www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Kmitaví obvod LC

elektrické pole, magnetické pole, nabití kondenzátoru, energie, oscilace, kmitavý proud, obrácený pól, intenzita magnetického pole

Kmitaví obvod LC
Související stránky v této knize

Šíření rádiových vln
Výkyv amplitudy přijímaného signálu
Antény
Vysokofrekvenční rušivá energie
Kaskádové zapojení předzesilovače
Keramické filtry


Související stránky v knihovně

Digitální signál superponovaný
Fotodioda (Součástka)
Indukční a vázaná vazba
Modul DIF
Střídavý signál
Vlastnosti řízení HSP
Vyzařování PN přechodů
Věcný rejstřík E až G
Elektroakustika
Vznik elektromagnetického vlnění
Výkonové měniče
Jednofázový střídač proudu
Elektrické pole, hustota náboje
Magnetické siločáry
Maxwellovy rovnice, věty
Magnetické pole, magnetická indukce
Výkon střídavého proudu
Energie, elektron, Einsteinova teorie
Hallovo napětí, PN nečistoty
Rovnovážný stav PN přechodu
Rekrystalizace, tažení monokrystalu
Potlačení oblouku na kontaktech
Ovládací obvody stejnosměrných spínačů
Póly magnetů
Magnetické pole Země
Magnetické pole cívky
Model vedení proudu
Kyvadlo
Lineární polymery, vulkanizace
Třecí síla
Elektrické pole, náboj
Magnetické účinky elektrického pole
Směr indukovaného proudu
Zdroj netlumených kmitů
Struktura lavinové diody, kvantový výtěžek
Princip činnosti feritové paměti
Princip zapojení funkčního generátoru
Vysokofrekvenční oscilátor RC
Izolovaná soustava
Ionizace plynů
element, emise, emitron, energie, entropie
krystal, oscilace, kryt, křivka
Průmysl paliv a energie
Spotřeba energie a paliva
energie - energovlak
Předpony násobků a dílů
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Elektroakustické součástky
Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro