www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


Zapojení vstupního obvodu FM

odpor, kapacita, trimr, impedanční přizpůsobení, tranzistory, KF524, KF525, MAA661, KC507

Zapojení vstupního obvodu FM
Související stránky v této knize

Technologie vyšší integrace
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Jmenovitý odpor součástky
Písmenný kód dovolený odchylky
Tantalové a kapkové kondenzátory
Základy elektroniky
Ohmův zákon
Kombinované zapojení rezistorů
Děliče napětí s rezistory
Zdvojovač napětí
Odpojení zátěže za provozu
Zapojení desky plošných spojů usměrňovače
Kondenzátor, kapacita, Farad
Cívka, indukčnost, Henry
Kruhový kmitočet
Polovodičový tranzistor
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Laděné obvody
Laděné obvody
Rezonanční kmitočet
Impedance napájecích kabelů
Rozložení impedance na dipólu
Vstupní impedance slučovače
Slučovač s obvody LC
Umístění slučovače v blízkosti antén
Předzesilovač se slučovačem
Diodový přijímač se zesilovačem
Diodový přijímač se zesilovačem
Vysokofrekvenční zpětná vazba
Vysokofrekvenční zpětná vazba
Středovlnný tuner bez cívek
Středovlnný tuner bez cívek
Detektor s diodovým zdvojovačem
Nejjednodušší přijímač pro pásma VKV
Zpětnovazební přijímač
Zpětnovazební přijímač
Zapojení přijímače FM
Přijímač FM s jednostupňovým tranzistorem
Přijímač FM s jednostupňovým tranzistorem
Přijímač FM s jednostupňovým tranzistorem
Zapojení přijímače s varikapovým laděním
Provedení obvodu LC
Provedení obvodu LC
Přijímač se sériově zapojeným dolaďovacím obvodem
Přijímač se sériově zapojeným dolaďovacím obvodem
Přijímač se sériově zapojeným dolaďovacím obvodem
Boltzmanova konstanta
Tranzistory s malým šumovým číslem
Míra relativní šumové teploty
Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Oscilátory a směšovače vstupů
Zapojení směšovače
Předzesilovač s MOS tranzistorem
Náhradní zapojení dvoubázového MOS tranzistoru
Zapojení předzesilovače s MOSFET
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Zapojení vstupní jednotky VF
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Schéma vstupní jednotky s tranzistory PNP
Stínění varikapů
Piezokeramické filtry
Mezifrekvenční zesilovač 465kHz
Mezifrekvenční zesilovač 465kHz
Plošný spoj pro MF zesilovač
Plošný spoj pro MF zesilovač
Vazba sériovým obvodem LC
Zapojení diodového detektoru
Zapojení AM detektoru s děleným zatěžovacím odporem
Elektronické schéma superhetu I.
Elektronické schéma superhetu I.
Elektronické schéma superhetu I.
Elektronické schéma superhetu II.
Elektronické schéma superhetu II.
Zatlumení výstupního laděného obvodu s cívkou
Potlačení parazitní amplitudové modulace
Stereofonní rozdílové složky
Charakteristický brum ve sluchátku
Vstupní citlivost tuneru
Zapojení korekčních obvodů
Deska plošných spojů NF zesilovače
Koncové výkonové tranzistory
Ochranné obvody proti proudovému a výkonovému přetížení


Související stránky v knihovně

Bistabilní polovodičové prvky
Cívka (Součástka)
Čtvrtá generace ústředen
Diferenciální odpor; linearita křivky
Dioda jako stabilizační prvek
Dva a půltá generace přenosových systémů
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Emitorový sledovač
FAX
Fotodioda (Součástka)
Fotoodpor (Součástka)
Galvanická vazba tranzistorů
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Hybridní součástky
Impedanční převodník mikrofonu
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Informativní určení vlivu Ir
Integrovaný obvod (Součástka)
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Kapacitní vazba
Konstrukce HSP s doutnavkou
Maximální výstupní proud
Měření přístupových sítí
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Mikrofon (Součástka)
Modul DIF
Můstkové zapojení diod pro určení jedné polarity
Obecný popis rozhraní PRI
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou
Ovládání HSP s tranzistorem pomocí klopného obvodu
Parametry funkčních bloků
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Porovnávací člen
Poruchy rezistorů v obvodech
Potenciometr (Součástka)
Princip proudové ochrany
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Princip spojovacího pole s doutnavkou
Proudové omezení diody
Přípojné metalické vedení JTS
Rezistor (Součástka)
Segmentové zobrazovací jednotky
Sekundární definice proměnných a metod
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro