www.amapro.cz [Polovodiče, tranzistory, diody]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Polovodiče, tranzistory, diody

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů


PN přechod, vývoj integrace
PN krystal, využití polovodičů
PN přechod v praxi
Fotoelektrická vodivost

Polovodiče ve fyzice
Schéma objehových drah atomu
Struktura elektronových slupek
Zákony kvantové mechaniky
Energetické hladiny
Izolant a kov
Šířka zakázaného pásma
Vodivost polovodičů
Valenční elektrony
Foton, světelná kvanta
Krystal v elektrickém poli
Děrová vodivost, kladný náboj
Vodivost, ozařování krystalu, záporná částice
Volný elektron, vodivost, nevlastní polovodič
Příměsi germanium, přebytečný elektron
Nositel náboje, valenční elektron, atom, mřížka
Nečistota, trojmocný atom, polovodivost
Přechod polovodiče, usměrňovací efekt
Typ vodivosti, fotoelektrický jev
Donor, akceptor, elektron
Difusní proud, rovnovážný stav, chvění mřířky
Kritická hodnota, propustný směr, vodivost přechodu
Vodivost kovů, zesilovací efekt, oxid
Kovový iont, Verwey, Boer, nikl
Krystalová mříž, NiO, iont
Niklový prášek, elektrický odpor, nečistoty
Příměs lithia, technologické hledisko

Selenový článek, přechod PN
Napaření elektrody, vrstva PN, kovová podložka
Konstrukce selenového usměrňovače
Tlakové provedení Si a Se prvku
Selenový kombinovaný usměrňovač
Stárnutí selenu, měřící technika
Vědecký rozbor PN přechodu
Hallovo napětí, PN nečistoty
Kamenné uhlí, rafinace, germanium
Postup výroby germania
Rafinace zónovou vrstvou
Monokrystal, křemík, periodická soustava prvků
Výroba křemíku a germania, hrotové diody
Oblast vodivosti, přechod PN, hustota proudu
Indium, Mendělejevova tabulka prvků
Plošné diody, propustný proud, chlazení vodou
Brattainovi a Bardeenovi vývoj tranzistoru
Elektronický prvek obsahující dva přechody PN
Základní elektroda PN přechodu
Tok elektronů a děr pro PN přechod
Rekombinace PN přechodu
Vysoká hustota proudu
Proudový zesilovací činitel
Řez plošným tranzistorem
Hrotové tranzistory
Zónová rafinace, krystal
Monokrystal germania
Postup výroby tranzistoru
Životnost tranzistoru
Přístroje pro nedoslýchavé
Elektrická vodivost polovodiče, teplota
Spektrální citlivost přechodu
Rovnovážný stav PN přechodu
Nositel náboje, oblast vodivosti
Elektromotorická síla, fotoelektron
Fotoelektrický odporový článek
Citlivost spektrální charakteristiky
Zvukový film, elektroakustika
Infračervené záření
Práškový sirník, sirovodík
Absorpce rentgenových paprsků
Hradlový článek foto
Spektrální charakteristika
Fotovoltaický jev
Rekrystalizace, tažení monokrystalu
Plošná dioda, fotodioda
Světelná stopa
Setrvačnost nosičů, infračervené světlo
Germaniová fotodioda
Atomová baterie
Sluneční baterie, absorpce záření
Sluneční monočlánek
Vrstva vodivosti PN
Proud nakrátko
Výstupní napětí a výkon
Termoelektrický jev
Tepelná energie, síla pole
Koncentrace volných elektronů
Difusní síly, prostorový náboj
Teplotní rozdíl, nevlastní vodivost
Peltierův efekt
Chladnička, lednička
Chladící žebra, směr proudu
Termočlánek, pokojová teplota
Závislost na teplotě
Měření teploty
Konstrukce měřidel tepla
Napěťově závislé odpory
Vypalovací režim, karbid křemíku
Magnetické vlastnosti
Magnetické vlastnosti
Feritové jádro, magnetické slitiny

Budoucnost polovodičů
Automatizace technologických procesů


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro