www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Kruhový kmitočet

magnetická vodivost, permeabilita, magnetický tok, počet vinutí, cívka, samoindukce, indukční odpor

Kruhový kmitočet
Související stránky v této knize

Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Výpočet indukčnosti plošné cívky
Počet závitů plošné cívky
Rezonanční kmitočet
Diodový přijímač se zesilovačem
Základní funkce přijímače FM
Přijímač se sériově zapojeným dolaďovacím obvodem
Zapojení vstupní jednotky VF
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Schéma vstupní jednotky s tranzistory PNP
Závislost fázového posuvu na kmitočtu
Stereofonní superhet 66Mhz až 100MHz
Popis činnosti superhetu
Nežádoucí harmonické složky


Související stránky v knihovně

Cívka (Součástka)
Elektronické základní součástky
Indukční a vázaná vazba
Reproduktor (Součástka)
Magnetofon
Šíření elektromagnetických vln
Přijímací antény pro televizi
Balistický galvanometr
Magnetický tok
Intenzita, indukce magnetického pole
Spojení do hvězdy, spojení do trojúhelníku
Autotransformátor
Reaktance
Pythagorova věta
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Rozsah stupnice voltmetru
Zapojení, průběh a výpočet usměrňovače
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Filtrační tlumivky, nové druhy materiálů
Vinutí na společném jádře
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno
Magnetické pole cívky
Směr siločar magnetického pole
Elektromagnet
Indukční elektrická pec
Otáčivá cívka v magnetickém poli
Elektromagnetická indukce
Transformace střídavého proudu
Princip činnosti feritové paměti
Stejnosměrné ampérmetry
Průchozí wattmetr
cívka, clona, COBOL, Comsat
Dvojitá krystalka
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro