www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Tantalové a kapkové kondenzátory

řada E6, řada E192, tolerance hodnoty, jmenovitá hodnota, kondenzátor, odpor, rezistor

Tantalové a kapkové kondenzátory
Související stránky v této knize

Technologie vyšší integrace
Návrh a konstrukce mikroprocesorů
Nedokonalý, studený spoj
Nedokonalý, studený spoj
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Jmenovitý odpor součástky
Barevné označení součástek
Ohmův zákon
Sériové řazení zapojení rezistorů
Paralelní řazení zapojení rezistorů
Kombinované zapojení rezistorů
Kombinované zapojení rezistorů
Děliče napětí s rezistory
Děliče napětí s rezistory
Dělič napětí bez odběru proudu
Efektivní hodnota střídavého napětí
Průběh napětí na vyhlazovacím kondenzátoru
Zdvojovač napětí
Zdvojovač napětí
Odpojení zátěže za provozu
Odpojení zátěže za provozu
Síťový zdroj napětí 12V malého výkonu
Zapojení desky plošných spojů usměrňovače
Kondenzátor, kapacita, Farad
Paralelní kmitavý obvod LC
Kruhový kmitočet
Kmitaví obvod LC
Polovodičový tranzistor
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Laděné obvody
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Výpočet indukčnosti plošné cívky
Výpočet indukčnosti plošné cívky
Předzesilovač se slučovačem
Středovlný adaptor
Vysokofrekvenční zpětná vazba
Středovlnný tuner bez cívek
Zpětnovazební přijímač
Zpětnovazební přijímač
Zpětnovazební přijímač
Zapojení vstupního obvodu FM
Zapojení přijímače s varikapovým laděním
Provedení obvodu LC
Provedení obvodu LC
Míra relativní šumové teploty
Zkreslení nízkofrekvenčního signálu
Oscilátory a směšovače vstupů
Předzesilovač s MOS tranzistorem
Zapojení předzesilovače s MOSFET
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Varikap, polovodičová dioda
Schéma vstupní jednotky s tranzistory PNP
Schéma vstupní jednotky s tranzistory PNP
Stínění varikapů
Piezoelektrické filtry
Plošný spoj pro MF zesilovač
Usměrněná složka VF napětí
Zapojení diodového detektoru
Zapojení diodového detektoru
Zapojení diodového detektoru
Zapojení AM detektoru s děleným zatěžovacím odporem
Dekodér s polárním demodulátorem
Popis činnosti superhetu
Elektronické schéma superhetu I.
Zatlumení výstupního laděného obvodu s cívkou
Zkreslení a šumové poměry v levém a pravém kanálu
Stereofonní rozdílové složky
Náchylnost k nakmitávání signálu
Náchylnost k nakmitávání signálu
Seznam použitých součástek tuneru
Deska plošných spojů NF zesilovače


Související stránky v knihovně

Bistabilní polovodičové prvky
Cívka (Součástka)
D/A Převodní
Datová a adresová sběrnice
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Dioda jako stabilizační prvek
Dolní frekvenční propusť
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Emitorový sledovač
FAX
Fotodioda (Součástka)
Fotoodpor (Součástka)
Galvanická vazba tranzistorů
Horní frekvenční propusť
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Hybridní součástky
Impedanční převodník mikrofonu
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Informativní určení vlivu Ir
Integrovaný obvod (Součástka)
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Kapacitní vazba
Kondenzátor (Součástka)
Konstrukce HSP s doutnavkou
Maximální výstupní proud
Měření přístupových sítí
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Mikrofon (Součástka)
Modul DIF
Můstkové zapojení diod pro určení jedné polarity
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Ovládání HSP s tranzistorem pomocí klopného obvodu
Parametry funkčních bloků
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Porovnávací člen
Poruchy a ověření činnosti tranzistru
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů
Poruchy kondenzátorů v obvodech
Poruchy rezistorů v obvodech
Poruchy tranzistorů v obvodech
Potenciometr (Součástka)
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro