www.amapro.cz [Strojírenská technologie]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Výklad učiva pro stření strojírenský obor. Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů, především pak oceli. Naleznete zde také mnoho zajímavých informací o elektrických vlastnostech materiálů, které se běžně používají v elektrotechnice.


Čistota oceli

uhlík, slitina, elektroocel, kyselost, zásada, kování, hamr, uhlíková ocel, teplo, válcování

Čistota oceli
Související stránky v této knize

Železné a neželezné kovy
Železné a neželezné kovy
Fyzikální vlastnosti, hustota
Kyvadlo
Mechanické vlastnosti
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Surové železo
Zpracování oceli
Vliv uhlíku na vlastnosti oceli
Vliv uhlíku na vlastnosti oceli
Ušlechtilá ocel
Třídy oceli
Jakost oceli
Stříbrná ocel, legování oceli
Magnetické namáhání oceli
Magnetické namáhání oceli
Třída normy hutnictví
Třída normy hutnictví
Třída normy hutnictví
Šedá litina
Bílá litina
Slitiny hliníku
Měkké pájky
Soustružnické nože
Soustružnické nože
Struktura peritu
Karbit železa
Pozvolné chlazení
Termoelektrický pyrometr
Čas a teplota při žíhání
Tepelné zpracování
Termální kalení, pevnost
Galvanické pomědění
Nitridování


Související stránky v knihovně

Síťový transformátor
Vliv cizího záření na PN přechod
Vyzařování PN přechodů
České květnové povstání
11. až 12. století našeho letopočtu
Methan, koks, teplo, dinas
Teplo, trojný bod, H2O
Třífázové proudy
Vedení elektřiny v kapalinách
Obohacený uran
Chemické a biologické vlastnosti atomů
Větrací otvory, teplo, spolehlivost napájení
Energetické hladiny
Teplo, tepelné jednotky, tepelná vodivost
Anodový ztrátový výkon
Atomy a molekuly
Měření teploty, Anders Celsius
Slučovací poměry v oxidech
Kyselý a zásaditý roztok
Amoniak, žíraviny
Atom uhlíku
Pentahydrát síranu měďnatého
Hoření látek se vzduchem
Uvolnění tepla při reakci
Výhřevnost paliva
Lihový kahan
Elektrické teplo, energie
Štěpení uranu
Výbojkový šumový generátor
sdělování, slitina, sloup, slovo
Sluneční soustava
Délka dne a noci
Nadmořská výška
Eroze, terasování svahů
uhlík
Vnitřní tepelný odpor
Předpony násobků a dílů
Ušlechtilá konstrukční ocel, odlitky
Řezné rychlosti, posuv vrtáku
Přehled výstružníků
Technilogie papíru
Učebnice seznamuje se sušením papíru a dokončením jeho výroby na papírenském stroji.
strojnictvi/papirenstvi
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Technologie zpracování dřeva
Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Odkazník o strojírenství
Rejstřík klíčových slov pro strojírenství ve vyhledávačích.
seznam/strojnictvi
MFTCh tabulky
Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl strojnictví
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro