www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu

optimální přenos, anténní vinutí, kondenzátor, cívka, krátkovlnná mezera, laděná cívka, odbočka, oscilátorová cívka, kostřička cívky, mezizávitová kapacita, vstup zesilovače

Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Související stránky v této knize

Návrh a konstrukce mikroprocesorů
Nedokonalý, studený spoj
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Barevné označení součástek
Tantalové a kapkové kondenzátory
Dělič napětí bez odběru proudu
Efektivní hodnota střídavého napětí
Průběh napětí na vyhlazovacím kondenzátoru
Zdvojovač napětí
Odpojení zátěže za provozu
Síťový zdroj napětí 12V malého výkonu
Kondenzátor, kapacita, Farad
Paralelní kmitavý obvod LC
Kruhový kmitočet
Kmitaví obvod LC
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Výpočet indukčnosti plošné cívky
Výpočet indukčnosti plošné cívky
Počet závitů plošné cívky
Rezonanční kmitočet
Předzesilovač se slučovačem
Diodový přijímač se zesilovačem
Diodový přijímač se zesilovačem
Středovlný adaptor
Změna tvaru křivky propustnosti
Základní funkce přijímače FM
Zpětnovazební přijímač
Zapojení přijímače FM
Zapojení přijímače FM
Zapojení přijímače s varikapovým laděním
Provedení obvodu LC
Přijímač se sériově zapojeným dolaďovacím obvodem
Zkreslení nízkofrekvenčního signálu
Oscilátory a směšovače vstupů
Zapojení Colpitzova oscilátoru
Zapojení vstupní jednotky VF
Varikap, polovodičová dioda
Schéma vstupní jednotky s tranzistory PNP
Schéma vstupní jednotky s tranzistory PNP
Stínění varikapů
Závislost fázového posuvu na kmitočtu
Piezoelektrické filtry
Konstrukce cívky mf zesilovače
Usměrněná složka VF napětí
Zapojení diodového detektoru
Dekodér s polárním demodulátorem
Stereofonní superhet 66Mhz až 100MHz
Popis činnosti superhetu
Popis činnosti superhetu
Zatlumení výstupního laděného obvodu s cívkou
Nežádoucí harmonické složky
Zkreslení a šumové poměry v levém a pravém kanálu
Stereofonní rozdílové složky
Náchylnost k nakmitávání signálu
Seznam použitých součástek tuneru
Deska plošných spojů NF zesilovače


Související stránky v knihovně

Cívka (Součástka)
Derivační článek
Dolní frekvenční propusť
Elektronické základní součástky
Horní frekvenční propusť
Indukční a vázaná vazba
Kapacitní vazba
Kondenzátor (Součástka)
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Poruchy kondenzátorů v obvodech
Princip spojovacího pole s tyratronem
Reproduktor (Součástka)
Rok 1780 až rok 1784
Tvarovací obvod RC
Derivační obvody
AKO zesilovač s kladnou zpětnou vazbou
Zdroje pilovitého napětí
Generátor pilového napětí
Magnetofon
Přijímací antény pro televizi
Paralelní a sériové řazení tyristorů
Řídící obvody s členy RC
Řídící obvody s diakem
Balistický galvanometr
Magnetický tok
Spojení do hvězdy, spojení do trojúhelníku
Autotransformátor
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Poškození akumulátoru, primární vedení
Velký vnitřní odpor
Nabíjecí proud akumulátoru
Rozsah stupnice voltmetru
Zapojení pulsního měniče
Základní zapojení spínačů
Pojistky s tyristory
Kruhový čítač impulsů
Dvojitý triakový blikač
Zapojení, průběh a výpočet usměrňovače
Řídící obvod se členem RC
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Můstkové zapojení
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Zdvojovače napětí
Násobiče napětí
Vinutí na společném jádře
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Mřížkové předpětí elektronky
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro