www.amapro.cz [Strojírenská technologie]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Výklad učiva pro stření strojírenský obor. Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů, především pak oceli. Naleznete zde také mnoho zajímavých informací o elektrických vlastnostech materiálů, které se běžně používají v elektrotechnice.


Surové železo

spalovací komora, šamot, Cowperův ohřívač, kychtový plyn, ohřívač, koks, vysoká pec, skupenství, chemické složení, železo, uhlík

Surové železo
Související stránky v této knize

Železné a neželezné kovy
Železné a neželezné kovy
Technické železo
Palivo pro vysokou pec
Palivo pro vysokou pec
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Slévarenství
Slévarenství
Slévarenství
Thomasonův konvertor
Indukční elektrická pec
Zpracování oceli
Čistota oceli
Vliv uhlíku na vlastnosti oceli
Ušlechtilá ocel
Magnetické namáhání oceli
Slitiny a odlitky z železa
Třída normy hutnictví
Soustružnické nože
Tepelné zpracování
Tepelné zpracování
Struktura peritu
Struktura peritu
Karbit železa
Pozvolné chlazení
Galvanické pomědění


Související stránky v knihovně

Surové železo
Doba železná ve střední Evropě
Raný feudalismus
Parník, vykořisťování, buržoazie
8. století před naším letopočtem
Rok 1726 až rok 1738
Rok 1895 až rok 1897
Věcný rejstřík I až K
Věcný rejstřík W až Z
Vodní plyn, výroba benzínu
Methan, koks, teplo, dinas
Chemické a biologické vlastnosti atomů
Desky a izolace
Kovy a paliva
Objemové váhy stavebních součástí
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Atomy a molekuly
Magnetické vlastnosti látek
Magneticky měkká ocel
Roztoky, různorodé směsy
Vlastnosti halogenů
Slučovací poměry v oxidech
Alkalické kovy
Vlastnosti solí
Atom uhlíku
Pentahydrát síranu měďnatého
Pokus se železným hřebíkem
Výhřevnost paliva
Struska a roztavené železo
Krystalická mřížka
Joulův Lenzův zákon
Štěpení uranu
Vrcholné období starověku
Struktura a vlastnosti látek
Tepelné motory, chladič
Teplotní roztažnost tělesa
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Význam a ochrana půdy
Perský záliv
Těžba uhlí
Hutnictví
Železniční doprava
Dovoz a vývoz
Význam kovů, rudy a surovin
šachta vysoké pece - šamot
železo - železobetonová konstrukce
uhlík
železo
Doporučené dávky energie
Předpony násobků a dílů
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
MFTCh tabulky
Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Odkazník o strojírenství
Rejstřík klíčových slov pro strojírenství ve vyhledávačích.
seznam/strojnictvi
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Technologie zpracování dřeva
Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl strojnictví
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro