www.amapro.cz [Stavíme jednoduché přijímače VKV]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Stavíme jednoduché přijímače VKV

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače. Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.


A

absulutní hodnota [60]
advekční inverze [94]
admitance [229]
aerologické měření [84]
aerosol [94]
AFC [269]
AFS [270]
akumulovaný náboj [11]
aktivní prvky [16]
akustické ukreslení [42]
akustika [190]
aktivní rušení [191]
akustické vlivy [260]
akustický útlum prostoru [294]
akustické pásmo [297]
aktivní zátěž [305]
akustický signál [308]
akustická vlna [309]
ampérmetr [27][42]
amplituda kmitočtu [62]
amplituda výkyvů [100]
amplitudová modulace [168][248]
AM modulace [208]
amplitudový omezovač [228]
amplitudová porucha [229][250]
amplituda vlnění [233]
amplitudově modulovaný signál [241]
amplitudové rozdíly [266]
amplitudová charakteristika [271]
amplitudová složka [289]
anomálie pole [83]
anticyklon [95]
anténní svod [99][127][202]
anténní slučovač [147]
anténní předzesilovač [151]
anténa [182]
anténní vinutí [219]
anoda diody [246]
anténní vstup [274]
arsenit [12]
aretace [41]
atmosféra [82][84][85][91]
atmosférický lom [89][96]
automatické doladění kmitočtu [174]
autorádio [191]
autopřijímač [210]
autotransformátor [242]
automatická fázová synchronizace [269]
AVC [91][100][210][221]
azimut [97]
A290D [272]
B

barevný kód [21]
balón [103]
baterie [167]
barevné rozlišení kmitočtů [235]
barevná tečka [312]
báze [206]
báze tranzistoru [287]
BC177 [238]
bezpečnost při práci [213]
běžec potenciometru [176][300]
bipolární technologie [12]
bipolární tranzistor [159][208]
bleskosvod [135][136][144]
blízká stanice [162]
blokové schéma [181]
blokovací kondenzátor [224][275][285]
blízký kmitočet [237]
blízká nosná frekvence [262]
blokované napájecí napětí [285]
blízký vysílač [287]
bouřka [89][103]
bočník [134]
brumové napětí [43]
brázda nízkého tlaku [109]
bručení [296]
C

CCIR [167][248][281]
celovlnná smyčka [137]
CFP [235]
chemické prvky [9]
chamické účinky [28]
chyba zapojení [42]
charakteristika filtru [282]
citlivost [28][186]
cirkulace atmosféry [83]
citlivost antény [109]
citlivost zesilovače [162]
citlivost KF525 [176]
citlivost přijímače [182][183]
citlivost rušení [184]
citlivost přístroje [198]
citlivost tuneru [291]
cín [19]
cívky [53]
cívka [54][65][69][72][166][219][227]
cívkové tělísko [76]
cívka v obvodu [223]
Colpittsův oscilátor [204]
Colpitzovův oscilátor [207]
coulomb [212]
cuprexitová deska [67]
cyklon [95]
Č

časové intervaly [50]
časové rozložení [110]
časová základna [184]
časové zpoždění [229]
časová shoda [232]
časové přepínání kanálů [263]
časová konstanta RC [275]
částečné ztráty [80]
černá skříňka [11]
četnost úniků [89]
čistota materiálu [9]
činitel filtrace [39]
činný odpor [58][188]
činitel ionizace [82]
činitel zkrácení [126]
činitel jakosti [233][257]
činitel jakosti reproduktoru [309]
číselný poměr [48]
členitý terén [112]
D

decibel [45][197]
decibely [97][261][296]
demodulační charakteristika [164][248]
demodulační poměry [165]
demodulace [166]
demodulační křivka [174][289]
demodulační obvod [238]
detekční dioda [245]
detektor [245][247][269]
demodulátor [250][254][255]
deemfáze [271]
decibel na oktávu [271]
dekodér [272]
demodulační křivky [284]
délka vlny [81]
délka rádiové vlny [82]
délka antény [129]
dělič napětí [34]
dělič mitočtu [252]
difuntovaná destička [11]
difůzní oblast [13]
difůzní kanál [15]
dioda [39]
dialektrikum [53]
dielektrické konstanty [81]
distribuční křivka [97][109]
direktor [129]
direktory [130]
dipól [131][136][143]
dialektrická konstanta [134][222]
diodová detekce [155]
diody [214]
diferenciální vstup [216]
difúzní napěťový potenciál [222]
diodový detektor [246]
diskriminátor [254]
diodový můstek [265]
diferenční zesilovač [283]
dovolená úchylka [23]
dovolené napětí [24]
domovní rozvod [50]
doladění obvodu [75]
dobrá slyšitelnost [82]
dolaďovaný dipól [135]
dotyk ruky [166]
dolaďovací trimr [176]
dosvuk [193]
dovolený zdvih [249]
dolní proposť [254]
dolní propusť [272]
drát CuL [156][312]
drátová anténa [166][194]
druhá harmonická [267]
dřevěný nosník [141]
dunění [296]
dutina ozvučnice [309]
důlčík [20]
dvoucestný usměrňovač [38][267]
dvojková soustava [47]
dvoulinky [132]
dvoulinka [141]
dvoulinka černá [147]
dvojitý kondenzátor [175]
dvojčinné zapojení [250]
dynamika reprodukce [80][191]
E

echo [193]
efektivní hodnota [37]
efektivní výška [98]
efektivní napětí [245]
elektronka [7]
elektronický prvek [11]
elektrická vodivost [20]
elektrolytický kondenzátor [24][38][286]
elektrický proud [27]
elektrické napětí [27]
elektrolyt [28]
elekrolytický kondenzátor [41]
elektrické vlastnosti [50]
elektřina [51]
elektroda [51][52][209][233][291]
elektrické pole [55][208]
elektromagnetické vlnění [87]
elektromagnetické pole [100]
elektromagnetická energie [124]
elektroinstalační krabice [136]
elektrické výboje [188]
elektrická trakce [192]
elektroda tranzistoru [208]
elektromagnetický filtr [245]
elektronický přepínač [265]
elektrický zkrat [307]
emitor [60]
emitorový sledovač [172][282]
emitorový proud [217][221]
energie [55]
F

fantom [200]
farad [286]
fáze napětí [62]
fázová charakteristika [66]
fázový posuv [168][230][283]
fázová modulace [190]
fázové posunutí [206]
fázová shoda [228][258]
fázové charaktristiky [236]
fázový diskriminátor [250][252]
fázový posun [251][261]
fázový závěs [253]
fázový komparátor [254]
fázová věrnost [258][259]
fázový poměr [259]
fázová synchronizace [267]
fázový rozdíl [269]
fázová chyba [270]
fáze signálu [281]
fázová smyčka [286]
fázové zkreslení [296]
feritové jádro [65][207]
ferit [73][216]
feritová anténa [125][184][218]
feritová tyč [125][148][157]
feritová tyčka [152]
FET [198]
filtrační člen [38][267]
filtr [200][218]
filtr TESLA [215][243]
filtrační obvody [263]
filtrační kondenzátor [265]
filtr RC [286]
FM modulace [208]
fotografická technika [9]
fotocitlivý materiál [13]
fozový posuv [270]
frekvenční modulace [78]
frontální systém [95][108]
frontální porucha [96]
frontální inverze [96]
frekvence 8kHz [286]
funkce obvodu [18][21]
fyziologické účinky [26]
G

galium [12]
galvanické oddělení [149]
GA203 [158][161]
Gausova rovina [164]
generování kmitočtu [51]
geometrické rozměry [68]
geografické souřadnice [82]
giga [22]
grafická závislost [60]
gradient [90]
grafické vyhodnocení [113]
gramofon [270][294]
H

harmonické kmitočty [192][259]
Hartleyův tříbodový oscilátor [217]
harmonické zkreslení [245][263][272][295]
harmonické složky [281]
hermetické zapouzdření [14]
Henry [53]
HiFi [154]
hliníkový kontakt [11]
hlasitost [78][162][177][291]
hloubka modulace [78][197]
hliníková fólie [147]
hladina šumu [190]
hlavní elektroda [214]
hloubky [297]
hloubkotónový reproduktor [311]
horský hřeben [87]
horizontální polarizace [137]
horizontální rovina [137]
hrníčkový trimr [175]
hradlo [214]
hustota integrace [15][16]
hustuta [83]
hustota pole [109]
I

ideální obvod [57][58]
impedance [56][57][63][65][240]
impedance obvodu [58]
impedanční transformátor [64]
impedance antény [126][133]
impedanční přizpůsobení [134][171][236][238][243]
impregnovaný trámek [135]
impulsní proud [214]
impedanční vazba [243]
impedance reproduktoru [297]
impedance zátěže [303]
indukčnost [26][69][71][76][166]
indučnost [53]
indukční odpor [54]
intenzita magnetického pole [55]
indukčnost cívky [56][176][203]
index lomu [84][90]
intenzita pole [86][91][96][201]
inverzní vrstva [94][95]
inverze [114]
interference [128]
indukčnost antény [134]
indukční charakter [138]
intenzita signálu [154]
indukční obvod [157]
indukční vazba [158]
indukční vazby [172]
intenzita zvuku [194]
intermodulace [195][199]
integrovaný zesilovač [215][302]
indukce rušivých signálů [241]
integrace [254]
indikace sterea [272]
integrační člen RC [283]
indukční vazda [290]
intermodulační zkresleni [295]
ionosféra [193]
izolace [19]
izolační materiál [19][67]
izolovaný drát [128]
izolující elektroda [212]
izolační odpor [212]
izolační vrstva [222]
J

jakost cívky [58][70][270]
jakost [72]
jakostní třídy [75]
jakost reprodukce [78]
jakost materiálu [198]
jádro cívky [225]
jednotka odporu [29]
jednocestný usměrňovač [36]
jemné ladění [224]
jednoduchý filtr [235]
jednotka času [255]
jmenovitá hodnota [21][25]
jmenovitý odpor [22]
jmenovitá kapacita [23]
jmenovitý kmitočet [240]
K

kalafuna [19][20]
kapacita [26][53][63][171][173][206][286]
kapacita kondenzátoru [51][61][205][224][280][302]
kapacitní dělič [63][282]
kapky vody [94]
kapacita kabelu [126]
karosérie [127]
kapacitní trimr [146][149][150][159][284]
karosérie auta [194]
kaskádové zapojení [207]
kapacita přechodu [211]
kapacitní impedance [221]
kapacitní dioda [222]
kapacitní vazba [234][247][280][290]
KA213 [277]
kapacitní varikap [284]
kapacita varikapu [287]
KB105 [173]
KB109 [276]
KC507 [156][160][170][171][215][238][277][298]
KC508 [160][161][220][243]
keramický kondenzátor [232][285]
keramická deska [233]
keramický filtr [282]
keramické kondenzátory [293]
KF525 [152][171][276]
KF910 [153][276][291]
KF524 [171][176][276]
KF520 [209]
KF521 [209]
KF124 [277]
kilo [22]
Kirchhoffův zákon [30]
kilohertz [248]
kladný náboj [15]
kladná půlvlna [39]
kladné díry [59]
kladná zpětná vazba [62]
kladná zpětná vazby [205]
klidový proud [247]
kladné impulsy [283]
kmitání [50]
kmitočet sítě [50]
kmitočet zdroje [52]
kmitavý proud [55]
kmitočet [56][60][66][87][255]
kmitavý obvod LC [58]
kmitočtová stabilita [68][280]
kmitočtová modulace [78][79][199][227]
kmitočtový rozsah [158][281]
kmitočtové pásmo [178]
kmitočet oscilátoru [182][199][253]
kmitočtové pásmoamplituda [187]
kmitočtová rezonance [188]
kmitočtový zdvih [191][248]
kmitočtová hranice [211]
kmitající směšovač [215][280]
kmitočtový interval [230]
kmitočtový průběh [236]
kmitočtová závislost [250]
kmitočet 38kHz [256][265]
kmitočtová směs [268]
kmitočet 19kHý [270]
kmitočtovou výhybkou [311]
kosmické záření [10]
kondenzátor [16][20][21][25][39][40][62][65][168][219][244]
konstruktéři [16]
kompaktní vrchol [19]
konstantní velikost [37]
kolektor [59][60][206]
kondenzátory [69]
kolísání teploty [89]
konvekce [93]
kouřmo. oblačnost se srážkami [95]
konvergence [95]
kombinační možnosti [100]
koroze [136][143]
komín [144]
kostřička antény [153]
kostřička cívky [156][219]
konec cívky [176]
konstrukční prvky [182]
komutátor motoru [192]
kovová konstrukce [192]
konstrukce jednotky [203]
kovová podložka [213]
kolektorový proud [214][217][253]
kostřička s jadérkem [215]
kolektor tranzistoru [221]
kondenzátor v obvodu [223]
konstantní citlivost [224]
kolektorové napětí [229]
konstrukce cívky [242]
konstantní kmitočet [249]
koincidenční demodulátor [252]
korekční obvody [263]
kombinační tóny [263]
koincidenční detektor [283]
kolísavý signál [292]
kombinace zkreslení [295]
koncový zesilovač [297]
korekční obvod [298]
konstantní proud [306]
koncový stupeň [306]
krycí lak [19]
kritická vazba [66][231]
krycí barva [67]
kritické kmitočty [82]
kritický lom [91]
krátkovlnná mezera [219]
krátké vlny [220]
kruhový demodulátor [265]
krátkovlnný vysílač [287]
křemíková vrstva [13]
křemičité sklo [13]
křemík [14]
křemíkový čip [16]
křivka propustnosti [64][241][289]
křížové vinutí [156]
křížová modulace [193][195][197][199]
křemenné krystaly [232]
křehkost keramiky [234]
křemíková dioda [244]
křížový demodulátor [265]
křivka S [284]
křidálka chlazení [303]
křemíková destička [307]
kupovitá oblačnost [92][117]
kulový prostor [97]
kvalitní vyhlazení [41]
kvalita přenosu [77]
kvalitní anténa [128][270]
kvalita reprodukce [186][297]
kvalitní poslech [188]
kvalitní zemění [189]
kvalita signálu [197]
kvalita demodulece [245]
KZ260 [276]
L

laserový paprsek [15]
laděné obvody [17]
laděný obvod [63][198][242][252][257][270]
laděné cívky [74]
labilita ovzduší [89]
laděná anténa [124]
laděný obvod LC [155]
ladění varikapem [167]
ladící napětí [173]
ladění oscilátoru [180]
laděná cívka [219]
leptání [13]
levý kanál [264]
LED dioda [272]
lidské tělo [26]
lineární integrovaný obvod [159]
lineární průběh [178]
lineární rozestup [192]
lidské ucho [194]
linearita přenosu [208]
limitace hlasitosti [244]
lineární přeslechy [272]
lomená čára [23]
logarim [45]
logaritmické tabulky [46]
logaritmy [48]
LQ1132 A290D [277]
M

malý prostor [16]
matamatický vzorec [29]
MA7815 [44]
magnetická vodivost [54]
magnetický tok [54]
magnetické pole [55][81]
masová výroba [74]
magnetická aktivita [82]
magnetosféra [83]
mapa vysílačů [98]
mapka [107]
maximální intenzita [113]
MAA125 [158][243][244]
MAA145 [159]
MAA661 [163][170][171][277]
malé šumové číslo [186]
MA3005 [217][218][220]
MA3006 [218][220]
maticový obvod [256][264]
magnetofon [294]
MBA810 [300]
MDA2010 [303][304]
MDA2020 [303][304]
mega [22]
mezní hodnoty tranzistoru [60]
mezera mezi závity [72]
mechanické provedení [75]
meteorologický roj [87]
meteorit [87]
meteorologická situace [101]
meteorologická porucha [113]
mechanická složitost [129]
mezizávitová kapacita [169][219]
mezifrekvenční kmitočet [200][254]
mechanická koncepce [203][274]
mezifrkvenční zesilovač [226]
mechanická rezonance [234]
mechanické tlumení [234]
mechanická pevnost [236][293]
mezifrekvenční filtr [237]
mezní kmitočet [301]
membrána [308]
měření proudu [26]
měření veličin [27]
měřící přístroj [28][52][205]
měděný materiál [36]
měděná fólie [67]
měděný drát [138]
měřící signál [236]
měnič impedance [254]
měření signálu [273]
MF zesilovač [227]
mikroprocesor [16]
mikrovolt [28]
mikrofarad [41][51]
minimální zesílení [62]
mikrofon [294]
místo příjmu signálu [121]
mlha [94]
monokrystal [13]
monolitické obvody [14]
MOS [14][15][210][213][214]
mocnitel [24]
modulační kmitočet [77][228]
mosaz [135]
MOSFET [153][198][208]
monočlánek [179]
mono signál [185]
modulační napětí [191][283]
monofonní příjem [231][261]
monolitický filtr [232]
monolotický filtr [240]
moduláční obálka [265]
mrak [114]
mřížka [20]
multiplexní signál [273]
N

napěťový rozsah [28]
nanoampérmetr [28]
napětí [29][34]
napěťová odbočka [34]
nabití kondenzátoru [55]
nabětí báze tranzistoru [59]
nadkritická vazba [66]
navinutí cívky [76]
nadmořská výška [94][97]
napáječ k anténě [99]
napájecí kabel [126]
napájecí svod [141]
napěťový impuls [149][214]
natočení běžce [162]
napájecí napětí [162][205]
nastavení cívky [169]
nahvízdávání signálu [169]
nastavení vazby [177][178]
nastavení tranzistoru [190]
napěťové změny [204]
napěťové zesílení [210][301]
napěťový potenciál [222]
nabitý kondenzátor [246]
napěťová zpětná vazba [253]
natočení fáza [281]
nadměrný šum [288]
napěťový dělič [291]
napěťová ochrana [300]
návody [6]
nárazy větru [143]
náhodný charakter [189]
náboj [212]
náhodný dotyk [213]
nekonečná hodnota [57]
nezkreslený přenos [79][175]
neuspořádané pohyby [92]
nehomogenita [94][261]
nedokonalý spoj [128]
nesouměrný kabel [138]
nežádoucí rozkmitání [168]
nezkreslený signál [170]
nelineární přechod [195]
nelineární oblast [205]
nelineární zesilovač [267]
nežádoucí složky [272]
NF zesilovač [177]
nitrocelulózový lak [67]
nízkofrvekvenční signál [78]
nízká inverze [117]
nízkofrekvenční signál [157]
nízké kmitočty [298]
nosný kmitočet [77][78][154][226][248][256][259][265][268]
nosná vlna [78][155]
noční hodiny [105]
nosník antény [135]
nosné rameno [138]
nosič náboje [222]
norma OIR [248]
NPN [211]
nulový proud [34][52]
nulové napětí [52]
nulová výška [90]
O

obrazec [18]
obrácený pól [55]
obvod LC [56]
oblast útlumu [62]
obzor [85][87]
oblačnost [89][92][94]
oblaka [94]
obvody LC [148][232]
obrací fázi [230]
obnovení nosné [260]
obnovovač [268][269]
obvod RC [312]
ochranná vrstva [67]
ocelové trubky [142]
ochranný kryt [152]
ochranné obvody [306]
odpor kanálu PN [15]
odpor [21][25][29][39][168][171]
odpor zapojení [33]
odběr proudu [34][38][42][127]
odrušovací kondenzátor [37]
odpor diody [40]
odběrproudu [41]
odčítání logaritmů [47]
odvozené výrazy [58]
odraz vln [83]
odražená plocha [96]
odražená vlna [133][193]
odporový dělič [160]
odlaďovač [163]
odbočka cívky [165][169]
odporový trimr [168]
oddělovací kondenzátor [173][275]
odporová dráha [175]
odstup signál šum [183][186][204][292]
odražený signál [188]
odolnost přijímače [198]
odbočka [207][219][242]
odporová zazba [246]
odporová vazba [247]
odraz zvuku [261]
odpor R [276]
odezva reprodukce [292]
Ohmův zákon [30]
ohyb [81]
ohyb vln [85]
Ohyb elektromagnetických vln [88]
ohřev sluncem [93]
ohřátí tranzistoru [214]
ohm [282]
okamžik nabití [52]
okamžitá rychlost [89]
okluzní fronta [103]
okludová fronty [116]
okenní anténa [124]
okolní porost [126]
okolní teplota [127]
okamžité napětí [248]
omezení rozměru [9]
omezení odporem [40]
omezovač [229]
omezení amplitudy [229]
omezovací zesilovač [283]
optimální zisk [129]
optimální přenos [219]
oscilace [55]
oscilátor [62][195][200][204][205][217][221][225][226][269][272]
osciloskop [184][190]
oscilační napětí [207]
oscilátorová cívka [219]
oscilátorový obvod [225]
osciloskopické pozorování [273]
otevřená dioda [59][244]
otevřený tranzistor [61]
oteplení zemského povrchu [89]
oteplování Země [92]
otřesy [128]
otočný kondenzátor [157][173][175][204]
otočení polarity [174]
otočení fáze [268]
oxidová vrstva [14]
ozvěna [193]
ozvučnice [308][309]
ozvučení místnosti [310]
oživení přijímače [176]
P

paralelní zapojení [31]
paralelní odpor [32][63]
paralelní kmitavý obvod [56]
parazitní modulace [64][79][197][199][204][207]
paralelní kapacita [75]
paprsek [91]
paralelní kondenzátory [152]
parazitní směšování [163][195]
parazitní kapacita [185][200]
parazitní indukčnost [185]
pasivní rušení [191]
parazitní příjem [196]
parazitní zkreslení [201]
parazitní signály [257]
parazitní zázněje [259]
parazitní amplitudová modulace [284]
pájecí smyčka [19]
pásmová propusť [57][64][66][242]
pásmo VKV [75]
pásmový zádrž [163]
pásmová proposť [221]
pásmo OIR [275]
pásmová prosť [290]
pásmový filtr [290]
permeabilita [54]
permitivita [81][84][90]
permitivita materiálu [134]
pistolová pájka [19]
piezokeramický filtr [180][238]
pikofarad [211]
piezoeletrický jev [232]
piezokeramické filtry [236]
piezoelektrický filtr [242]
pilotní kmitočet [258][266]
pilotní signál [269]
plošný spoj [18][72][161][236][278]
plovoucí nezemněné vinutí [63]
plášť kabelu [136]
pletivo v anténě [139][140]
plynulá laditelnost [175]
plochý vodič [236]
plošná cívka [275]
plechy chlazení [303]
planárně epitaxní technologie [305]
PNP [211]
polovodič [8][10]
potenciometr [34][224]
polovodičový prvek [42]
poměr napětí [45]
poměrné číslo [47]
počítání s dB [49]
polarita [50]
počet vinutí [54]
počet kmitů [57]
poměr přírůstku [59]
podkritická vazba [66]
počet závitů [71]
pole cívky [72]
postranní pásmo [79][257][262]
povrch Země [83]
poloměr Země [90]
povrch slunce [92]
počasí [93]
podmíněná instabilita [93]
polarizace [99]
polojasno [105]
pokles pole [114]
povrchová úprava [133]
pozinkovaný drát [136]
pocínovaný plech [153]
potlačení rušení [165]
potlačení šumu [166]
pokles zasílení [176]
poměr indukčnosti [178]
potlačení poruch [187]
potlačení signálu [189][200]
podbarvení signálu [193]
požadované pásmo [228]
podkritická vazby [230]
použití filtru [234]
použité součástky [245]
potlačení modulace [248]
poměrový detektor [250]
poměrové detektory [251]
posuv fáze [252]
pomocná nosná [256]
polární demodulátor [263][266]
potlačení přeslechů [270]
požadované zesílení [288]
potenciometry [293]
poškození integrovaného obvodu [305]
polovodičové elemety [307]
prostorový náboj [15]
praktické zapojení [17]
praktické zkušenosti [18]
průtok proudu [26][40][59]
proudový zdroj [27]
proud [29][34][52]
protékající proud [29]
pracovní napětí [35][165]
primární vinutí [35]
průřez cívky [35]
proudový zesilovací činitel [60]
pracovní bod tranzistoru [61]
praktická aplikace [72]
proudová vazba [74]
pryžové těsnění [126]
pracovní bod [164][244]
prutová anténa [179]
prahové napětí [185]
průmyslové rušení [188]
propouštěné pásmo [203]
proražený přechod [212]
průběh fáze [230]
propustnost zesilovače [230]
průběh propustnosti [231]
první stupeň [242]
proměnlivá amplituda [258]
pravý kanál [264]
preemfáze [271]
procovní bod [281]
proudové jištění [304]
pracovní teplota [306]
proudové přetížení [307]
přechodová vrstva [10][211]
příměs [13]
převrácená hodnota [31][53]
přetížení děliče [34]
převod decibelů [46]
převodní tabulka [46][47]
připojený odpor [63]
převáděné napětí [63]
přívodní vodič [72]
přenosová charakteristika [73]
přenášené pásmo. NF signál [77]
přenosový kanál [77]
přenášené pásmo [79]
přeslech [80]
překážka [81]
přímá viditelnost [85]
přeháňka [89]
přízemní inverze [94]
přímočaré šíření [97]
přibývání oblačnosti [105]
přízemní vrstvy [116]
přeháňky [117]
přírůstek zisku [130]
přelaďování stanic [163]
předpětí zesílení [168]
přiložené napětí [172]
přechodový jev [175]
přímé zesílení [190]
přímá vlna [193]
předzesilovač [207]
přebuzení [209]
přechod PN [222]
přenosové parametry [226]
přenos signálu [239]
předpětí [247]
převodník kmitočet amplituda [253]
přeslechy [260][261][262]
přepínací kmitočet [260]
přesná fáze [268]
přítomnost signálu [273]
přerušná cívka [274]
přezkušování funkce [287]
připojení antény [288]
přepínač mono stereo [288]
přepínače [293]
přebuzený signál [296]
převodní charakteristika [299]
přídavné chlazení [303]
přebuzení signálu [305]
předpěťový člen [305]
přímovyzařující repro [308]
půlperioda [37]
půlvlný dipól [98]
R

Radiotechnika [6]
radiotechnika [7][17]
radioaktivní záření [10]
radiační typ [103][107]
radiosonda [103]
rámová anténa [74][125][194]
rádiový horizont [85]
rádiová výška [112]
rezistor [20][25][34][168]
rezistory za sebou [30]
rezistory vedle sebe [30]
referenční dipól [45]
reaktance [56]
rezonanční kmitočet [57][64][75][134][251]
rezonanční křivka [57][164][166][174]
rezistory [69]
rezonanční obvod [76][208][222][232][247][258][267]
refrakce vln [85]
reflektor [95]
referenční anténa [98]
registrační přístroj [99]
relativní vlhkost [127]
reflektorový účinek [129]
reflektorová smyčka [138]
reproduktor [155][287][308]
rezonanční obvod LC [172][284]
rezistor v obvodu [223]
rezonátor [233]
rezonanční frekvence [233]
reproduktory [259]
reproduktorové soustavy [294]
regulace hlasitosti [297]
referenční napětí [306]
rezonující zvuk [311]
rozhlasové vysílání [7][124]
rozlišení [9]
rozměry součástky [21]
rozměr jádra [35]
rozdíl velikostí [45]
rozpojení spínače [59]
rozměry civky [70]
rozměry cívky [75][198]
rozhlasový vysílač [77]
rozptyl [81][99]
rozptylové šíření [93]
rozložení pole [111]
rozložení impedance [134]
rozladěné obvody [174]
rozdílové kmitočty [180]
rozdílové zesílení [238]
rozhlas [256]
rozdílový signál [256][258][264]
rozdílové složky [260]
rozsvícení žárovky [274]
rozkmitaný generátor [282]
rozdílový zesilovač [305]
rušivý signál [78][125][151]
rušivé signály [159][187]
rušení z rozvodné sítě [187]
rušení vzájemné [191]
rušivé kmitočtové spektrum [192]
rušící kmitočet [205]
rušivý hluk [296]
Ř

řada E6 [25]
řada E192 [25]
řazení paralelně [33]
řazení sériově [33]
řeč [262]
řízení elektrickým polem [14]
řízení zesílení [153][209]
řízené elektrickým polem [208]
řídící napětí [221]
S

samočinné vypínání [44]
samoindukce [54]
saturace tranzistoru [305]
Schottkyho dioda [11]
schéma přepínače [276]
sekundární vinutí [35]
sekundární odpor [43]
selektivita [63][64][154][157][190][200][202][209][224][226][228][232][245][282]
selektivní článek [64]
selektivní obvody [180]
selektivní obvod [201]
selektivní voltmetr [273]
selektivita obvodu [290]
sériový odpor [32]
sérová výroba [68]
sériově laděný obvod [206]
sériová vazba LC [243]
SFC [235]
shodná polarita [283]
sinusovka [37]
siločáry [125]
signál bez zkreslení [165]
silná stanice [197]
signál [202]
silný signál [244]
signálové napětí [280]
silónová síťka [311]
síla pole [80]
sínusový průběh [204]
síťové napětí [213]
sínusový sidnál [273]
skládaný dipól [172]
skleněný trimr [175]
SK85460 [215]
skupinové zpoždění [231]
slabý signál [80]
sledovaný signál [99]
sluneční záření [105]
složený dipól [131]
slučovač [145]
sluchátka [163][170]
sluchátko [174][261]
sledování kmitočtu [284]
smaltovaný drát [36]
směr antény [86]
směrovost [129]
směrový reflektor [137]
směšovač [180][199][205][216][218]
směšovací tranzistor [195]
směrová anténa [201][275]
snímek [261]
součástková základna [16]
souměrná impedance [132]
souosý kabel [132][142][227]
soustava direktorů [142]
souměrné vedení [146]
součtové frekvence [180]
socilátor [190]
sousední kanál [190]
součástka [201]
souběhové kmitočty [225]
soustředěná selektivita [228][232]
součtový signál [256]
součtové kmitočty [260]
spojová deska [18][20][166]
společný jmenovatel [31]
společný emitor [60][215]
spirála [69]
spektrum kmitočtů [79]
spojitost v prostoru [85]
spolehlivost [85]
spodní vrstvy [89][91]
spirálová anténa [124]
spektrální hustota [185]
spodní část pásma [285]
srážecí odpor [40]
stříbřitě lesklý spoj [20]
studený spoj [20]
stejnosměrný zdroj [35]
střídavé napětí [35][39]
stejnosměrné napětí [37]
stabilizace napětí [40]
stabilizátor [44]
stínění [65]
střed křivky [66]
střední hodnota [91]
studená fronta [96]
střední intenzita [97]
studená fronty [115]
střecha [124]
stožár [124]
stolní anténa [125]
stínění krytem [125]
středovlné adaptory [154]
středovlný adaptor [159]
stíněná krabička [160]
střední vlny [160]
stereofonní dekodér [170]
stereo signál [185]
stav zatížení [185]
stíněný svod [188]
středovlnné pásmo [188]
stínící pouzdro [203]
stabilita kmitočtu [204]
strmost [229][248][252]
střední kmitočet [230][241][289]
stejnosměrná složka [246]
stejnolehlý kanál [249]
stereo [256]
stereofonní kodér [272]
stejnosměrné předpětí [285]
stabilita napětí [292]
stereofonní zesilovač [300]
stereováha [301]
stojaté vlny [309]
střední kmitočty [311]
superhet [154][181][226]
superponovaný signál [187]
Svazarm [6]
světlocitlivá emulze [68]
svody [133]
svitkový kondenzátor [285]
synoptická situace [95]
synoptická mapa [104]
symetrizační člen [132]
synchronní demodulace [166]
synchrodetektor [252]
Š

širokopásmová anténa [141]
širokopásmový obvod [202]
široký rozsah [217]
širokopásmový reproduktor [310]
šířka přenášeného pásma [69]
šířka pásma [79][80][183][233][240][266][284]
šíření vlna [81]
šíření elekromagnetických vln [85]
špičková hodnota [37]
špičkový detektor [264]
šroubovací trimr [175]
šum [164][182][271][287][291]
šumové napětímonofonní reprodukce [182]
šumové číslo [183][185][212]
šumový výkon [183]
šumové napětí [184]
šumové spektrum [185]
šumová hladina [188]
šumové přizpůzobení [202]
šumové přizpůsobení [203]
šumové vlastnosti [211]
šum varikapu [287]
T

tantalový kondenzátor [286]
tepelná setrvačnost [7]
telegrafní zákon [8]
technologický postup [9]
tepelná odolnost [10][10]
technologie MOS [12]
tepelné účinky [28]
tepelný výkon [37]
tepavé napětí [41]
teplota tranzistoru [61]
tepelný skok [84]
teplota [90]
termická turbulence [92][93]
teplotní inverze [93]
teplá fronta [96]
teplota a tlak [101]
tepelný šum [185]
teplotní stabilita [232]
teplotní pojistka [306]
Thomsonův vzorec [69]
tiché prostředí [188]
tlumivka [38][41][44][206][312]
tloušťka dialektrika [51]
tlaková výše [95][103]
tlumení obvodu [167][289]
tloušťka vrstvy [212]
tlumení [237]
tlumený filtr [241]
tlumící látka [261]
tlumící rezistor [290]
tmel [150]
tolerance hodnoty [25]
tolerance součástek [301]
transformátor [35][36][41][243]
trafoplech [35]
trubičkové péro [67]
troposféra [89][90][99]
troposférický rozptyl [92]
trubulence [114]
transformační člen [146]
trimr [156][162][170][171][239][291]
tranzistor [156][198][210][214][216][217][281]
tranzistory [171][186]
trvalá rušení [189]
transformace modulace [250]
třetí harmonická [296]
třípásmové repro [310]
turbulence [89][91]
tuner [160][161][203]
tužková baterie [179]
tvar plošných cívek [68]
tvarová deformace [294]
U

ultrafialové záření [68]
umístění součástky [279]
unikající energie [234]
usměrněné napětí [38][39]
ustálený signál [89]
usměrněná složks [244]
uzemnění [131]
uzemnění antény [144]
uzemněné zapojení [203]
uzemněná báze [207]
Ú

úbytek napětí [47][61][221]
účinky proudu [26]
účinek stabilizace [61]
účinnost antény [127]
účinnost filtrace [286]
úhel natočení cívky [28]
úhel příjmu antény [145]
únikový signál [99]
úroveň šumu [187]
úroveň [260]
úroveň signálu [266]
úroveň pilotního signálu [273]
úroveň vybuzení [307]
útlum [47][202][210]
útlum indukovaného napětí [74]
útlum napáječe [133]
útlumová charakteristika [228][230]
útlumové ukreslení [245]
útlum signálu [247]
úzké pásmo [226]
úzkopásmová propusť [232]
V

varikap [70][172][222][224]
vazební cívky [149]
vazební kroužky [158]
vazební vinutí [221]
vazební kondenzátor [285]
vazední kondenzátor [290]
varikapové ladění [292]
vázané obvody [65]
vertikální gradient [84]
vertikální rychlost [92]
vertikální pohyby [93]
vertikální polarizace [137]
vedení nakrátko [138]
venkovní anténa [167]
velmi krátké vlny [274]
vestavěná tepelná ochrana [300]
VF předzesilovač [179]
vinutí cívek [148]
vinutí transformátoru [241]
vinutí cívky [274][286][312]
vliv přehřátí [44]
vlnovod [81][83][93]
vlhkost [94][152]
vlhkost vzducu [127]
vlnová délka [130][137]
vlhká zem [194]
vlastnosti tranzistorů [211]
vlnové rozsahy [218]
vliv místnosti [260]
vnější vliv [13]
vnější elektron [87]
vnější anténa [158][184]
vodivost [8][26][31][59][206]
volmetr [27]
volba rozsahů [28]
volt [42]
vodivost typu P [59]
vodivé spoje [67]
vodní plocha [93]
vozidlo [128]
vodič kabelu [142]
vodivé spojení [142]
vodivý kanál [212]
vodivost tranzistoru [217]
vodivost PN [305]
vrtáček [20]
vrstva oxidu [212]
vrchol křivky [251]
vstupní signál [45]
vstupní vinutí [72]
vstupní jednotka [75][201]
vstupní impedance [146][198][280]
vstupní cívka GA201 [156]
vstupní cívka [176]
vstupní tranzistor [177][184]
vstupní odpor [214][239][247]
vstup zesilovače [219]
vstupní část [221]
vstupní obvod [225]
vstupní filtr [241]
vstupní příkon [310]
vyhlazení napští [36]
vyhlazovací kondenzátor [38][41]
vybíravost obvodu [63]
vyzařovací úhel [83]
vyzařování zemského povrchu [106][107]
Vysílače VKV [118][119][120][122][123]
vyzařovací charakteristiky [132]
vyzařovací diagram [137]
vysokofrekvenční signál [162]
vyrikap [173]
vyladění stanice [190]
vysokofrekvenční tranzistor [206]
vybuzené vlnění [233]
vysokofrekvenční kmity [248]
vyhrazené pásmo [248]
vysokofrekvenční napětí [249]
vyšší tón [271]
vyleptaná cívka [281]
vysoké tóny [297]
vysoké kmitočty [298]
vysokotónový reproduktor [311]
výrobní technologie [8][15]
výrobci obvodů [11]
výchozí jednotka [22]
výkonová ztáta [29]
výpočet výkonu [29]
výsledný odpor [32]
výkonové zatížení [41]
výstupní svorka [42]
výkonový tranzistor [44]
výsledný poměr dB [46]
výroba cívek [67]
výbojka [68]
výkonový přenos [80]
výšková inverze [94][105]
výběžek vyššího tlaku [102]
výškové budovy [124]
výstupní impedance [131][149][241]
výkon [163]
výkonové zesílení [183]
výstupní svorky [183]
vývody cívka [215]
výstupní signál [246]
výstup zesilovače [268]
výstupní výkon [301]
výkonové tranzistory [307]
vzdálenost mezi vodiči [68]
vzduchová cívka [75]
vzduchoprázdno [84]
vzdálenost od vysílače [85]
vzdálenost okolí [86]
vzduchová vrstva [103]
vzdálený horizont [188]
vznik rušení [195]
vzájemná vazba [288]
vzduchová tlumivka [312]
W

watt [29]
Y

YAGI [129][130][141]
Z

zapojení v sérii [39]
zatěžovací odpor [40][159]
zapojení usměrňovače [43]
zaokhouhlení čísla [46]
zapojení kondenzátoru [52]
zadržené částice [83]
zakřivená dráha [84]
zakřivení paprsku [91]
zapojení do provozu [214]
zapojení tranzistoru PNP [223]
zakmitávání [237]
zatěžovací rezistor [246]
zapojení diody [247]
zapojení tranzistorů [277]
zatěžovací impedance [297]
zasílení stupně [299]
zakmitávání zesilovače [302]
záporná hodnota [37]
základní jednotka [51]
záporná zpětná vazba [61]
závit cívky [70][76][76][169][215]
závity nakrátko [73]
západ Slunce [109][113]
závit drátu CuL [146]
záporná oblast [165]
základní článek [234]
závislost útlumu [234][235]
závislost činitele [245]
záporné předpětí [246]
záporní špičky [246]
záporný pól [292]
zářič [308]
zbytkové zvlnění [39]
zbytkový porud [59]
zbytky signálu [263]
zbytkový signál [273][296]
zdvojení kmitočtu [267]
zdroj proudu [305]
zemní vodič [27]
zenerovo napětí [40]
zesilovač [42]
zesilovací účinek tranzistoru [61]
zesilovací činitel [62]
zesílení stupňe [74]
zemská atmosféra [81]
zemský povrch [94][96]
zesílený signál [151]
zemnící konec [157]
zesílení signálu [178]
zesilovací tranzistor [197]
zesílené napětí [221]
zesilovací prvek [226]
zesilovač 465kHz [238]
zenerova dioda [287]
zesílení tranzistoru [290]
zemní spoj [292]
zhoršené parametry [167]
zhoršení kvality [189]
zisk antény [45][99]
zisk [47]
zkrat [52]
zkratovací vedeni [73]
zkreslení signálu [151][206][282][295]
zkreslení zesílení [177]
zkratovací vodič [213]
zkreslená reprodukce [232]
zkreslení NF signálu [284]
změna proudu [40]
změny intenity signálu [92]
změna fáze [228]
značení součástek [21]
zničení diody [40]
zničení tranzistoru [59]
značný šum [250]
zpětná vazba [159][160]
zpětnovazební přijímač [168]
zpožděné ladění [173]
zpětnovazební odpor [210]
zrcadlové kmitočty [180][189]
zrcadlové ktmitočty [195]
zrcadlová frekvence [196]
ztráta napětí [126]
ztrátový činitel kondenzátoru [222]
ztráta stereo jevu [259]
zvětšování kapacity [66]
zvrstvení atmosféry [101]
zvětšená oblačnost [115]
zvýšení šumu [177]
zvukový vjem [194]
Ž

žárovka [32]
žádné napětí [45]
železné jádro [35][38]
žíla vodiče [126]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro