www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu

mezifrekvenční kmitočet, oscilátor, parazitní kapacita, filtr, selektivita, fantom, potlačení signálu

Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Související stránky v této knize

Průběh napětí na vyhlazovacím kondenzátoru
Zdvojovač napětí
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Laděné obvody
Filtr soustředěné selektivity
Modulace přenášeného pásma, selektivita
Přímozesilující přijímače AM
Středovlný adaptor
Obvody superhetu a jejich činnost
Obvody superhetu a jejich činnost
Deformace přenosové charakteristiky
Boltzmanova konstanta
Rušení signály kmitočtově blízkého vysílače
Rušení vzniklé směšovací činností
Parazitní modulace
Vliv rušivého signálu na oscilátor
Obvody vstupní jednotky
Zkreslení nízkofrekvenčního signálu
Oscilátory a směšovače vstupů
Zapojení Colpitzova oscilátoru
Zapojení středovlnného předzesilovače
Zapojení vstupní jednotky VF
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu
Zapojení směšovače s integrovaným obvodem MA3005
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Automatické řízení citlivosti AVC
Stínění varikapů
Souběhové kmitočty
Mezifrekvenční zesilovač
Mezifrekvenční zesilovač
Kmitočtové filtry
Kmitočtové filtry
Piezoelektrické filtry
Piezoelektrické filtry
Monolitický filtr
Keramické filtry
Závislost útlumu na kmitočtu
Piezokeramické filtry
Mezifrekvenční filtry
Mezifrekvenční zesilovač 465kHz
Filtry pro mezifrekvenční zesilovače
Průběh křivky propustnosti filtru
Konstrukce cívky mf zesilovače
Vazba sériovým obvodem LC
Demodulace signálu AM
Demodulace signálu AM
Demodulátor s fázově řízeným oscilátorem
Fázový komparátor
Stereofonní dekodéry
Dekodér s polárním demodulátorem
Obnovovač pomocné nosné vlny
Fázová chyba ve stupních pilotního signálu 19kHz
Měření na stereofonním dekodéru
Selektivita přijímače
Selektivita přijímače
Stereofonní rozdílové složky
Náchylnost k nakmitávání signálu
Náchylnost k nakmitávání signálu


Související stránky v knihovně

Definice skupiny předpon pro filtr druhu slova
Element fráze
Filtr elementu
Filtry jako funkční bloky
Filtry
Jednoduchá definice na koncovku slova bez nutnosti DBF
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, s filtrem vlastností)
Přijímač 16kHz tarifních impulsů
Řízení hodnoty výstupního kmitočtu pomocí D/A
Využití filtrů pro indikaci úrovně nf signálu
Využití kódu R2
Lineární tvarovací obvody
Rozhlasové přijímače
Dlouhé, střední, krátké a velmi krátké vlny
Automatické vyrovnání citlivosti AVC
Rozhlasová stereofonie
Systémy s časovým dělením
Vynucené kmity
Jiskřiště
Nabíječ akumulátorů 12V
Činný odpor tlumivky, indukčnost
Výroba karbidů
Laděný osciloskop
Druhy fázového závěsu
Generátor hodinového signálu
film, filtr, Cauerův, časový
oscilátor, Colpittsův, koherentní, krystal
seizmometrie, selekce, selektivita, selhání
Frekvenční volna firmy Philips
Vysokofrekvenční zesilovač
Oddělení pomocí relé
Mezní kmitočet, parazitní kapacita, difuze
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro