení rezistorů
Odpojení zátěže za provozu
Kruhový kmitočet
Základní elektrické parametry tranzistoru
Zapojení směšovače
Zapojení směšovače
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu
Automatické řízení citlivosti AVC
Princip amplitudového omezovače
Usměrněná složka VF napětí
Demodulátor s fázově řízeným oscilátorem
Napěťové zesílení integrovaného obvodu


Související stránky v knihovně

Elektronické pasivní součástky
Emitorový sledovač
Galvanická vazba tranzistorů
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Napěťové poměry PN přechodů
Napěťové poměry PN přechodů
Optobrána
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Poruchy a ověření činnosti tranzistru
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů
Poruchy tranzistorů v obvodech
Rezistor (Součástka)
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost přechodových odporů
Vliv cizího záření na PN přechod
Vyzařování PN přechodů
Rok 1831 až rok 1834
Astabilní klopný obvod
Monostabilní klopný obvod
Vodivost, ozařování krystalu, záporná částice
Volný elektron, vodivost, nevlastní polovodič
Kovový iont, Verwey, Boer, nikl
Rekombinace PN přechodu
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Kolektorový přechod tranzistoru, emitor, kolektor, báze
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody
Vodiče a izolanty
Částice krystalové struktury
Elektrolýza
Měřiče kapacity a indukčnosti
Zkoušeče statických parametrů
Selektro operátorů
Pupinované kabely
Elektrický odpor, Ohm, vodivost, Siemens
Tranzistorový jev, kolektor, emitor, báze
koercimetr, kolektor, koleno, kolík
vodivost, volačka, volič, volt, voltmetr
vodík - vodivost
Cuprextit
Seznam veličin
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro