www.amapro.cz [Stavitelství a stavebnictví]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Stavitelství a stavebnictví

Přehled tabulek a norem pro stavební a zednickou činnost. Elektronické zpracování norem, tabulek a doporučení z oblasti stavebnictví a stavitelství. Konstrukce staveb a strojů, stavební materiály.


Dokumentace staveb
Technická a rozpočtová dokumentace
Stavební výkresy
Formáty papíru, archivace dokumentů
Značky ve výkresech, výpočet konstrukcí
Druh zdiva, betony
Stropní konstrukce
Železobetonové stropy
Značení okenních otvorů, okna
Značení dveřních otvorů, dveře
Značení nadokenních překladů
Technické zařízení staveb
Umývadlo, prameník
Dřez, výlevka, necky
Vpusť, poklop, kamna, sporák
Ohřívač vody, pračka, otopná tělesa
Elektrotechnické značky
Elektronické značení zařízení

Stavební materiály, stavební hmoty
Váhy hromadného zboží
Kamenné výrobky, kámen, štěrk, drť
Písek, štěrkopísek, schody
Cihly pálené, cihly dutinové
Cihly duté, cihly děrované
Krytiny, stropnice
Dlaždice, obkládačky, trativody
Výrobky z betonu
Betonové dlaždice, skruže pro studny
Betonové trouby, tvarovky
Železobetonové trouby
Trouby pro silnice a železnice
Betonové trouby Stüssi a Vianini
Výrobky z kamene, kameniny

Železobetonové prefabrikáty
Pilíře a tvárnice
Účel a druh prefabrikátu
Okenní překlady
Dveřní překlady
Stropnice
Stropní desky
Stropní panely

Zatížení stavebních konstrukcí
Objemové váhy hmot
Desky a izolace
Kovy a paliva
Zemědělské potraviny, hnojiva a krmiva
Kapaliny a chemikálie
Oleje, ropa a jiné hmoty
Objemové váhy stavebních součástí
Malty, omítky, úprava povrchů
Dřevěné stropy trámové
Železobetonové stropy s příčkami
Krytiny taškové, plechové, břidlice, eternit
Objemové váhy zemin
Užitkové zatížení stropů
Zatížení sněhem. odolnost proti větru

Základová půda, sypanina
Třídy a rozdělení hornin
Horniny drobivé, skály, valouny

Zděné konstrukce
Malty pro zdivo, cihly
Plné vápencostruskové cihly
Druhy a vlastnosti pálených cihel
Cihly pálené příčně děrované
Cihly lehčené, jakost cihel
Pevnost cihel v tahu
Parametry cihly
Telelná vodivost cihly

Betonové konstrukce
Druhy železového betonu, mezní napětí
Konstrukce z prostého betonu
Značení betonu, použití cementu
Ocel kruhového průřezu
Ocel typu ROXOR

Dřevěné konstrukce
Vlhkost dřeva, kulatina
Parametry kulatiny
Hraněné řezivo, hranolky
Výpočet průřezu zatíženého trámu
Druhy a objemové váhy řeziva, dřevo

Ocelové konstrukce
Nosníky
Tabulka únosnosti nosníků I
Válená ocel profilu U
Válené rovnoramenné ocelové úhelníky
Parametry úhelníků
Ploché železo
Hřebíky, drátěnky, ocelové plechy

Stavební stroje
Rýpadla s výškovou lopatou
Rýpadla na kolovém podvozku
Traktor Zetor, pásový s radlicí
Srovnávače, Gradery
Motorový válec pneumatikový
Stroje pro výrobu betonu a malty
Míchačky s výklopným bubnem
Míchačka s ležatým bubnem, Ransome
Míchačky s nuceným mícháním, Cyklon
Čerpadla na betonovou směs
Pneumatické čerpadlo betonové směsi
Zásobníky na cement
Příložný vibrátor, budič vibrací
Obří vibrátor, ruční pěchovací vibrátor
Ponorný vibrátor pro velké kubatury
Ponorné vibrátory s ohebnými hřídeli
Vibrační hladič
Cementový injektor
Cementové dělo
Omítací stroj
Stroje pro dopravu, traktory
Nákladní automobil
Motorový a ruční vozík
Ručně vyklápěné vozíky
Důlní výklopný vozík, naftové lokomotivy
Mechanické lopaty
Lopata s podvozkem a transportérem
Nakládač lopatový
Nakládače korečkové
Klepetové nakládače
Vagónové vykládače
Pojízdné transportéry
Autojeřáb s hydraulickým ovládáním
Stožárový jeřáb otočný, Presto II
Věžový jeřáb, Wolf
Stavební věžový sloupový jeřáb
Jeřáb SJ16
Stavební jeřáb SJ20
Stavební teleskopický jeřáb SJ40
Stavební věžový jeřáb ZB45
Portálový jeřáb
Pojízdná pračka stěrkopísku, kompresory
Vzduchové kompresory ČKD
Trojfázové elektromotory s kotvou nakrátko

Normy spotřeby materiálů
Výroba vápenného a cementového mléka
Malty a maltové směsi
Vápno, cement, sádra
Kusové vápno, vápenný prach
Druhy a označení malt pro zdivo
Obsah míchačky, mleté vápno
Zpracování vápna
Množství cementu a vápna
Hutnost a pevnost betonu
Poměr cementu, písku a vody
Škvárový beton
Hustota malty, struskový beton
Druhy a výrobní čísla malt
Míchačka s násypným košem
Zednické práce
Zdivo cihelné, příčky
Omítka stropů, vnější stěny
Barvení vnějších omítek
Tesařské práce


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl strojnictví Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro