www.amapro.cz [Mikropočítače a jejich programování]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Mikropočítače a jejich programování

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů. Kniha popisuje programové řízení jednoduchých mikroprocesorů. Vysvětluje implementaci strojového kódu pomocí assembleru a základní matematicko logické operace v registrech.Úvod k publikaci
Obsah publikace I.
Obsah publikace II.
Obsah publikace III.

Systémy s neměnnou logickou funkcí
Základní uspořádání programovatelného systému
Struktura mikropočítače
Aplikace mikropočítačů
Problémově orientované aplikace
Generace mikroprocesorů
Práce v reálném čase
Specifika programování
Programové vybavení, symbolické adresy

Soubor instrukcí
Formát instrukčního slova
Interpretace instrukce
Vnitřní struktura mikroprocesoru
Typy instrukcí
Instrukce podmíněného skoku
Společný adresový prostor
Ukazatel zásobníku, Stack pointer
Čtení a zápis do zásobníku
Vyvolávací instrukce
Adresovací metody
Relativní adresování
Adresovací metody
Stránkové adresování
Nepřímé adresování
Indexové adresování
Struktura mikroprocesoru
Čítač instrukcí
Řadič procesoru
Typy struktur mikroprocesoru
Univerzální registry

Styk procesoru s okolím
Operační paměť mikroprocesoru
Časový diagram signálů na sběrnici
Synchronní a asynchronní přenos dat
Cyklus čekání
Vlastnosti systému přerušení
Typy žádosti o přerušení
Požadavky o přerušení
Identifikace zdroje přerušení
Zpracování žádosti o přerušení
Dekodér proirit, budič sběrnice
Stavové oblasti procesoru
Řadič kanálu přímého styku
Programovatelné obvody
Vstupně výstupní obvody
Řídící sběrnice
Potvrzení převzetí dat
Řadič přerušení, IRQ
Programovatelný časovací obvod
Odměřování časové prodlevy
Synchronizace úloh
Programovatelné časovací obvody

Slabikově orientované instrukce
Operační paměť
Adresování registrů
Příznaky registrů
Operační znak instrukce
Obsah ukazatele zásobníku
Přehled instrukcí 8080
Přesunové instrukce
Instrukce cyklických posuvů
Instrukce pro práci se zásobníkem
Návratové instrukce
Technické prostředky procesorů
Jednotky styku se sběrnicí
Výpočet absolutní adresy
Segmentová struktura adres
Víceslabičný instrukční kód
Adresa ve fyzickém prostoru
Adresace pro přístup k datům
Střádačové instrukce
Instrukce pro práci s textovými řetězci
Konverzní instrukce
Nepovinný operand
Vstup výstup pro 8089
Dvouprocesorový systém
Aritmetický procesor 8087
Znaménkový bit

Jazyk symbolických adres
Symbolická instrukce
Pseudoinstrukce
Formální parametry makroinstrukce
Překladač strojového kódu
Absolutní a přemísťující překladače
Lokální symbolická jména
Makroassembler, jazyk symbolických adres
Jména a výrazy
Návěstí a pseudoinstrukce
Posloupnost instrukcí
Výpis strojového kódu
Příklady instrukcí
Rozvinutí parametrů instrukce
Zobrazení v paměti procesoru
BCD kód zobrazovacího prvku
Jazyk symbolických adres ASM 86
Deklarace proměnných
Registr indexů
Typy proměnných
Příklady zápisu instrukcí
Bázová adresa
Rozšíření adresovacích metod makroinstrukcemi
Skok na nepřímou adresu
Použití logických instrukcí
Modifikace obsahu střadače
Předání parametrů podprogramům
Předání parametrů pomocí registrů
Ukládání do paměťového místa
Návratová adresa
Podmíněný skok
Předání parametrů do zásobníku
Vytváření aktivačních záznamů
Skokové instrukce, JMP, JSR
Volání podprogramu
Spojování programových modulů

Aritmetické operace s dvojkovými čísly
Sčítání celých čísel
Komentář v programu
Bez znaménkové číslo
Vyhodnocení přeplnění registru
Příznak přeplnění Overflow
Násobení celých čísel
Metoda opakovaného sčítání
Registr dvojnásobné délky
Posun v registru
Práce se zbytkem v procesoru
Dělení celých čísel
Operace s dvojkově kódovanými desítkovými čísly
Úprava a ledění programů
Striktura kódu v assembleru
Programování nenumerických úloh
Program měření času
Vynulování registru
Asynchronní události
Systémová analýza programu
Schéma obvodu časovače
Obnova stavové oblasti procesoru
Programování s externímy obvody
Inicializace pracovních režimů
Registry stykového obvodu
Přímí operand
Hodinový signál
Asynchronní přenos dat
Převzetí znaku z vyrovnávací paměti
Testování řidících signálů
Znak konce bloku dat
Technické prostředky obvodu
Přenos dat s přerušením
Rezervovaná paměť
Konverze dat a práce s bloky dat
Převod dvojkových čísel
Počáteční adresa bloku
Zpracování bloku dat
Písmena kódu ISO-7

Vyšší programovací jazyky, strukturované programování
Logické a fyzické ovladače
Příkazy větvení, ukončení cyklů
Procedury a funkce
Procedury, datové struktury
Ukazatelé na adresy
Celočíselný typ integer
Zápis strojového programu
Definiční a delkarační příznaky
Podmíněný příkaz
Vyšší programovací jazyk
Procedury, funkce a proměnné
Příkaz begin end, příkaz if then else
Objektově orientované jazyky, koncepce dat
Přiřazovací příkazy
Konverze typů proměnných
Syntaxe jazyka BASIC
Programování paralelních procesů

Vývoj procesorů, mikroprocesorů
Modul pro zápis a čtení
Diagnostika programového vybavení
Emulované systémové prostředky
Disketově orientovaný operační systém
Systémové ovládání souborů
Systém ovládání souborů
Programy pro přípravu úloh
Obrazově orientovaný program
Společný datový segment
Globálně definované symboly
Provádění programu v diagnostickém režimu
Neinteraktivní provádění programu
Přerušení programu
Služební příkazy
Využití systémových programů uživatelem
Operační systémy pro práci v reálném čase
Diagram přechodů úloh
Datová část zprávy
Jádro operačního systému
Ovladač diskových jednotek
Zavaděč operačního systému
Správa operační paměti, princip semaforu
Řízený logický analyzátor
Informace o literatuře mikroprocesorů
Literatura k procesorům
Výrobce a označení číslicového obvodu
Přehled instrukcí mikroprocesoru 8080
Aritmetické instrukce
Logické instrukce, cyklické posuvy
Skokové instrukce
Instrukce pro práci se zásobníkem
Příznak parity
Použité zkratky ve strojovém popisu
Mezinárodní abeceda č.5
Překlad významových znaků do češtiny

Rejstřík pojmů z programování v assembleru


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro