www.amapro.cz [Praktická zapojení polovodičových diod a tyristorů]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek. Praktická zapojení s teoretickými popisy funkcí a činnosti. Rady pro odladění elektronických obvodů. Principy měničů, nabíječek, konkrétní příklady zapojení.


Kruhový čítač impulsů

stavební prvek, úbytek napětí, kondenzátor, řídící proud, nevodivý stav

Kruhový čítač impulsů
Související stránky v této knize

Usměrňovací obvody s polovodiči
Průběhy závěrného napětí na diodě
Zapojení tranzistoru se společným emitorem
Polarita napájecího napětí tyristoru
Reaktance pro základní kmitočet
Výpočet odporu tlumivky
Obvodová komutace, předbíhání proudu
Zdroj s operačním zesilovačem
Nabíjecí obvody s kondenzátory
Zapojení pulsního měniče
Řízení s galvanickým oddělením
Stejnosměrné spínače, proudový impuls
Ovládací obvody stejnosměrných spínačů
Základní zapojení spínačů
Pojistky s tyristory
Jištění proti nadproudům
Spínání spotřebičů logickým signálem
Dvojitý triakový blikač
Záblesk fotoblesku
Řídící obvod se členem RC
Řídící obvod se členem RC
Obvody pro řízení střídavého napětí
Řízení zdroje s triakem
Kolísání napájecího napětí
Prodloužení doby pro vypnutí
Kladná půlvlna síťového napětí
Nabíječ akumulátorů 12V
Vinutí zapalovací cívky
Zapalovací kondenzátor, tlumené kmitání
Výboj zapalovacího kondenzátoru
Napětí na kontaktu přerušovače
Průběhy napětí na zapalovacím kondenzátoru
Intervalový spínač s integrovaným obvodem
Vyzařování rušivého signálu
Uvádění obvodů do provozu a odstraňování poruch


Související stránky v knihovně

Cívka (Součástka)
Derivační článek
Dolní frekvenční propusť
Elektronické základní součástky
Horní frekvenční propusť
Kapacitní vazba
Kondenzátor (Součástka)
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Poruchy kondenzátorů v obvodech
Princip spojovacího pole s tyratronem
Dějepisectví Řecka, Malá Asie
Rok 1780 až rok 1784
Tvarovací obvod RC
Derivační obvody
AKO zesilovač s kladnou zpětnou vazbou
Zdroje pilovitého napětí
Generátor pilového napětí
Paralelní a sériové řazení tyristorů
Řídící obvody s členy RC
Řídící obvody s diakem
Velký vnitřní odpor
Nabíjecí proud akumulátoru
Vodivost, ozařování krystalu, záporná částice
Základní elektroda PN přechodu
Návrh a konstrukce mikroprocesorů
Nedokonalý, studený spoj
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Tantalové a kapkové kondenzátory
Zdvojovač napětí
Odpojení zátěže za provozu
Decibely a logaritmy
Kondenzátor, kapacita, Farad
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Zpětnovazební přijímač
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Automatické řízení citlivosti AVC
Usměrněná složka VF napětí
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Můstkové zapojení
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Zdvojovače napětí
Násobiče napětí
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Regulační a zesilovací elektronky
Zapojení ferorezonančního stabilizátoru s korekcí
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Napájecí zdroje
Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro