www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Ohmův zákon

proud, napětí, odpor, výkonová ztáta, watt, protékající proud, výpočet výkonu, matamatický vzorec, jednotka odporu

Ohmův zákon
Související stránky v této knize

Technologie vyšší integrace
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Jmenovitý odpor součástky
Barevné označení součástek
Tantalové a kapkové kondenzátory
Základy elektroniky
Měření proudu a napětí
Měření proudu a napětí
Kombinované zapojení rezistorů
Děliče napětí s rezistory
Děliče napětí s rezistory
Dělič napětí bez odběru proudu
Dělič napětí bez odběru proudu
Síťový zdroj stejnosměrného napětí
Usměrňování malých střídavých napětí
Efektivní hodnota střídavého napětí
Průběh napětí na vyhlazovacím kondenzátoru
Průběh napětí na vyhlazovacím kondenzátoru
Zdvojovač napětí
Zdvojovač napětí
Odpojení zátěže za provozu
Odpojení zátěže za provozu
Odpojení zátěže za provozu
Síťový zdroj napětí 12V malého výkonu
Síťový zdroj napětí 12V malého výkonu
Zkreslení vzniklé poklesem napětí
Zkreslení vzniklé poklesem napětí
Zapojení desky plošných spojů usměrňovače
Zapojení desky plošných spojů usměrňovače
Jednotka decibel a její použití
Decibely a logaritmy
Paralelní kmitavý obvod LC
Paralelní kmitavý obvod LC
Kruhový kmitočet
Kmitaví obvod LC
Polovodičový tranzistor
Základní zapojení obvodu s tranzistorem
Základní elektrické parametry tranzistoru
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Laděné obvody
Laděné obvody
Průběh útlumu indukovaného napětí
Průběh útlumu indukovaného napětí
Impedance napájecích kabelů
Provedení autoantén a jejich instalace
Vysokofrekvenční zpětná vazba
Středovlnný tuner bez cívek
Detektor s diodovým zdvojovačem
Změna tvaru křivky propustnosti
Zpětnovazební přijímač
Zapojení vstupního obvodu FM
Ladění přijímače s varikapem
Zapojení přijímače s varikapovým laděním
Provedení obvodu LC
Deformace přenosové charakteristiky
Rozkmit šumového signálu
Boltzmanova konstanta
Míra relativní šumové teploty
Vzájemné rušení dvou kmitočtů
Oscilátory a směšovače vstupů
Zapojení Colpitzova oscilátoru
Předzesilovač s MOS tranzistorem
Zapojení předzesilovače s MOSFET
Problémy dotykového statického náboje
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu
Automatické řízení citlivosti AVC
Automatické řízení citlivosti AVC
Princip amplitudového omezovače
Plošný spoj pro MF zesilovač
Usměrněná složka VF napětí
Demodulace signálu AM
Zapojení diodového detektoru
Zapojení AM detektoru s děleným zatěžovacím odporem
Zapojení AM detektoru s děleným zatěžovacím odporem
Demodulátory FM
Nejjednodušší obvod frekvenční demodulace
Demodulátor s fázově řízeným oscilátorem
Elektronické schéma superhetu I.
Zatlumení výstupního laděného obvodu s cívkou
Časový průběh koincidenčního demodulátoru
Zkreslení a šumové poměry v levém a pravém kanálu
Závady a problémy při oživování tuneru
Stereofonní zesilovač 2x3 watty
Schéma zesilovače s MDA2010, MDA2020
Napěťové zesílení integrovaného obvodu
Koncové výkonové tranzistory
Koncové výkonové tranzistory
Ochranné obvody proti proudovému a výkonovému přetížení


Související stránky v knihovně

Základní zákony proudu
Ohmův zákon
Vyhlazovací filtry RC
Ohmův zákon, odpor
Ohmův zákon, reostat
Ohmův zákon, elektrický výkon
Integrované obvody
A-D čítač
Aktivní součástky
Analogové zpracování účastnického vedení
Analogový signál superponovaný
Astabilní klopný obvod
Baterie (Součástka)
Bistabilní polovodičové prvky
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Cívka (Součástka)
Časový a zátěžový test
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitální signál superponovaný
Digitální signál
Dioda (Součástka)
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Emitorový sledovač
FAX
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Filtrační článek
Filtry jako funkční bloky
Forma řízení HSP
Fotodioda (Součástka)
Fotoodpor (Součástka)
Funkční bloky metody CAM
Fyzické parametry signálů
Galvanická vazba tranzistorů
Generátor skokového průběhu
Generátory signálů
Greatzův můstek
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Horizontální řízení směru tisku
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro