www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Vstupní citlivost tuneru

hlasitost, šum, citlivost tuneru, KF910, napěťový dělič, trimr, elektroda

Vstupní citlivost tuneru
Související stránky v této knize

Kondenzátor, kapacita, Farad
Paralelní kmitavý obvod LC
Signál určený k modulaci
Vstupní impedance slučovače
Slučovač s obvody LC
Umístění slučovače v blízkosti antén
Nízkošumový anténní zesilovač
Nízkošumový anténní zesilovač
Diodový přijímač se zesilovačem
Vysokofrekvenční zpětná vazba
Detektor s diodovým zdvojovačem
Detektor s diodovým zdvojovačem
Demodulace signálu FM
Základní funkce přijímače FM
Zpětnovazební přijímač
Přijímač FM s jednostupňovým tranzistorem
Zapojení vstupního obvodu FM
Provedení obvodu LC
Přijímač se sériově zapojeným dolaďovacím obvodem
Zvýšený šum
Zvýšený šum
Deformace přenosové charakteristiky
Podíl šumu přijímače
Rozkmit šumového signálu
Boltzmanova konstanta
Tranzistory s malým šumovým číslem
Rušení příjmu rozhlasových pořadů
Míra relativní šumové teploty
Rušení vzniklé směšovací činností
Obvody vstupní jednotky
Uzemněné zapojení vstupního obvodu
Zkreslení nízkofrekvenčního signálu
Kaskádové zapojení předzesilovače
Zapojení středovlnného předzesilovače
Náhradní zapojení dvoubázového MOS tranzistoru
Zapojení předzesilovače s MOSFET
Zapojení předzesilovače s MOSFET
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Monolitický filtr
Plošný spoj pro MF zesilovač
Usměrněná složka VF napětí
Transformace kmitočtové modulace na amplitudovou
Zapojení stereofonního dekodéru s A290D
Elektronické schéma superhetu I.
Potlačení parazitní amplitudové modulace
Zkreslení a šumové poměry v levém a pravém kanálu
Charakteristický brum ve sluchátku
Nastavení požadovaného zesílení
Závady a problémy při oživování tuneru
Stereofonní zesilovač 2x3 watty


Související stránky v knihovně

Bistabilní polovodičové prvky
Digitální spojovací pole
Dva a půltá generace ústředen
Elektronické základní součástky
Elektronka (Součástka)
Informativní rozdělení diod dle druhu
Konstrukce HSP s doutnavkou
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Obecný výběr pro určení typu diody dle požadavků
Princip spojovacího pole s tyratronem
Testování kritických stavů
Trimr (Součástka)
Tří a půltá generace ústředen
Výkonové vlastnosti tranzistorů
Výkonové vlastnosti tranzistorů
Vznik šumů na PN přechodech
Věcný rejstřík E až G
Rozhlasové přijímače
Rychlost šíření zvuku. Odraz zvuku
Intenzita elektrického pole
Westonův normálový článek
Olověný akumulátor, proud vybíjení
Řídící obvod se členem RC
Jednotky zvuku
Vakuové usměrňovací diody
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
Konstrukční provedení plošného tranzistoru NPN, PNP
Proud v kapalinách
Chemické zdroje napětí
Digitální voltmetr se zpětnou vazbou
Výbojkový šumový generátor
Koloseum, scéna, slyšitelnost
Zapojení se společnou anodou nebo kolektorem
ekvalizátor, elektroda, elektrolyt, elektroměr
špička, šum, barevný, nekoherentní, tepelný
trimr, trinistor, trioda, trubice, třída
Součtový logický člen, OR, NEBO
Proměnné a pevné odpory
Kontrola zesilovače
FET tranzistory pro vysoko frekvenční techniku
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro