www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Nežádoucí harmonické složky

fáze signálu, vyleptaná cívka, CCIR, procovní bod, harmonické složky, natočení fáza, kmitočtový rozsah, tranzistor

Nežádoucí harmonické složky
Související stránky v této knize

Struktura tranzistoru MOS s kanálem typu P
Zapojení stabilizátoru s MA7815
Polovodičový tranzistor
Základní zapojení obvodu s tranzistorem
Základní elektrické parametry tranzistoru
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Diodový přijímač se zesilovačem
Přímozesilující přijímač s laděnou feritovou propustí
Vysokofrekvenční zpětná vazba
Varianty zapojení přijímače FM
Přijímač FM s jednostupňovým tranzistorem
Zapojení vstupního obvodu FM
Zvýšený šum
Rozkmit šumového signálu
Tranzistory s malým šumovým číslem
Rušení vzniklé směšovací činností
Parazitní modulace
Hloubka křížové modulace
Odolnost proti parazitnímu příjmu
Zapojení směšovače
Kaskádové zapojení předzesilovače
Předzesilovač s MOS tranzistorem
Náhradní zapojení dvoubázového MOS tranzistoru
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Kmitající směšovač s diferenciálním stupněm
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu
Automatické řízení citlivosti AVC
Schéma vstupní jednotky s tranzistory PNP
Demodulátory FM
Elektronické schéma superhetu II.
Charakteristický brum ve sluchátku
Náchylnost k nakmitávání signálu
Napěťové zesílení integrovaného obvodu
Koncové výkonové tranzistory
Ochranné obvody proti proudovému a výkonovému přetížení


Související stránky v knihovně

Astabilní klopný obvod
Bistabilní polovodičové prvky
Demultiplexer
Digitalizace v telekomunikacích
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Dva a půltá generace ústředen
Dvou systémový SDL automat
Elektronické základní součástky
Elektronka (Součástka)
Emitorový sledovač
Filtry
Fototranzistor (Součástka)
Galvanická vazba tranzistorů
Grafy
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Indukční a vázaná vazba
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Kapacitní vazba tranzistorů
Klopné obvody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Monostabilní klopný obvod
Multiplexer
Napěťové poměry PN přechodů
Napěťové poměry PN přechodů
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Obecné vlastnosti a dělení filtrů
Obecný popis technologie tranzistoru
Obecný popis vazby u tranzistorů
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Ovládání HSP s tranzistorem pomocí klopného obvodu
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Poruchy a ověření činnosti tranzistru
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů
Poruchy tranzistorů v obvodech
Princip proudové ochrany
Princip spínacího bodu s tranzistory FET
Princip spínacího bodu s tyristorem
Princip spojovacího pole s tranzistorem
Řízení výstupního zvukového kanálu, Funkce MUTE
Teplotní závislost PN přechodů
Tranzistor (Součástka)
Tří a půltá generace ústředen
Tvarové zkreslení na PN přechodu
Tyristor (Součástka)
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Elektroakustické součástky
Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro