www.amapro.cz [Polovodiče, tranzistory, diody]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit. Změna vnějších podmínek znamená dodání některého z druhů energie – nejčastěji tepelné, elektrické nebo světelné, změnu vnitřních podmínek představuje příměs jiného prvku v polovodiči.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů


Základní elektroda PN přechodu

proud emitoru, základní elektroda, zatěžovací odpor, napěťové zesílení, úbytek napětí

Základní elektroda PN přechodu
Související stránky v knihovně

Usměrňovací obvody s polovodiči
Průběhy závěrného napětí na diodě
Obvodová komutace, předbíhání proudu
Zdroj s operačním zesilovačem
Jištění proti nadproudům
Kruhový čítač impulsů
Řídící obvod se členem RC
Náhradní tranzistorový obvod
Nabíječ akumulátorů 12V
Odpojení zátěže za provozu
Decibely a logaritmy
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Vysokofrekvenční zpětná vazba
Předzesilovač s MOS tranzistorem
Automatické řízení citlivosti AVC
Schéma zapojení koncového zesilovače
Napájecí zdroje nízkého napětí
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Kritická indukčnost
Regulační a zesilovací elektronky
Zapojení ferorezonančního stabilizátoru s korekcí
Určení sekundárního vinutí síťového transformátoru
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Činitel zvlnění
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Seznam značek
Optimální zatěžovací odpor
Zapojení se společnou anodou nebo kolektorem
Náhradní zapojení tranzistoru
Zpívající svíčky
Jednoduchý voltmetr a ampérmetr
Chlazení koncových zesilovačů
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Polovodičové materiály | epitaxe | PN přechod | PNP | NPN | dioda | tranzistor | planární technologie | degenerovaný polovodič | kladná díra | elektron | proton | foton | vodivost | donor | akceptor | monokrystal | křemík | germanium Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro