www.amapro.cz [Praktická zapojení polovodičových diod a tyristorů]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek. Praktická zapojení s teoretickými popisy funkcí a činnosti. Rady pro odladění elektronických obvodů. Principy měničů, nabíječek, konkrétní příklady zapojení.


Kmitočet napájecího napětí

zadané parametry, kapacita, odpor

Kmitočet napájecího napětí
Související stránky v této knize

Teplotní parametry diod
Opakovatelné závěrné napětí
Primární fázové napětí
Procentní napěťový poměr
Výpočet požadovaného zvlnění
Reaktance pro základní kmitočet
Výpočet odporu tlumivky
Výpočet odporu tlumivky
Návrh stabilizátoru se stabilizační diodou
Celkový činitel stabilizace
Elektronická pojistka proti zkratu
Přehled zapojení s MAA723
Vzorečky pro výpočet stabilizovaného zdroje
Nabíjecí proud akumulátoru
Nabíjení NiCd článků
Oddělovací transformátor, omezující odpor
Ochrana měřících přístrojů
Rozsah stupnice voltmetru
Velikost indukčnosti, odpor cívky
Ovládací obvody střídavých spínačů
Připojení výkonové části spínače
Ovládací obvody trojfázových spínačů
Výpočet odporů pro spínače
Ovládací obvody stejnosměrných spínačů
Základní zapojení spínačů
Základní zapojení spínačů
Charakteristika spínací součástky
Spínač s plynule nastavitelnou dobou
Zapojení signalizace osvětlení
Dvojitý triakový blikač
Proud pro zapnutí výkonového tyristoru
Zapojení fázového můstku
Náhradní tranzistorový obvod
Řídící obvod s diakem
Polarita napájecího napětí
Obvody pro řízení střídavého napětí
Stejnosměrné motory s cizím buzením
Regulátor teploty s kontaktovým teploměrem
Regulátor s relaxačním oscilátorem
Kladná půlvlna síťového napětí
Synchronní regulátor s triakem
Regulátor s operačním zesilovačem MAA504
Alternativní zapojení s operačním zesilovačem
Nabíječka akumulátoru s tyristory
Kondenzátorové zapojení s MKO
Teplotní odpor chladícího plechu
Tepelný odpor stykové plochy


Související stránky v knihovně

Bistabilní polovodičové prvky
Cívka (Součástka)
Čtvrtá generace ústředen
Diferenciální odpor; linearita křivky
Dioda jako stabilizační prvek
Dva a půltá generace přenosových systémů
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Emitorový sledovač
FAX
Fotodioda (Součástka)
Fotoodpor (Součástka)
Galvanická vazba tranzistorů
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Hybridní součástky
Impedanční převodník mikrofonu
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Informativní určení vlivu Ir
Integrovaný obvod (Součástka)
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Kapacitní vazba
Konstrukce HSP s doutnavkou
Maximální výstupní proud
Měření přístupových sítí
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Mikrofon (Součástka)
Modul DIF
Můstkové zapojení diod pro určení jedné polarity
Obecný popis rozhraní PRI
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou
Ovládání HSP s tranzistorem pomocí klopného obvodu
Parametry funkčních bloků
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Porovnávací člen
Poruchy rezistorů v obvodech
Potenciometr (Součástka)
Princip proudové ochrany
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Princip spojovacího pole s doutnavkou
Proudové omezení diody
Přípojné metalické vedení JTS
Rezistor (Součástka)
Segmentové zobrazovací jednotky
Sekundární definice proměnných a metod
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro