www.amapro.cz [Praktická zapojení polovodičových diod a tyristorů]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek. Praktická zapojení s teoretickými popisy funkcí a činnosti. Rady pro odladění elektronických obvodů. Principy měničů, nabíječek, konkrétní příklady zapojení.


Řídící obvod se členem RC

kmitočet, propustný směr, kondenzátor, elektroda, úbytek napětí

Řídící obvod se členem RC
Související stránky v této knize

Usměrňovací obvody s polovodiči
Průběhy závěrného napětí na diodě
Tvar proudového impulsu
Jednofázové usměrňovací obvody
Usměrňovač s kapacitním filtrem
Napěťové namáhání diod, zvlnění
Reaktance pro základní kmitočet
Reaktance pro základní kmitočet
Výpočet odporu tlumivky
Trojfázové usměrňovací diody
Obvodová komutace, předbíhání proudu
Zdroj s operačním zesilovačem
Nabíjecí obvody s kondenzátory
Zapojení pulsního měniče
Rekuperační zapojení diod
Jednofázový cyklokonvertor
Ovládací obvody tyristoru
Řízení s galvanickým oddělením
Ovládací obvody pro spínání v nule napětí
Stejnosměrné spínače, proudový impuls
Ovládací obvody stejnosměrných spínačů
Základní zapojení spínačů
Pojistky s tyristory
Jištění proti nadproudům
Spínání spotřebičů logickým signálem
Kruhový čítač impulsů
Kruhový čítač impulsů
Dvojitý triakový blikač
Záblesk fotoblesku
Zapojení automatického blesku
Jednofázové můstkové zapojení
Náhradní tranzistorový obvod
Kmitočet napájecího napětí
Kolísání napájecího napětí
Prodloužení doby pro vypnutí
Regulátor s relaxačním oscilátorem
Kladná půlvlna síťového napětí
Nabíječ akumulátorů 12V
Vinutí zapalovací cívky
Zapalovací kondenzátor, tlumené kmitání
Výboj zapalovacího kondenzátoru
Napětí na kontaktu přerušovače
Průběhy napětí na zapalovacím kondenzátoru
Intervalový spínač s integrovaným obvodem
Vyzařování rušivého signálu
Uvádění obvodů do provozu a odstraňování poruch


Související stránky v knihovně

Cívka (Součástka)
Derivační článek
Dolní frekvenční propusť
Dva a půltá generace ústředen
Elektronické základní součástky
Elektronka (Součástka)
Horní frekvenční propusť
Kapacitní vazba
Kondenzátor (Součástka)
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Poruchy kondenzátorů v obvodech
Princip spojovacího pole s tyratronem
Rok 1780 až rok 1784
Věcný rejstřík E až G
Tvarovací obvod RC
Derivační obvody
AKO zesilovač s kladnou zpětnou vazbou
Zdroje pilovitého napětí
Generátor pilového napětí
Paralelní a sériové řazení tyristorů
Řídící obvody s členy RC
Řídící obvody s diakem
Kruhová frekvence
Vynucené kmity
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Intenzita elektrického pole
Časový průběh střídavého napětí
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Westonův normálový článek
Olověný akumulátor, proud vybíjení
Osobní vozy škoda
Velký vnitřní odpor
Nabíjecí proud akumulátoru
Kritická hodnota, propustný směr, vodivost přechodu
Základní elektroda PN přechodu
Návrh a konstrukce mikroprocesorů
Nedokonalý, studený spoj
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Tantalové a kapkové kondenzátory
Zdvojovač napětí
Odpojení zátěže za provozu
Decibely a logaritmy
Kondenzátor, kapacita, Farad
Paralelní kmitavý obvod LC
Funkční křivka rezonančního obvodu
Základní elektrické parametry tranzistoru
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Vliv vzájemné vazby mezi obvody pásmových propustí
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro