www.amapro.cz [Mikroprocesory]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha představuje obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů. Publikace popisuje starší varianty užití procesorů a jeho přídavných logických obvodů a vytváří obecnou představu procesorových řešení osobních počítačů.


Řadič paměti DMA, systém přerušení

DMA, instrukce, sběrnice, krátký okamžik, zabezpečení

Řadič paměti DMA, systém přerušení
Související stránky v této knize

Takt, insturkční cyklus, mikroinstrukce
Pseudoinstrukce, strojová instrukce
Přímá adresa, operand, operační znak
Přímý přístup do paměti, DMA
Funkce a signály obvodu 8080
Instrukce přesunu, aritmetické instrukce
Prázdná instrukce NOP
Systémová výkonná sběrnice
Zesílení datové sběrnice
Budič systémové sběrnice
Registr a dekodér instrukcí
Přímý přístup do paměti DMA
Řadič kanálu DMA
Aritmetické instrukce pro šesnáctibitová slova
Požadavek na přerušení
Obousměrná osmibitová brána
Přímé, nepřímé a relativní adresování
Stavové slovo, sběrnice
Procesorové pole, budič sběrnice
Výkonový budič sběrnice
Makroinstrukce
Konektory systémové sběrnice


Související stránky v knihovně

BASIC
Bitová neekvivalence
Bitový součet
Bitový součin
Čítače
Deckrementace (odčítání)
Hradla v zabezpečovací technice
Inckrementace (přičítání)
Instrukce podmíněného skoku
Instukce nepodmíněného skoku
Jednosměrná I/O HOLD brána
Mikroprocesor (Součástka)
Multiplexer
Nastavování příznaků Status registru
Negace
P/S
Paměť ROM
Paralelní rozhraní
Počítačové sběrnice
Porovnání paměti a přímé hodnoty
Porovnání registru a paměti
Porovnání registru a přímé hodnoty
Posuny doprava a doleva
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Propojovací člen definované hodnoty
Přesun mezi pamětí a registry CPU
Přesun mezi registry CPU
Rotace doprava a doleva
Sběrnicové rozhraní
Skokové operace
Technické parametry zakončení ISDN
Vnitřní struktura prostorového pole
Vynucení spuštění virového kódu v adresním prostoru
Zápis přímé hodnoty do registru CPU
Zásobník
Práce s registry procesoru
Mikroprocesor a mikropočítač
Programový čítač adres
Operační kód procesoru
Časová jednotka s MHB 8253
Spektrální citlivost přechodu
Automatické hledání poruch
Paměťové buňky adresového registru
Zobrazení instrukčního slova
Přímý přístup do paměti
Řadič kanálu přímého styku
Adresování registrů
xerografie, zabezpečení, zádrž, zábrana
Určení formátu instrukce
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro