www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu

oscilátor, tranzistor, kolektorový proud, vodivost tranzistoru, široký rozsah, Hartleyův tříbodový oscilátor, MA3005, emitorový proud

Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu
Související stránky v této knize

Struktura tranzistoru MOS s kanálem typu P
Zapojení stabilizátoru s MA7815
Polovodičový tranzistor
Základní zapojení obvodu s tranzistorem
Základní elektrické parametry tranzistoru
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Diodový přijímač se zesilovačem
Vysokofrekvenční zpětná vazba
Přijímač FM s jednostupňovým tranzistorem
Zapojení vstupního obvodu FM
Zvýšený šum
Obvody superhetu a jejich činnost
Deformace přenosové charakteristiky
Rozkmit šumového signálu
Tranzistory s malým šumovým číslem
Rušení vzniklé směšovací činností
Parazitní modulace
Parazitní modulace
Hloubka křížové modulace
Odolnost proti parazitnímu příjmu
Vliv rušivého signálu na oscilátor
Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Zkreslení nízkofrekvenčního signálu
Oscilátory a směšovače vstupů
Zapojení směšovače
Zapojení Colpitzova oscilátoru
Kaskádové zapojení předzesilovače
Předzesilovač s MOS tranzistorem
Náhradní zapojení dvoubázového MOS tranzistoru
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Kmitající směšovač s diferenciálním stupněm
Zapojení směšovače s integrovaným obvodem MA3005
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Velmi kvalitní vstupní jednotka FM
Automatické řízení citlivosti AVC
Automatické řízení citlivosti AVC
Automatické řízení citlivosti AVC
Schéma vstupní jednotky s tranzistory PNP
Souběhové kmitočty
Mezifrekvenční zesilovač
Demodulátor s fázově řízeným oscilátorem
Demodulátor s fázově řízeným oscilátorem
Fázová chyba ve stupních pilotního signálu 19kHz
Měření na stereofonním dekodéru
Elektronické schéma superhetu II.
Nežádoucí harmonické složky
Charakteristický brum ve sluchátku
Náchylnost k nakmitávání signálu
Napěťové zesílení integrovaného obvodu
Koncové výkonové tranzistory
Ochranné obvody proti proudovému a výkonovému přetížení


Související stránky v knihovně

Astabilní klopný obvod
Bistabilní polovodičové prvky
Demultiplexer
Digitalizace v telekomunikacích
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Dva a půltá generace ústředen
Dvou systémový SDL automat
Elektronické základní součástky
Elektronka (Součástka)
Emitorový sledovač
Filtry
Fototranzistor (Součástka)
Galvanická vazba tranzistorů
Grafy
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Indukční a vázaná vazba
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Kapacitní vazba tranzistorů
Klopné obvody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Monostabilní klopný obvod
Multiplexer
Napěťové poměry PN přechodů
Napěťové poměry PN přechodů
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Obecné vlastnosti a dělení filtrů
Obecný popis technologie tranzistoru
Obecný popis vazby u tranzistorů
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Ovládání HSP s tranzistorem pomocí klopného obvodu
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Poruchy a ověření činnosti tranzistru
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů
Poruchy tranzistorů v obvodech
Princip proudové ochrany
Princip spínacího bodu s tranzistory FET
Princip spínacího bodu s tyristorem
Princip spojovacího pole s tranzistorem
Řízení hodnoty výstupního kmitočtu pomocí D/A
Řízení výstupního zvukového kanálu, Funkce MUTE
Teplotní závislost PN přechodů
Tranzistor (Součástka)
Tří a půltá generace ústředen
Tvarové zkreslení na PN přechodu
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro