www.amapro.cz [Strojírenská technologie]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Výklad učiva pro stření strojírenský obor. Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů, především pak oceli. Naleznete zde také mnoho zajímavých informací o elektrických vlastnostech materiálů, které se běžně používají v elektrotechnice.


Lineární polymery, vulkanizace

polymery, amorfní stav, chemické vazby, energie, kmitání, tváření, hmota, vulkanizace, zpracovatelnost

Lineární polymery, vulkanizace
Související stránky v této knize

Výroba oceli
Třídy oceli
Šedá litina
Formaldehyd, technická pryž
Tkanina, dřevo


Související stránky v knihovně

Digitální signál superponovaný
Fotodioda (Součástka)
Indukční a vázaná vazba
Modul DIF
Střídavý signál
Vlastnosti řízení HSP
Vyzařování PN přechodů
Rok 1838 až rok 1840
Věcný rejstřík E až G
Věcný rejstřík P až P
Elektroakustika
Výkonové měniče
Jednofázový střídač proudu
Skaláry a vektory
Dráha rovnoměrného pohybu
Průtoková komora
Síla odstředivá, kuličky
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Energie, elektron, Einsteinova teorie
Částice, pole, hmota, foton
Nabíječ akumulátorů 12V
Obvody LC v přijímačích
Kmitaví obvod LC
Fyzikální veličiny a jednotky
Vznik chemické vazby
Polymerace
Chlad, vedení tepla, chlazení
Třecí síla
Izolovaná soustava
Ionizace plynů
element, emise, emitron, energie, entropie
kmitačka, kmitání, kmitočet, fáze
materiál, hmota, zpracování, nasáklivost
třída jakosti, tváření, tuhost, tuner
Průmysl paliv a energie
Spotřeba energie a paliva
energie - energovlak
kluzné saně - kmitání
vtažná jáma - vulkanizace
Předpony násobků a dílů
MFTCh tabulky
Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Technilogie papíru
Učebnice seznamuje se sušením papíru a dokončením jeho výroby na papírenském stroji.
strojnictvi/papirenstvi
Technologie zpracování dřeva
Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl strojnictví
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro