www.amapro.cz [Polovodiče, tranzistory, diody]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit. Změna vnějších podmínek znamená dodání některého z druhů energie – nejčastěji tepelné, elektrické nebo světelné, změnu vnitřních podmínek představuje příměs jiného prvku v polovodiči.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů


Hallovo napětí, PN nečistoty

množství nečistot, Hallovo napětí, elektrické pole, magnetické pole

Hallovo napětí, PN nečistoty
Související stránky v této knize

Kovový iont, Verwey, Boer, nikl
Rovnovážný stav PN přechodu
Rekrystalizace, tažení monokrystalu


Související stránky v knihovně

Vznik elektromagnetického vlnění
Elektrické pole, hustota náboje
Magnetické siločáry
Maxwellovy rovnice, věty
Magnetické pole, magnetická indukce
Výkon střídavého proudu
Potlačení oblouku na kontaktech
Kmitaví obvod LC
Šíření rádiových vln
Kaskádové zapojení předzesilovače
Póly magnetů
Magnetické pole Země
Magnetické pole cívky
Model vedení proudu
Kyvadlo
Elektrické pole, náboj
Magnetické účinky elektrického pole
Směr indukovaného proudu
Struktura lavinové diody, kvantový výtěžek
Princip činnosti feritové paměti
Princip zapojení funkčního generátoru
Hallovo napětí
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Polovodičové materiály | epitaxe | PN přechod | PNP | NPN | dioda | tranzistor | planární technologie | degenerovaný polovodič | kladná díra | elektron | proton | foton | vodivost | donor | akceptor | monokrystal | křemík | germanium Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro